firmy rodzinne

Punkty widzenia

Synergia ludzkich doświadczeń. Technologia i człowiek w firmach rodzinnych

Wyzwania dla firm rodzinnych: strategia, zarządzanie i sukcesja

Newsletter firm rodzinnych 2/2020 - Relacja ze spotkania w siedzibie firmy Astor Sp. z o.o.

Spotkanie poświęcone między innymi rynkowi automatyki przemysłowej, informatyki i robotyki wsparła firma Astor, uznawana za lidera w tej branży. W przyjaznych, krakowskich przestrzeniach konferencyjnych zorganizowała dla uczestników zwiedzanie parku maszynowego i biura. Wykorzystane w Astorze rozwiązania technologiczne, wprost kojarzące się z ideą IoT i Przemysłem 4.0, zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich gościach. Serdecznie dziękujemy Stefanowi Życzkowskiemu, Prezesowi Astor Sp. z o.o. za tak ciepłe przyjęcie i podzielenie się wiedzą z uczestnikami konferencji.

Obejrzyj krótką relację z „Wyzwań dla firm rodzinnych” w siedzibie firmy Astor

Spotkanie rozpoczął Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, który wprowadził uczestników w obszar zagadnień bliskich wszystkim właścicielom firm rodzinnych. Na podstawie własnych obserwacji, Prezes KPT skonkludował, iż pozytywnym trendem jest fakt, że coraz więcej firm prywatnych i rodzinnych wraca do odważnej aktywności inwestycyjnej i spełnia warunki objęcia swoich inwestycji wsparciem instrumentów strefowych, co jest obecnie łatwiejsze, dzięki reformie Polskiej Strefy Inwestycji, której głównym beneficjentem są właśnie małe i średnie firmy z polskim kapitałem. Równocześnie dokonuje się zmiana mentalności właścicieli firm rodzinnych, którzy historycznie finansowali rozwój przede wszystkim z własnych środków, a dzisiaj korzystają z zewnętrznych źródeł wsparcia, takich jak choćby PSI, ale też licznych narzędzi wspierających rozwój innowacyjności.  

Prezes KPT wskazywał też na istotny jego zdaniem czynnik, który warunkuje udaną sukcesję.

Zapraszamy do Rzeszowa na kolejne „Wyzwania dla firm rodzinnych”

Termin spotkania:
20 lutego 2020 r.

Kontakt:
iolendzka@deloittece.com

Zarejestruj się

Podręczniki planowania sukcesji skupiają się na aspektach technicznych i prawnych. W moim odczuciu podstawową kwestią, rzutującą na sukces w przekazaniu firmy kolejnemu pokoleniu, jest zaufanie. Zaufanie, które wzajemnie założyciel i sukcesorzy budują przez lata i które pozwala założycielom pokonać czysto psychologiczne bariery, powstrzymujące ich przed przekazaniem Firmy dzieciom

– mówił Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu KPT

Wojciech Przybylski - firmy rodzinne

Bezpieczeństwo w sieci, czyli jak chronić się przed włamaniem

Marek Sanocki, Dyrektor Zarządzający Splast oraz Marcin Ludwiszewski, Dyrektor Deloitte Cyber podzielili się swoimi przemyśleniami na temat cyberbezpieczeństwa, bazując na współpracy w zakresie kontrolowanego cyberataku, czyli red teamingu. Taka symulacja ma na celu między innymi sprawdzenie stanu bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji weryfikację systemów. Testy unaoczniają nasze luki w systemach oraz spektrum działań cyberprzestępców. Co uświadamia najlepiej, jak ważne są prawidłowe zabezpieczenia w sieci, ochrona danych oraz zapobieganie włamaniom. Jak podkreśla Marcin Ludwiszewski, zarządom i właścicielom firm wciąż brakuje tej świadomości, a działy IT koncentrują się zwykle na bieżących zadaniach i płynnym funkcjonowaniu systemów. Dlatego celem zespołu Deloitte Cyber jest nie tylko budowanie zabezpieczeń w systemach, ale przede wszystkim edukacja.

