Nowelizacja ustawy „antyzatorowej”

Usługi

Nowelizacja ustawy „antyzatorowej”

Uproszczenia, ale także wyższe kary od UOKiK

Czerwiec 2022

10 marca 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zakładanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

To pierwsza gruntowna ewaluacja pierwotnych założeń ustawy, która częściowo ma adresować postulaty przedstawione przez środowiska przedsiębiorców, przede wszystkim dotyczące obowiązku sprawozdawczego w zakresie praktyk płatniczych oraz kar administracyjnych. Poniżej przedstawiamy propozycje najważniejszych zmian zawartych w projekcie.

  • Zmiana modelu nakładania i wysokości kar przez Prezesa UOKiK,
  • Wydłużenie terminu składania sprawozdań z 31 stycznia na 30 kwietnia każdego roku,
  • Zmiana modelu wiekowania transakcji w sprawozdaniach rocznych,
  • Wyłączenie transakcji dokonywanych w ramach grup kapitałowych z obowiązków raportowania.

Dlaczego warto podejść do wdrożenia wymogów ustawy o zatorach płatniczych w sposób kompleksowy?
 

Ograniczenie ryzyka kontroli
oraz sprawne przejście przez postępowanie UOKiK dzięki bieżącemu monitoringowi wysokości niespłaconych zobowiązań oraz odpowiedniemu przygotowaniu pod kątem prawnym.

Optymalizacja efektywności procesów zakupowo-sprzedażowych
Sprawnie funkcjonujące procesy przyczyniają się
do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych

Zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów
Regulowanie płatności w terminach umownych oraz niskie wartości przeterminowań w raporcie z praktyk płatniczych wpływają korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa

 

W jaki sposób możemy Państwu pomóc w związku z tzw. „ustawą o zatorach płatniczych”?

Wsparcie prawne
Przegląd umów oraz procedur pod kątem zgodności z przepisami ustawy o zatorach płatniczych oraz wsparcie w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

Wdrożenie narzędzi wspierających automatyzację procesu raportowania zatorów płatniczych
Wdrożenie narzędzia w systemie SAP lub innych systemach ERP, z uwzględnieniem dodatkowej analityki w PowerBI.
Dowiedz się więcej o narzędziach wspierających

Analiza przyczyn występowania zatorów płatniczych, m.in. za pomocą technologii process mining
Wykorzystanie zaawansowanej analityki w celu precyzyjnej identyfikacji nieefektywności w procesach zakupowo-sprzedażowych, tym samym przyczyniając się do ograniczenia ryzyka nałożenia kar przez UOKiK.

Nowelizacja ustawy „antyzatorowej”

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką:

Nowelizacja ustawy „antyzatorowej”

Pobierz ulotkę

Dowiedz się więcej o zatorach płatniczych

 

Zatory płatnicze | Deloitte


Kontakt

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Senior Manager, Risk Advisory, Corporate Risk

Szymon specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym. W swojej karierze realizował projekty dla wiodących instytucji finansowych oraz firm energetycznych w różnych kra... Więcej

Wojciech Janik

Wojciech Janik

Radca prawny, Senior Managing Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Wojciech jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w zespole doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz zagadnieniach z zakresu ... Więcej