Deloitte partnerem Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej

Analizy

Deloitte partnerem Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej

Warszawa, 20-21.06.2022

Wskaźniki referencyjne stopy procentowej to jeden z ważniejszych parametrów na rynku finansowym. Dotyczą praktycznie każdego obszaru działalności instytucji finansowej – kredytów, instrumentów pochodnych, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, lokat. Temat wskaźników i ich reformy dotyczy również wszystkich odbiorców produktów – zarówno konsumentów, jak i uczestników profesjonalnych. II Kongres Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej, który odbędzie się w dniach 20-21.06.2022 r. w Warszawie zgromadzi szerokie grono ekspertów z firm doradczych, banków oraz kancelarii prawnych.

W trakcie prezentacji, debat i warsztatów, w których brać będą udział Przedstawiciele Deloitte będą poruszane następujące tematy:

  • Status reformy wskaźników referencyjnych w Polsce implikacje proponowanych zmian i największe bieżące wyzwania.
  • Wpływ zastąpienia WIBOR'u nową stawką referencyjną na sposób kalkulacji odsetek od obligacji korporacyjnych.
  • Wpływ obecnych oraz planowanych zmian wskaźników referencyjnych na zarządzanie aktywami i pasywami banków.
  • Co dalej po WIBOR? Możliwy wpływ nowego wskaźnika na zarządzanie długiem oraz ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwach.
  • Funkcjonowanie krzywej compound na przykładzie wyceny kontraktów CIRS opartych na SARON compound.

W II Kongresie Wskaźników Referencyjnych wezmą udział:
Paweł Spławski, Paweł Wołczyński, Mateusz Golatowski i Szymon Kamiński
 

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.

Do zobaczenia w Warszawie!
 

II Kongres Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej

Dowiedz się więcej