Cyberprzestępstwa to dziś nie tylko problem firm z określonej branży. To zarówno problem wielkich koncernów, jak i mniejszych firm, firm rodzinnych, czy prywatnych. Na co dzień wiele firm i wielu ludzi także prywatnie doświadcza kradzieży danych i włamań na konta e-mail, konta bankowe czy do social mediów, itp. Dlatego ważne jest dla nas budowanie świadomości społeczeństwa, jako jednego z narzędzi prewencyjnych w walce z rosnącą cyberprzestępczością i dlatego też intensyfikujemy nasze działania i wdrażamy możliwie najlepsze rozwiązania

- podkreślał podczas swojego wystąpienia Marcin Ludwiszewski, Dyrektor Deloitte Cyber.

Marcin Ludwiszewski | Deloitte

Sukcesja – jak ją przeprowadzić?

„Konstytucja rodzinna: sukcesja i ład rodzinny” to kolejny obszar, o którym dyskutowali Marek Maj, założyciel firmy Smay oraz Tadeusz Dulian, doradca firm rodzinnych w Deloitte Private. Marek Maj zwrócił uwagę na istotne dla niego ryzyka związane z sukcesją. Jednym z nich jest rozbieżna wizja zarządzania sukcesorów i właścicieli. Aby pogodzić te wizje i przeprowadzić sprawnie proces sukcesji, kluczowym jest przygotowanie konstytucji rodzinnej.

Tworzenie konstytucji to jest proces, a nie jednorazowe zdarzenie podpisania umowy-gotowca, wzoru takiego samego dla wszystkich. To była dla nas kapitalna lekcja, która trwała kilka miesięcy. Nie było żadnego wzorca, który należało powielić. To były spotkania rodzinne, które służyły wzajemnemu poznaniu się. Nam się zdaje, że znamy własne dzieci i wnuki, a my tak naprawdę nie znamy ich marzeń, nie wiemy dokąd zmierzają, kim chcą być, jakie plany mają. I te spotkania temu służyły, obopólnemu poznaniu naszych wizji przyszłości. I dopiero po tym poznaniu się członków Rodziny, wykrystalizowała się przyszłość Firmy i kto będzie ją później prowadził

- podkreślał Marek Maj, założyciel firmy Smay.

Marek Maj - firmy rodzinne

Prelegenci podkreślali, jak istotną rolę w tym procesie pełni Rada Rodziny, instytucja, w ramach której Rodzina wypracowuje najważniejsze dla Firmy decyzje i kierunki działań.

Rada Rodziny jest też po to, by wspólnie odpowiadać za decyzje. Aby Firma była stabilna, musimy ponosić wspólną odpowiedzialność za dobre, ale też te gorsze decyzje biznesowe. Zgodnie z zasadą, że wspólna mądrość jest większa, niż suma mądrości indywidualnych. Razem odpowiadamy za negatywne skutki złych decyzji, ale też cieszymy się razem z sukcesów. A to sprawia, że rodzina się cementuje, że firma będzie trwała, nawet gdy założyciela już nie będzie

– podkreślał Tadeusz Dulian, ekspert Deloitte Private.

Tadeusz Dulian | Deloitte

Przepis na udaną sukcesję z perspektywy Marka Maja

Intuicja i strategia – recepta na ochronę przed spowolnieniem gospodarczym

Konrad Hernik, Prezes Zarządu Buma Factory i Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Geberit, prowadzili dyskusję wokół zagadnienia „Koniunktura w biznesie. Prewencja i reakcja”. Prelegenci przybliżyli praktyczne aspekty związane ze spowolnieniem gospodarczym z różnych perspektyw. Obaj zwrócili jednak uwagę na to, że kryzys dla firm rodzinnych, częściej bywa szansą, niż zagrożeniem. Jednak niezwykle istotna w zarządzaniu jest równowaga pomiędzy strategią a intuicją.

Jeżeli ktoś jest w stanie stworzyć dobry zespół, jest bardziej elastyczny, może bardziej pomysłowy, pewnie mu się lepiej uda przetrwać spowolnienie. Ale nikt nie ma monopolu na wiedzę. Jest różne otoczenie rynkowe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak głębokie czeka nas spowolnienie, na pewno jest to szansa, ale żeby z niej skorzystać trzeba to wszystko dobrze skalkulować, więc zalecam także Excela

- mówił Konrad Hernik, Prezes Zarządu Buma Factory.

