Kancelaria Deloitte Legal doradzała McWin Partners przy nabyciu spółki BK SEE Poland S.A.

Informacje prasowe

Kancelaria Deloitte Legal doradzała McWin Partners przy nabyciu spółki BK SEE Poland S.A.

Warszawa, 7 września 2022 r.

Doradzaliśmy prywatnej firmie inwestycyjnej McWin przy nabyciu BK SEE Poland S.A., która prowadzi 20 restauracji Burger King w Polsce.

Nasi prawnicy odpowiadali za przeprowadzenie procesu due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, zamknięcie transakcji oraz doradztwo potransakcyjne.

W imieniu firmy McWin procesem kierowali jej prawnicy: Marian Longin Sobolewski-Hajbert i Dawid Książczak.

Proces due diligence oraz transakcyjny prowadzony był przez Mikołaja Chodkiewicza (Managing Associate), przy wsparciu Jakuba Łabuza (Partner Associate), pod nadzorem Ryszarda Manteuffla (Partner). W skład zespołu wchodziła również Gabriela Skaza.

Za due diligence podatkowe oraz doradztwo podatkowe przy transakcji odpowiadali Bartłomiej Suszko (Partner) i Maksymilian Białek (Starszy Menadżer), a za due diligence finansowe oraz finansowe wsparcie transakcyjne odpowiadali Michał Majster (Partner Associate) i Bartosz Paweta (Menadżer).

Henry McGovern, Steven K. Winegar i McWin
McWin to prywatna firma inwestycyjna założona przez Henry'ego McGovern'a i Stevena K. Winegara we współpracy z założycielami i dyrektorami generalnymi, którzy są pionierami w zakresie implementacji strategii zrównoważonego rozwoju, głównie w sektorach usług gastronomicznych i technologii żywności.

Henry McGovern jest założycielem AmRest Holdings SE, jednej z wiodących europejskich firm gastronomicznych, która pod kierownictwem Henry'ego rozrosła się do ponad 2300 restauracji w 25 krajach, zatrudniając ponad 55 000 pracowników. Steven K. Winegar był udziałowcem i dyrektorem wyższego szczebla Grupo Zena oraz założycielem Restauravia Grupo Empresarial, Megafood SL i byłym członkiem zarządu Telepizza. Razem zbudowali lub prowadzili ponad 4200 restauracji w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz mają duże doświadczenie w inwestowaniu w technologię żywności, a także szeroko rozumiane technologie przełomowe. McWin i fundusze, którym doradza McWin są obecnie inwestorami w Gail's, Vapiano, CookUnity i Dean&David, a także alternatywnych producentów białkowych, takich jak BlueNalu, Perfect Day, The Every Company (dawniej Clara Foods), Impossible Foods i UPSIDE Foods (dawniej Memphis Meats) oraz wiodące firmy zajmujące się technologią żywności, takie jak Footprint, Oishii i Menu.

***

We advised a private investment firm McWin on the acquisition of BK SEE Poland S.A. which operates 20 Burger King restaurants in Poland.

Our lawyers were responsible for conducting the due diligence process, preparing and negotiating transaction documentation, closing the transaction, as well as post-transaction advisory.

On behalf of McWin the process has been led by its legal counsels: Marian Longin Sobolewski-Hajbert and Dawid Książczak.

The due diligence and transaction process was conducted by Mikołaj Chodkiewicz (Managing Associate), with the support of Jakub Łabuz (Partner Associate), under the supervision of Ryszard Manteuffel (Partner). The team also included Gabriela Skaza.

Bartłomiej Suszko (Partner) and Maksymilian Białek (Senior Manager) were responsible for tax due diligence process and tax advice on the transaction, while Michał Majster (Partner Associate) and Bartosz Paweta (Manager) were responsible for financial due diligence and financial transaction support.


About Henry McGovern, Steven K. Winegar and McWin
McWin is a private investment firm founded by Henry McGovern and Steven K. Winegar partnering with exceptional founders and CEOs daring sustainable disruption, principally in the food service and food technology sectors.
Henry McGovern is the founder of AmRest Holdings SE, one of Europe’s leading foodservice companies, which under Henry’s leadership grew to more than 2,300 restaurants in 25 countries, with 55,000+ employees. Steven K. Winegar was shareholder and senior executive of Grupo Zena and the founder of Restauravia Grupo Empresarial, Megafood SL and former board member of Telepizza. Between them, they have built or operated 4,200+ restaurants across Europe, the United States and China and have extensive experience investing in food technology and broader disruptive technologies. McWin and funds advised by McWin are currently investors in Gail’s, Vapiano, CookUnity and Dean&David as well as alternative protein companies including BlueNalu, Perfect Day, The Every Company (formerly Clara Foods), Impossible Foods and UPSIDE Foods (formerly Memphis Meats) and leading food technology companies such as Footprint, Oishii and Menu.

Czy ta strona była pomocna?