Deloitte Partnerem XIV Europejskiego Kongresu Finansowego

O nas

Deloitte Partnerem XIV Europejskiego Kongresu Finansowego

Sopot, 10-12.06.2024 r.

Czy chcemy jeszcze się ścigać?

Wielkimi krokami zbliża się XIV Europejski Kongres Finansowy, którego Deloitte będzie Partnerem.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”

Tym razem w Sopocie reprezentanci Deloitte będą gospodarzami w trzech debatach.
1. „Grupy bankowo-ubezpieczeniowe – czy ten model ma przyszłość”

Grupy bankowo-ubezpieczeniowe, reprezentują model integracji usług finansowych, który może oferować znaczące korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla instytucji. W przyszłości ten model może ewoluować, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów oraz na rozwój technologiczny. Jego elastyczność w adaptacji do nowych warunków rynkowych i innowacyjnych technologii, może być kluczem do jego długoterminowego sukcesu.

W trakcie spotkania omówione zostaną przykłady realizacji powyższego modelu, poruszony zostanie temat wyzwań operacyjnych i regulacyjnych, a także kluczowe obszary budowania wartości.

2. „Wykorzystanie danych w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju a budowanie przewag konkurencyjnych firm”

Poruszone zostaną następujące tematy:

 • Szanse i wyzwania związane z raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju – dlaczego wymogi regulacyjne związane z ESG nie powinny być traktowane jako przykry obowiązek
 • Dane jako narzędzie do strategicznego zarządzania firmą – czego firmy mogą nauczyć się o sobie poprzez zbieranie i monitorowanie danych?
 • Znaczenie zbierania danych dla całego rynku, sektorów – strategiczna lekcja i dążenie do wypracowanie jednolitego standardu raportowania
 • Dialog między firmami a sektorem finansowym, a proces gromadzenia danych
 • Technologie i narzędzia wspierające raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju
3. „Agile w sektorze finansowym – nowy standard pracy czy kosztowny eksperyment?”

Branża finansowa jest najsilniej reprezentowana wśród uczestników badania Deloitte Agile Maturity Survey 2023, zatem wiele wniosków, które płyną z badania opartych jest na głosach pracowników banków i firm ubezpieczeniowych. Zainteresowanie zwinnością w tej branży jest utrzymującym się trendem, czego przyczyn można upatrywać w korzyściach, jakie niesie ze sobą większa elastyczność w sposobie pracy. Instytucje finansowe, pośród wszystkich innych przedsiębiorstw na rynku, podlegają szczególnego rodzaju kontrolom i nadzorowi. To przez lata sprawiało, że ich struktury i procedury były niezmienne. Wdrożenie kultury zwinnej otworzyło dla nich nowe możliwości. Trzymając się nadal wysokich standardów i wytycznych, firmy te reorganizują swoją rzeczywistość, by zapewnić jak najlepszą obsługę klienta.

W trakcie panelu dyskusyjnego wraz z ekspertami omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Czego oczekują i co zyskują firmy wdrażające agile?
 • Czy zwinna transformacja się opłaca?
 • Jakie praktyki wpływają na realne efekty transformacji? Co pomaga a co utrudnia ich osiągnięcie?
 • Czy pod ścisłą kontrolą regulatora, można być w pełni agile?
 • Czy agile generuje kult zajętości i jak z nim walczyć?
 • Jakie są najczęstsze błędy transformacji?

Więcej informacji dotyczących samego kongresu znajduje się na stronie Organizatora: Europejski Kongres Finansowy 2024 - European Financial Congress (efcongress.com)


Do zobaczenia w Sopocie!

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?