Konrad Hernik - firmy rodzinne

O swojej strategii na czas kryzysu opowiada Konrad Hernik

Humanizm w robotyce, gdy technologia spotyka człowieka

Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu Astor skupił się w czasie swojego wykładu pt. „Gdzie technologia spotyka człowieka? Czy robotyka uczyni człowieka zbędnym?” na zagadnieniu potencjalnego marginalizowania roli człowieka przez rozwijającą się gwałtownie technologię. Przemysł 4.0 to zbiorcze określenie dla innowacji technicznych oraz koncepcji organizacji łańcucha wartości. To zmiana, która rewolucjonizuje produkcję przemysłową.

Przemysł 4.0 rozwija automatyzacje, rewolucjonizuje przemysł, co sprzyja rozwojowi firm i zakładów produkcyjnych. Wiele osób zastanawia się, czy roboty wyprą pracę człowieka. Wiele krajów traci gospodarczo z powodu spadku demograficznego. Statystyki robotyzacji przemysłu zdominowane są przez branżę automotive, nie są zatem wykładnikiem dla całego przemysłu, więc trudno mówić o wypieraniu człowieka przez roboty. Robotyka, to prężnie rozwijająca się branża, stwarzająca wiele możliwości, ale pamiętajmy, że jest też miejscem spotkania technologii z człowiekiem

- precyzuje Stefan Życzkowski, Prezes  Zarządu Astor.

Stefan Życzkowski- firmy rodzinne

O tym czy robotyka uczyni człowieka zbędnym mówi Stefan Życzkowski

ABC Ekonomii – kształtowanie świadomego obywatela

Konferencję zakończyło wystąpienie Artura Czepczyńskiego, Prezesa ABC Czepczyński oraz Damiana Kupczyka, Prezesa Czepczyński Family Foundation, dotyczące projektu edukacyjnego „Jak edukować dzieci w obszarze ekonomii, czyli ABC Ekonomii”.

Celem fundacji jest kształtowanie świadomego człowieka, który później będzie rozumiał kwestię przedsiębiorczości finansów, będzie świadomym pracownikiem, przedsiębiorcą, partnerem biznesowym, ale co ważniejsze obywatelem, czerpiącym ze swoich doświadczeń i wiedzy

– mówił Damian Kupczyk, Prezes Czepczyński Family Foundation.

Damian Kupczyk - firmy rodzinne

Damian Kupczyk zauważył też, że edukacja ekonomiczna w szkole praktycznie nie istnieje, powodem jest zwykle brak właściwych narzędzi. Nauka przedsiębiorczości jest jednak kluczowa dla przyszłości młodych ludzi. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się chętnie, w wieku 6-10 lat kształtują przekonania i to jest najlepszy moment, by uczyć trwałych postaw, również dotyczących ekonomii. Tak powstał projekt ABC Ekonomii i książka o tym samym tytule.

Damian Kupczyk o tym, jak uczyć dzieci przedsiębiorczości

ABC Czepczyński wraz z Deloitte zrealizował już ponad 200 warsztatów dla dzieci z zakresu edukacji ekonomicznej. Działania fundacji mają coraz większą skalę, podręczniki trafiają do szkół i przedszkoli w całej Polsce. Deloitte wspiera ten projekt od dawna, także w ramach Deloitte Kids University.

Kolejne spotkanie z cyklu
"Wyzwania dla firm rodzinnych"

20 lutego 2020 r., Rzeszów
Cykl spotkań dla właścicieli i sukcesorów w firmach rodzinnych

Prelegenci:

Stefan Życzkowski - Założyciel, Współwłaściciel i Prezes Zarządu spółki ASTOR
Firmę wraz z bratem Karolem założył w 1987 roku a kieruje nią nieprzerwanie od roku 1991, będąc architektem jej sukcesów rynkowych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów PC. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz  30 – letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Członek Business Centre Club. Po godzinach aktywny sportowiec: jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. Pasjonują go samochody, jest również wytrawnym specjalistą od układania różnych odmian kostki Rubika.

