Dziewięć głównych wyzwań w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych

Artykuł

Dziewięć głównych wyzwań w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych

Realizacja obietnicy cyfryzacji w sektorze usług finansowych

Artykuł opracowany przez Institute of International Finance oraz Deloitte | Lipiec 2020 r.

Rewolucyjne zmiany jak, między innymi, korzystanie z otwartych danych czy zmieniające się oczekiwania klientów nieustannie kształtują przyszłość usług finansowych. Wiele instytucji finansowych wprowadza dziś innowacyjne rozwiązania cyfrowe, które mają pomóc im nadążyć za zmianami na rynku.

Na czym polega sukces transformacji cyfrowej w sektorze usług finansowych?

Institute of International Finance (IIF) i Deloitte połączyli siły, aby znaleźć odpowiedź na pytanie jak instytucje finansowe mogą wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej. Rozmawialiśmy z ponad sześćdziesięcioma dyrektorami, regulatorami oraz osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w wiodących instytucjach finansowych na całym świecie. Zapytaliśmy, czym są dla nich przekształcenia cyfrowe i jakich wyzwań mogą się spodziewać instytucje finansowe w procesie transformacji.

Przedstawiamy dziewięć czynników, które mogą wpłynąć na sukces transformacji cyfrowej. Analizujemy te czynniki z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej, aby przyjrzeć się, w jaki sposób zazwyczaj oddziałują one na przekształcenia cyfrowe w instytucjach finansowych.

Wyodrębniliśmy następujące obszary wyzwań:

Problemy zewnętrzne:

  • Oczekiwania inwestorów wobec instytucji finansowych ograniczają inicjatywy związane z realizacją przekształceń cyfrowych.
  • Niespójne systemy danych ograniczają możliwości i chęć generowania wartości przez instytucje finansowe.
  • Brak gotowości biznesowej i zaplecza po stronie FinTechów zawęża możliwości przystępowania do partnerstwa z dojrzałymi instytucjami finansowymi.
  • Rygorystyczne i/lub przestarzałe przepisy ograniczają podejmowanie inicjatyw z zakresu transformacji cyfrowej na dużą skalę.

Problemy wewnętrzne:

  • Zmieniające się modele zatrudnienia zmuszają wiele instytucji finansowych do zrewidowania strategii kadrowej na przyszłość oraz przekształcenia środowiska pracy, aby zatrzymać pracowników.
  • Brak zwinności, zrozumienia i koordynacji wymaganej do aktywizacji partnerstw innowacyjnych.
  • Tradycyjna, świadoma zagrożeń kultura stoi w sprzeczności z dążeniem do innowacji, które wiąże się z wyższym ryzykiem.
  • Ambicje kierownictwa odnośnie realizacji krótkoterminowych celów biznesowych kontrastują z potrzebą długoterminowej transformacji.
  • Duże obciążenie związane ze zmianami w przepisach nadwyręża budżet, absorbuje zasoby i uwagę kierownictwa, ze szkodą dla inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.

Zachęcamy do lektury naszego raportu. Opisujemy w nim jak możemy pomóc instytucji finansowej przeprowadzić transformację biznesową i organizacyjną, aby mogli Państwo czerpać korzyści z cyfrowych przekształceń.

Realizing the digital promise Top nine challenges to digital transformation for financial institutions

Cyfryzacja sektora usług finansowych - komentarz eksperta

Instytucje finansowej od kilku lat zapowiadały nadejście transformacji cyfrowej, ale dopiero niespodziewana pandemia Covid-19 okazała się katalizatorem całego procesu. Otwarta bankowość, pojawienie się nowych technologii i rosnące oczekiwania klientów to szanse i zarazem wyzwania dla całej branży. Sektor bankowy musi podejmować szybkie decyzje, aby sprostać oczekiwaniom i konkurencji. Banki musza odzyskać zwinność i zwrotność charakterystyczną dla branży Fin-Tech, pozostając przy tym synonimem solidności, stabilności i przewidywalności. Czy to możliwe? Ci, którzy nie nadąża za zmianami lub popełnią błędy mogą nie dostać drugiej szansy. Właśnie dlatego w pierwszym z serii raportów z cyklu o transformacji cyfrowej w sektorze finansowym podsumowujemy, jakie wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania identyfikuje ponad 60 liderów zajmujących się transformacją cyfrową. Warto sprawdzić czy zdanie respondentów pasuje do Twojej instytucji.

Przemysław Szczygielski, Risk and Regulatory Advisory Leader for Poland

Czy ta strona była pomocna?