Kluczowe obszary ryzyka stojące przed sektorem bankowym

Punkty widzenia

Kluczowe obszary ryzyka stojące przed sektorem bankowym 

Ekspert Deloitte Przemysław Szczygielski gościem Okrągłego Stołu CRO EKF

Okrągły Stół CRO – Mapa wyzwań sektora bankowego 2020-2023 organizowany w ramach X Europejskiego Kongresu Finansowego odbył się w listopadzie, a zaproszeni eksperci rozmawiali o priorytetach, zagrożeniach oraz wyzwaniach na najbliższe lata dla funkcji ryzyka polskich banków.

Prowadzącym debatę był Marek Lusztyn, CRO, mBank S.A., a gośćmi oprócz eksperta Deloitte Przemysława Szczygielskiego, Lidera Sektora Finansowego w Polsce, Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A, Alexander Fleischmann, Director General, Raiffeisen Bank International AG Branch Poland, Piotr Mazur, CRO, PKO Bank Polski, Paweł Preuss, Financial Sector Leader, EY Poland, Barbara Sobala, CRO, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Celem debaty było określenie kluczowych obszarów ryzyka stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz nakreślenie mapy nadchodzących wyzwań. W wyniku ogromnej niepewności wynikającej z nie w pełni jeszcze zmaterializowanych ekonomicznych skutków zamrażania gospodarki oraz walki z pandemią kluczowe jest przede wszystkim zidentyfikowanie zagrożeń wobec stabilności systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie właściwego kierunku działań niezbędnych do utrzymania przez sektor bankowy zdolności wspierania gospodarki.

Omówione zostały nie tylko obszary ryzyka związane z gospodarczymi skutkami pandemii, ale też problemy, z jakimi sektor bankowy borykał się już wcześniej, ale które nie zostały rozwiązane przed wybuchem pandemii.

 

Zagadnienia poruszone podczas debaty:

  • Jakość portfela kredytowego oraz rezerwy na straty kredytowe
  • Rentowność sektora bankowego, modele biznesowe
  • Ochrona konsumentów
  • Ryzyko cybernetyczne
  • Proces kredytowy

Eksperci biorący udział w panelu starali się znaleźć receptę na utrzymanie przez polski sektor bankowy zdolności wspierania gospodarki osłabionej kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią i wcześniejszymi problemami.

Wnioski sformułowane podczas okrągłego stoły CRO EKF, stanowią wkład do Dyskusji Prezesów o wyzwaniach sektora bankowego planowanej jeszcze na grudzień br.

Całą debatę z udziałem naszego eksperta, Przemysława Szczygielskiego można obejrzeć tutaj:

Czy ta strona była pomocna?