Zarządanie ryzykiem stopy procentowej, IRRBB

Artykuł

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie firmy Deloitte odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu nowych regulacji w obszarze zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB). Spotkanie objęte było patronatem Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele polskiego sektora bankowego, Związku Banków Polskich, Instytutu Rynku Pieniężnego a także Stowarzyszenia ACI Polska.

Kwestie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w ostatnim okresie są traktowane jako szczególnie ważne przez regulatorów. W 2016 roku zostały opublikowane zasady Basel Committee on Banking Supervision poświęcone temu zagadnieniu. W 2018 roku kwestia została natomiast uregulowana przez European Banking Authority, która wydała dokument “Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities” (EBA/GL/2018/02).

W związku z tym, że termin wdrożenia rekomendacji EBA jest bliski (większość wytycznych wchodzi w życie od 01.07.2019, część wymogów dla mniejszych instytucji jest odroczona do 01.01.2020). Deloitte zorganizował spotkanie poświęcone omówieniu najważniejszych obszarów regulacji:

  • Szacowaniu i alokacji kapitału,
  • Modelowaniu ryzka, 
  • Kluczowym miarom i koniecznym założeniom w zalewności od wielkości i klasyfikacji banku,
  • Procesowi walidacji modeli oraz systemom IT,
  • Supervisory outlier test,
  • Testom warunkom skrajnych,
  • Ryzyku spreadu kredytowego w działalności księgi bankowej (CSRBB).

Na Spotkaniu podsumowano także badanie Deloitte: Interest Rate Risk in the Banking Book: 2017 Deloitte Survey, którego głównym celem było zmierzenie gotowości banków do wdrożenia nowych przepisów a także kierunku ich zmian w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, powiązanymi modelami i systemami IT. Ponadto omówiono najważniejsze wnioski z nadzorczych testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny w 2017 r.

Spotkanie objęte było patronatem Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska.

Dokument do pobrania:

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej (PDF, 1.58 MB)

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?