Praktyczny przewodnik po MSSF 2017

Punkty widzenia

Praktyczny przewodnik po MSSF 2017

styczeń 2017 r.

Przedstawiamy dwunaste wydanie Przewodnika po MSSF, w którym zawarliśmy główne obszary różnic pomiędzy MSSF, a znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości obowiązującą od 2016 roku.

Oglądasz archiwalne wydanie publikacji.

Przejdź do najnowszej wersji Praktycznego Przewodnika po MSSF.

W najnowszym wydaniu Przewodnika przedstawiamy nowe porównania MSSF 9 i MSSF 15 z Ustawą o rachunkowości.

Przewodnik jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

W przewodniku po MSSF znajdą Państwo m.in.:

  • streszczenia wszystkich Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wydanych do 31 października 2016 r., a także Wprowadzenia do MSSF i Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
  • porównanie MSSF z Ustawą o rachunkowości w podstawowych aspektach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej (dla standardów zatwierdzonych do stosowania na terenie UE),
  •  informacje dotyczące struktury RMSR oraz stosowania standardów w UE.

Pobierz "Praktyczny przewodnik po MSSF 2017" (wymagana rejestracja, PDF)

Zarejestruj się i pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?