Banking and Capital Markets Outlook 2023

Analizy

Banking and Capital Markets Outlook 2023

Znaczne spowolnienie gospodarcze oraz brak pewności w obrocie będą głównymi wyzwaniami dla sektora bankowego.

Niestabilność światowej gospodarki nie pozostaje bez wpływu na sektor bankowy, którego rentowność jest ściśle związana z bieżącą koniunkturą. Pozycja banków na najważniejszych światowych rynkach wydaje się stabilna. Nie oznacza to jednak, że uczestnicy sektora mogą spać spokojnie. Perspektywa spowolnienia gospodarczego, a nawet stagflacji, jest bardzo realna.

Według raportu Deloitte Banking and Capital Markets Outlook 2023 w najbliższym czasie największy wpływ na kondycję podmiotów sektora bankowego, poza wzrostem gospodarczym, będą miały takie czynniki jak: wysokość stóp procentowych, rozmiar rynku, wskaźniki kapitałowe oraz przyjęta przez nie strategia funkcjonowania.

Raport Deloitte oferuje unikalne spostrzeżenia i analizy dotyczące siedmiu rodzajów działalności:

🟢 Bankowości detalicznej. Banki powinny być przygotowane do radzenia sobie z potencjalnymi wyzwaniami rynku mieszkaniowego i kredytów samochodowych, wzmożoną kontrolą regulacyjną opłat i bezpieczeństwem danych. Powinny opracować nowatorskie aplikacje dla ESG, wbudowanych finansów i zasobów cyfrowych.

🟢 Płatności konsumenckich. Wyższe stopy procentowe, inflacja i niski wzrost PKB zapowiadają niepewne losy dla konsumentów. Wyższe stopy powinny zwiększyć marże odsetkowe netto dla portfeli kart, ale utrzymująca się inflacja, uszczuplenie oszczędności i potencjalne spowolnienie gospodarcze mogą osłabić apetyt konsumentów na wydatki.

🟢 Zarządzania majątkiem. Zarządzający majątkiem muszą odważnie zmieniać swoje modele biznesowe i budować franczyzę, która będzie możliwa do obrony, skalowalna i opłacalna. Na przykład udzielanie holistycznych porad, zwłaszcza masowym zamożnym klientom w całym banku, jest wydajnym i skutecznym sposobem na zdobycie większego portfela i udziału w myślach przez zarządzających majątkiem.

🟢 Bankowości komercyjnej. W dłuższej perspektywie banki będą musiały poszukiwać nowych źródeł wartości poza granicami produktu, branży lub modelu biznesowego.

🟢 Bankowości transakcyjnej. Banki transakcyjne powinny skoncentrować się na budowaniu nowoczesnej, wydajnej, skalowalnej platformy technologicznej, aby zapewnić całościowy obraz transakcji klientów w czasie rzeczywistym oraz umożliwić wgląd i innowacje w celu lepszej obsługi klientów.

🟢 Bankowości inwestycyjnej. W obliczu zmian gospodarczych takich jak deglobalizacja, zielone inwestycje oraz wzrost znaczenia kapitału prywatnego banki inwestycyjne powinny być gotowe dostosowywać się do bieżących potrzeb klientów, przy jednoczesnym utrzymywaniu swojej roli pośrednika na rynku kapitałowym.

🟢 Infrastruktury rynkowej. Klienci zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego wymagają pakietu usług w całym cyklu handlowym, aby zapewnić swoje przepływy pracy i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną.


Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Banking and Capital Markets Outlook 2023

Pobierz raport