Stefan Życzkowski - firmy rodzinne

Artur Czepczyński - Właściciel firm spedycyjnych ABC Czepczyński i Simple Way, biura SONRISO - touroperatora specjalizującego się w ofercie dla klientów premium oraz Ośrodka Wypoczynkowego WEZAJ.

Członek Zarządu The Family Businness Network Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Założyciel Wielkopolskiego Klubu Biznesu.

Artur Czepczyński - firmy rodzinne

Damian Kupczyk – Prezes Czepczyński Family Foundation
Od trzech lat zawodowo zajmuje się kwestiami CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie spedycyjnej ABC-Czepczyński, gdzie odpowiedzialny jest za szereg projektów społecznych i partnerstw m.in. z UNICEF Polska. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie pedagogiczne, jako metodyk i kierownik świetlicy szkolnej. Pracę terapeutyczną rozpoczął pracując z osobami niepełnosprawnymi, prowadząc terapię społeczną i trening budżetowy. Współtwórca projektu edukacyjnego ABC-Ekonomii, a także twórca materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini".

Damian Kupczyk - firmy rodzinne

Marek Maj – Właściciel firmy Smay

Członek Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Założyciel firmy SMAY i wieloletni jej prezes. Obecnie pełni rolę prokurenta, dyrektora ds. inwestycji w firmie, a także wspiera nowy Zarząd spółki jako doradca. Bowiem w 2016 roku po udanej sukcesji stery w firmie przejął syn Michał Maj.

Marek Maj - firmy rodzinne

Marek Sanocki - Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, Współwłaściciel firmy SPLAST Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Zarzadzania, Szkoły Biznesu. W firmie odpowiedzialny za produkcję, nowe uruchomienia i sprzedaż. Odpowiada również za rozwój technologii, realizując szereg wdrożeń w firmie w zakresie nowych projektów produkcyjnych, automatyzacji produkcji wdrażania systemów zarządzania.

Marek Sanocki - firmy rodzinne

Konrad Hernik – Prezes Zarządu Buma Factory

Dyrektor Regionalny Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Posiada wieloletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach kierowniczych oraz szerokie doświadczenie w budowaniu wartości firmy, zarządzaniu organizacjami i zespołami ludzi, zarządzaniu finansami i budowaniu relacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. A od 2017 jest stałym felietonistą Forbes.

Konrad Hernik - firmy rodzinne

Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Geberit Polska

Absolwent kierunku finanse i bankowość, ukończył także kilka międzynarodowych programów menedżerskich, m.in. w INSEAD, London Business School, HEC oraz Harvard Business School. Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech. Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Mentor w programie Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, wykładowca Uniwersytetu SPWS.

Przemysław Powalacz - firmy rodzinne

Wojciech Przybylski – Prezes KPT

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji. 

Przemysław Przybylski - firmy rodzinne

Marcin Ludwiszewski – Dyrektor w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte.

Jako Lider obszaru Cyberbezpieczeństwa w Deloitte w Polsce wspiera klientów w zakresie projektowania oraz wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, a także zarządzania ryzykiem  bezpieczeństwa informacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent studiów MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów o profilu informatycznym w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada certyfikaty CISM, CRISC oraz CISSP.

Marcin Ludwiszewski - firmy rodzinne

Tadeusz DulianStarszy Menedżer, Doradca Rodzinny w Zespole Deloitte ds. Firm Rodzinnych, Członek zespołu EMEA Deloitte Family Business Network.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla polskich firm rodzinnych w zakresie planowania sukcesyjnego, budowania ładu rodzinnego, w szczególności poprzez wdrażanie Konstytucji Rodzinnych. Prowadzi projekty doradcze dla firm rodzinnych w oparciu o polskie doświadczenia oraz międzynarodową metodologię globalnego zespołu Deloitte Family Enterprise Consulting. Moderator i panelista w konferencjach i kongresach poświęconych firmom rodzinnym, autor komentarzy prasowych oraz radiowych.

Tadeusz Dulian | Deloitte

Zainteresował Cię ten newsletter?

Zobacz poprzednie wydania newslettera „Firmy rodzinne”.

Bądź na bieżąco i zapisz się na newsletter firm rodzinnych

Subskrybuj

Czy ta strona była pomocna?