Usługi

Doradztwo podatkowe dla instytucji finansowych

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla wszystkich podmiotów działających w sektorze finansowym, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych, domów maklerskich, podmiotów zarządzających aktywami, firm pożyczkowych, spółek windykacyjnych, instytucji płatniczych czy pośredników finansowych i ubezpieczeniowych.

Naszym atutem jest pasja w świadczeniu usług doradztwa podatkowego połączona ze specjalistyczną wiedzą podatkową i dogłębnym zrozumieniem poszczególnych gałęzi sektora finansowego. Pozwala nam to na świadczenie najwyższej klasy spersonalizowanych usług doradczych, uwzględniających indywidualną sytuację naszych klientów.

Jakub Żak – Lider Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

Nasza oferta

Odpowiadamy na potrzeby związane ze wszystkimi kwestiami podatkowymi, w tym w szczególności z podatkiem dochodowym od osób prawnych, VAT, podatkami transakcyjnymi, międzynarodowym prawem podatkowym, cenami transferowymi, uzyskiwaniem dotacji i ulg, doradztwem regulacyjnym jak FATCA, CRS, MDR, a także z opodatkowaniem wszelkich produktów finansowych oferowanych prze instytucje finansowe swoim klientom i inwestorom.

Na ofertę naszych usług składają się między innymi:

 • bieżące doradztwo podatkowe w ramach codziennej działalności instytucji finansowych;
 • doradztwo przy restrukturyzacjach, fuzjach i akwizycjach;
 • przygotowanie lub weryfikacja zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i VAT;
 • przeglądy podatkowe i projekty due diligence;
 • doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem karno-skarbowym;
 • automatyzacja rozliczeń podatkowych, tworzenie dedykowanych narzędzi informatycznych;
 • pomoc w uzyskaniu odliczeń z tytułu badań i rozwoju, ulg technologicznych, pozyskiwania dotacji;
 • doradztwo w zakresie VAT, obliczanie współczynnika VAT oraz obciążeń VAT przy imporcie usług;
 • doradztwo odnośnie cen transferowych, w tym analiza ustalania cen zgodnie z zasadą ceny rynkowej, pomoc w sporządzaniu dokumentacji, przeprowadzanie benchmarking studies na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • doradztwo w aspektach międzynarodowego prawa podatkowego;
 • doradztwo w procesie sporządzania kalkulacji podatkowych w celu minimalizacji ryzyka oraz dostosowywania systemów i procedur;
 • pomoc w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz sądowych;
 • pomoc w opracowywaniu efektywnych pod względem podatkowym struktur wynagrodzeń dla pracowników oraz kadry zarządzającej;
 • doradztwo regulacyjne w obszarze podatkowym – MDR, CRS, FATCA,
 • specjalistyczne szkolenia na wszelkie tematy podatkowe.

Najważniejsze informacje na temat podatków w branży finansowej

Dowiedz się więcej

Nasz zespół

Naszą najmocniejszą stroną – najważniejszym elementem wszystkich projektów – są nasi ludzie. Dysponujemy zespołem kilkudziesięciu doskonałych fachowców mających bogate doświadczenie w różnorodnych projektach podatkowych na rzecz klientów na rynku krajowym oraz europejskim.

Specjaliści podatkowi w firmie Deloitte specjalizujący się w świadczeniu usług dla instytucji finansowych są członkami światowego zespołu ds. sektora finansowego obejmującego wszystkie oddziały firmy Deloitte wraz z doradztwem biznesowym, finansowym, prawnym, audytem i doradztwem podatkowym. Dzięki temu, nasi doradcy podatkowi zawsze uwzględniają szeroki aspekt działalności klientów i oferują odpowiednio wypracowane zindywidualizowane rozwiązania.

Kontakt

Jakub Żak

Jakub Żak

Partner, Lider Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i zagranicznych podmiotów z sektora finansowego. Jakub jest ekspertem w zakresie opodatkowania podmiotów z sektora finansowego, w szczególności zakładów ubez... Więcej