Wstępne szacowanie szkód wynikających z pandemii koronawirusa

Artykuł

Wstępne szacowanie szkód wynikających z pandemii koronawirusa

Marzec 2020 r.

Wiele przedsiębiorstw zostało lub zostanie dotknięte negatywnymi konsekwencjami zakłóceń w łańcuchu dostaw wynikających z braku realizacji istniejących umów handlowych na skutek pandemii koronawirusa. Ze względu na jej bezprecedensowych charakter, zastosowanie standardowych zasad i dotychczasowej praktyki dotyczącej postępowania w przypadku niewykonania umów handlowych może nie być możliwe lub być niewystarczające.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Przedsiębiorcy, menedżerowie i ich doradcy prawni, zarówno Ci w roli dostawców jak i odbiorców, dokonują obecnie przeglądów umów handlowych pod kątem identyfikacji, oceny i ograniczenia ryzyka braku ich realizacji lub podejmują stosowne działania zaradcze, gdy realizacja ta zostanie zakłócona. Typowymi obszarami analiz są zapisy umowne dotyczące działania siły wyższej oraz warunki polis ubezpieczeniowych dotyczące ochrony przed przerwaniem działalności (business interruption).

Gdy jakakolwiek umowa przestaje być właściwie realizowana przez jednego z partnerów biznesowych, pojawia się pytanie czy z tego tytułu powstanie dla pozostałych przedsiębiorst szkoda i jaka jest lub będzie jej skala w wymiarze pieniężnym.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w doradztwie przy rozwiązywaniu sporów gospodarczych, eksperci Deloitte pomagają klientom i ich pełnomocnikom prawnym oszacować wysokość strat wynikających z pandemii koronawirusa.

Rozumiejąc znaczenie podejmowania szybkich decyzji w oparciu o rzetelne informacje, Deloitte proponuje bezpłatne wsparcie w zakresie wstępnego szacowania poniesionych lub spodziewanych strat finansowych.

Nasza propozycja

  1. Szybki kontakt zwrotny - w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
  2. Dedykowany ekspert do analizy Państwa przypadku.
  3. Pełna poufność – zobowiązanie do zachowania poufności podpisywane przez Deloitte.
  4. Bezpłatne jednodniowe zaangażowanie Deloitte w analizę Państwa sprawy.
  5. Wstępne określenie prawdopodobnych konsekwencji finansowych braku realizacji umowy handlowej spowodowanej pandemią koronawirusa.
  6. Ocena siły ewentualnego roszczenia z perspektywy ekonomicznej.
  7. Możliwość kontynuowania współpracy z Deloitte nad Państwa sprawą po zakończonych konsultacjach.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas
Czy ta strona była pomocna?