Podpis elektroniczny - wzrost znaczenia elektronicznego kontraktowania w dobie COVID-19

Artykuł

Podpis elektroniczny - wzrost znaczenia elektronicznego kontraktowania w dobie COVID-19

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Kwiecień 2021

Elektroniczne podpisy są z nami od jakiegoś czasu i przez to wydają się już nie wywoływać aż tylu kontrowersji i problemów. Można też powiedzieć, że na skutek pandemii ciężko szukać podmiotu, który w ten czy inny sposób nie zetknął się z elektronicznym kontraktowaniem.

Wciąż jednak jeszcze brakuje ugruntowanej wiedzy na temat wagi prawnej poszczególnych narzędzi do elektronicznego składania oświadczeń woli. Z naszego doświadczenia wynika, że przeważająca większość przedsiębiorców w Polsce rozumie prawne znaczenie kwalifikowanego e-podpisu, jako równoważnego podpisowi odręcznemu.

Poza ogólną świadomością, istnieje również potrzeba umiejętnego zastosowania jej w praktyce konkretnych relacji i zadbanie o to, by nie zaskoczyły nas uboczne prawne konsekwencje, związane z czynnościami w całym procesie zarządzania relacją biznesową.

Zagadnieniem, któremu zaczyna się powoli poświęcać coraz więcej należnej mu uwagi, jest umiejętne wplecenie pozostałych Usług Zaufania (walidacji, konserwacji, e-pieczęci, e-Znacznika Czasu) i elektronicznej identyfikacji w proces kontraktowania i całego życia umowy. Niejednokrotnie to od tych aspektów będzie zależeć skuteczność i egzekwowalność relacji biznesowych nawiązywanych i prowadzonych w świecie cyfrowym.

Niezależnie od panującej pandemii, dodatkową motywacją do rozmowy nad wykorzystaniem wszystkich narzędzi, które oferuje Rozporządzenie eIDAS było nadejście terminu weryfikacji założeń tego Rozporządzenia przez Komisję Europejską.

Dowiedz się więcej

Dodatkowo, wagę tych tematów podkreśla fakt, że w zatwierdzonym niedawno przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz szefów państw i rządów UE, Planie Odbudowy dla Europy, jako jeden z głównych czynników mających wesprzeć odbudowę gospodarki Europy po kryzysie wywołanym COVID-19, wymieniona jest właśnie „transformacja cyfrowa”.

Dowiedz się więcej

Raport:
TRUSTED ECONOMY w nowej rzeczywistości

Ograniczanie ryzyka związanego z szybką cyfryzacją

Dowiedz się więcej

Webinar:
Cyfrowa transformacja jako katalizator wspierający odporność firm
na COVID-19

Czy wdrożenie podpisu elektronicznego pozwala zwiększyć efektywność,
podnieść jakość oferowanych usług
oraz skrócić czas obsługi klienta w czasie pandemii?

Nagranie spotkania (3 listopada 2020 r.)

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?