Kolejne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Artykuł

Kolejne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Strefa Pracodawcy 16/2023 | 10 maja 2023 r.

17 maja br. wejdzie w życie kolejna zmiana do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca dokumentacji pracowniczej. Na początku kwietnia do tego rozporządzenia dodano przepisy regulujące kwestie gromadzenia oświadczeń związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, które będą przechowywane w części B akt osobowych oraz dodano nową część akt osobowych – część E przeznaczoną na dokumenty związane z kontrolami trzeźwości. Wczoraj opublikowano rozporządzenie wprowadzające kolejne zmiany w dokumentacji pracowniczej w konsekwencji nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie 26 kwietnia br.

Nowe przepisy rozporządzenia nałożą na pracodawców obowiązek rozszerzenia dokumentacji pracowniczej o kolejne informacje

Do części „B” akt osobowych dołączą następujące dokumenty:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiedź pracodawcy na ten wniosek;
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika oraz odpowiedź pracodawcy;
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

 

Zmiany dotyczące dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Rozszerzony zostanie również obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy o dokumenty dotyczące:

  • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego,
  • zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy.

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie akt osobowych a zmiany w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Artykuł z 13 marca 2023 r.

Dowiedz się więcej

Document


Implementation of the EU Directives on Work-Life Balance and on Transparent and Predictable Working Conditions across Central Europe

The impact on businesses of the EU Directives This Deloitte Legal report explores how the two EU labour-law directives have been implemented across 9 Central European countries, including Bulgaria, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia, and the impact on businesses.

Download the report
Czy ta strona była pomocna?