Kolejne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Artykuł

Kolejne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Strefa Pracodawcy 16/2023 | 10 maja 2023 r.

17 maja br. wejdzie w życie kolejna zmiana do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca dokumentacji pracowniczej. Na początku kwietnia do tego rozporządzenia dodano przepisy regulujące kwestie gromadzenia oświadczeń związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, które będą przechowywane w części B akt osobowych oraz dodano nową część akt osobowych – część E przeznaczoną na dokumenty związane z kontrolami trzeźwości. Wczoraj opublikowano rozporządzenie wprowadzające kolejne zmiany w dokumentacji pracowniczej w konsekwencji nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie 26 kwietnia br.

Nowe przepisy rozporządzenia nałożą na pracodawców obowiązek rozszerzenia dokumentacji pracowniczej o kolejne informacje

Do części „B” akt osobowych dołączą następujące dokumenty:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiedź pracodawcy na ten wniosek;
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika oraz odpowiedź pracodawcy;
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

 

Zmiany dotyczące dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Rozszerzony zostanie również obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy o dokumenty dotyczące:

  • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego,
  • zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy.

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie akt osobowych a zmiany w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Artykuł z 13 marca 2023 r.

Dowiedz się więcej

Document


Implementation of the EU Directives on Work-Life Balance and on Transparent and Predictable Working Conditions across Central Europe

This Deloitte Legal report explores how the two EU labour-law directives have been implemented across 10 Central European countries, including Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia, and the impact on businesses.

Download the report
Czy ta strona była pomocna?