Deloitte na XII Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie

Nowości

Deloitte na XII Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie

Sopot 6-8 czerwca 2022

Dyskusje o finansach dla wartości, dla wolności, demokracji i międzynarodowej solidarności

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora finansowego oferującym platformę dyskusyjną dla czołowych ekspertów i wybitnych liderów politycznych i biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. Deloitte po raz kolejny jest partnerem tego wydarzenia.

Głównym celem Kongresu jest omówienie najważniejszych wyzwań sektora finansowego oraz wypracowywanie rekomendacji dotyczących stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE.

W tym roku eksperci Deloitte wystąpią w pięciu spotkaniach:

· 7 czerwca, godz. 12:00 – 13.00

Stawka zmienna Wibor lub jej odpowiednik. Gdzie zmierzamy i co z tego wyniknie?

Gospodarz debaty: Przemysław Szczygielski, Partner Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce. Wystąpienie wprowadzające poprowadzi Paweł Spławski, ACCA, FRM, Partner, Risk Advisory, Financial Services

Dyskusja o tym, czy stawka WIBOR zniknie i co ją zastąpi dotyczy wielu z nas bezpośrednio i pośrednio. Do stawki WIBOR odwołuje się w Polsce większość portfela kredytowego, w tym między innymi znaczna część kredytów hipotecznych dla Klientów detalicznych. Problem zmiany istniejących umów oraz zawieranie nowych umów z wykorzystaniem innego wskaźnika budzi wiele emocji. Ma też wymierne konsekwencje zarówno dla domowych budżetów, jak również dla bilansów przedsiębiorstw i Banków. W ramach wprowadzenia zaprezentujemy rozwiązania z innych krajów i przedstawimy rożne perspektywy na to zagadnienie. Wraz z naszymi gośćmi zastanowimy się czy istnieje preferowane rozwiązanie i jakie ma cechy oraz jakie mogą być konsekwencje wybranych alternatyw.

· 8 czerwca, godz. 12:00 – 13:00

Blaski i cienie zwinności w finansach

Gospodarz debaty: Daniel Martyniuk, Partner Deloitte, Consulting.

Agile, który narodził się w świecie start-up’ów, już wiele lat temu zaczął pukać do drzwi tradycyjnych organizacji, które rywalizując często o te same rynki, muszą w odpowiedni sposób dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i ewoluujących oczekiwań klientów. Dziś metodyki zwinne stają się standardem w większości czołowych organizacji. Korzyści osiągane przez organizacje, które przeszły już transformację na zwinny model pracy sprawiają, że coraz liczniejsze grono firm sektora finansowego, decyduje się na transformację agile.

Podczas panelu „Blaski i cienie zwinności w finansach” porozmawiamy o głównych przesłankach do transformacji w kierunku zwinnym, wyzwaniach napotykanych na tej drodze oraz efektach jakich można się spodziewać. Porównamy stosowane podejścia, zdefiniujemy czym jest sukces transformacji, omówimy jakie mogą być pułapki w adaptacji podejścia agile.

Dodatkowo oprócz powyższych debat ekspert Deloitte, Przemysław Szczygielski, Partner Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce będzie gościem poniższych paneli:

· 7 czerwca, godz. 16.00 – 17.00

Nowy kształt kredytów mieszkaniowych w Polsce

Gospodarz debaty: Europejski Kongres Finansowy

W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Jakie ryzyka może akceptować klient w procesie kredytowania kredytem hipotecznym – mieszkaniowym
  • ryzyko stopy procentowej ?
  • ryzyko walutowe ?
  • ryzyko wartości nieruchomości ?
  • ryzyko utraty pracy?
  • ryzyko zdrowia
 2. Źródła finansowania kredytów hipotecznych w Polsce - jak jest, jak powinno być
 3. Udział i rola Państwa we wsparciu kredytów na pierwsze mieszkanie
 4. Udział i rola regulatorów w regulowaniu rynku kredytów hipotecznych.

· 8 czerwca, godz. 12:00-13:00

Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego. Okrągły stół CRO

Gospodarz debaty: Europejski Kongres Finansowy

Celem debaty jest omówienie kluczowych ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz naszkicowanie związanej z tym mapy wyzwań.

Debata obejmie kluczowe zagrożenia dla systemu bankowego w Polsce:

 • ryzyko geopolityczne a jakość portfela kredytowego,
 • ryzyko stóp procentowych, wpływ na zdolność kredytową klientów,
 • ryzyko klimatyczne – transformacja energetyczna, skutki dla polityki kredytowej oraz wskaże pożądane kierunki działań, aby sektor bankowy utrzymał stabilność oraz zdolność wspierania gospodarki.

· 8 czerwca, godz. 10:30 - 11:30

Deloitte będzie reprezentowany także przez Tomasza Gasińskiego, Director, Sustainability and Economics, Climate Change & ESG Risks Lead.

„Nie tylko E – rola instytucji finansowych w budowaniu świadomości dotyczącej ESG w relacjach partnerami biznesowym”.

Gospodarz debaty: Dziennik Gazeta Prawna

Tematem debaty będą standardy ESG, konieczność ich wdrażania i właściwego raportowania. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: Czy szczególna rola w tej transformacji przypada instytucjom finansowym? Ich relacja z klientami biznesowymi oparta jest na często budowanym latami zaufaniu. Czy oznacza ona, że to na instytucjach finansowych spoczywa specjalna odpowiedzialność za wsparcie klientów w dostosowaniu się do tych standardów? Jaką rolę odgrywają w tej relacji firmy technologiczne? Jakich rozwiązań cyfrowych potrzebuje biznes, aby wdrażać i raportować standardy ESG i kto powinien je dostarczać? Jak wygląda świadomość wyzwań wśród polskich przedsiębiorców. A przede wszystkim jakie pozytywne skutki może polskiemu biznesowi przynieść sprawne wdrożenie standardów ESG?

Do zobaczenia w Sopocie!

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.

Czy ta strona była pomocna?