Insurance Outlook 2023

Analizy

Insurance Outlook 2023

Globalne spojrzenie na przyszłość sektora ubezpieczeń

Ostatnie lata wymagały od ubezpieczycieli elastyczności i umiejętności pokonywania wielu przeszkód. Pandemia, konflikt rosyjsko-ukraiński i sytuacja gospodarcza mocno odbiły się na rynku ubezpieczeniowym. To nie koniec wyzwań stojących przed ubezpieczycielami.

Kryzys klimatyczny, zawirowania geopolityczne, a także rosnąca inflacja, czy zmieniające się otoczenie prawne, niewątpliwie wpłyną na rynek ubezpieczeniowy.

Sprostanie oczekiwaniom klienckim, między innymi w zakresie digitalizacji obsługi i budowaniu oferty 360◦ jest nie lada wyzwaniem.

Raport Deloitte Insurance Outlook 2023 przygotowany przez ekspertów ubezpieczeniowych, m.in. z USA, UK, Francji, Japonii oraz Australii, ma na celu wskazanie kilku globalnych trendów, które mogą być istotnymi dla sektora ubezpieczeniowego w kolejnym roku.

Raport koncentruje się na ośmiu trendach:

  • Szalejąca inflacja będzie zagrażała zyskowności ubezpieczycieli majątkowych. Autorzy badania zwracają uwagę, że oprócz wprowadzania stricte produktowych innowacji warto zwrócić uwagę na trendy w zakresie przyspieszającej technologicznej transformacji, rosnącej konkurencji i dynamiki w obszarze taryfikacji, a także na ponawiane wysiłki zmierzające do zwiększenia efektywności operacyjnej ubezpieczycieli. Niezmiennie, kluczowym trendem pozostaje nacisk na klientocentryczne podejście.
  • Ubezpieczyciele na życie powinni na nowo określić swój model działalności. W celu przyśpieszenia metamorfozy ubezpieczeń życiowych, ubezpieczyciele powinni odejść od podejścia reaktywnego do proaktywnego, wykorzystując nowinki technologiczne wdrożone po pandemii, oferując nowe produkty, przemodelowując swoją dystrybucję i wyszukując nisze.
  • Ubezpieczenia grupowe są coraz bardziej interesujące.
    Twórcy raportu wskazują, że model „one size fits all” przestaje się sprawdzać. Klientów z różnych grup wiekowych mogą natomiast lepiej przyciągnąć modułowe oferty, w których przeplatać będą się propozycje: m.in. z obszaru zdrowia, ochrony, inwestycji, wellbeing etc.
  • Ubezpieczyciele muszą znaleźć odpowiedź na potrzeby pracowników w zakresie warunków i środowiska miejsca pracy. Raport wskazuje, że ubezpieczyciele mogą być bardziej skłonni sięgnąć po pracowników z grup, które do tej pory nie były często obecne na rynku pracy: rodziców wychowujących dzieci, emerytów, pracowników dorywczych, etc. Pozytywne efekty takiego podejścia można już zaobserwować w prowadzonych pilotażowych programach.
  • Postęp technologiczny jako „inwestycja w nowe możliwości”, które kreują wartość. Raport identyfikuje, że w krajach, w których technologia wprowadzana jest najszybciej, przejście na chmurę było jedną z najważniejszych technologicznych inicjatyw podjętych przez ubezpieczycieli w ostatnich latach.
  • ESG jako wyróżnik rynkowy. Zagadnienie ESG ma szanse nabrać większego znaczenia dopiero wówczas, kiedy stanie się jednym z ważnych celów zarządczych, na równi z planami czysto finansowymi.
  • Aktywności związane z fuzjami i przejęciami wyhamowują w sektorze ubezpieczeniowym. Oczekuje się, że w 2023 roku ubezpieczyciele mogą podejmować strategiczne decyzje na temat portfeli, które są dla nich kluczowe i takich, których gotowi są się pozbyć, aby uwolnić i realokować kapitał.
  • Nowe zasady raportowania spowodują potencjalnie większe zainteresowanie obszarem ubezpieczeń. Rok 2023 będzie pierwszym, w którym spółki zaprezentują swoje wyniki sporządzone według IFRS17. Dla rynków będzie to rewolucyjna zmiana. Należy się jednak spodziewać, że pierwszy rok obowiązywania standardu będzie trudny, szczególnie w zakresie produkcyjnego zastosowania nowych systemów, stabilności i zrozumienia wyników, jak i zapewnienie odpowiednich kadr do przygotowywania raportów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
 

Insurance Outlook 2023

Pobierz raport