Akademia Liderów Jutra

Artykuł

Akademia Liderów Jutra

Przyszłość pracy, innowacje, technologie, zwinna organizacja

Co decyduje o sukcesie biznesu jutra? To nie tylko technologie, ale i liderzy spoglądający poza horyzont zmian. Zapraszamy na cykl szkoleń w ramach Akademii.

Nowe formy pracy, lawinowe przyspieszenie rozwoju technologii, wciąż zmieniające się środowisko ekonomiczne sprawiają, że trudno jest nadążyć za tempem zmian. Zanim rozeznamy się w jednym problemie, na horyzoncie pojawia się kolejne zagadnienie. Stanowi to wyzwanie dla bycia efektywnym w swoim obszarze zadań, a jest jeszcze trudniejsze, jeżeli musimy zarządzać pracą zespołu lub wytyczać szlak dla całej organizacji. Z myślą o Liderach, którzy zastanawiają się jak osiągnąć sukces w nowych realiach biznesowych, a nie tylko przetrwać, przygotowaliśmy Akademię Liderów Jutra – cykl warsztatów.

Pomożemy odpowiedzieć na pytania jakie najczęściej zadają sobie Liderzy:

 • Jak wypracować nawyk rozwijania nowych rozwiązań i innowacji?
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników w dobie pracy work-from-anywhere?
 • Na jakich technologiach się skupić w pracy indywidualnej oraz w kontekście organizacji?
 • Jakie możliwości niesie sztuczna inteligencja?
 • Jakie metody pracy wybrać by osiągać cele w zmieniającym się środowisku? Jak samemu pozostać efektywnym i maksymalizować dostępne narzędzia?

Rejestracja zamknięta

AKADEMIA DLA TWOJEJ FIRMY 

Interesuje cię organizacja Akademii w formule zamkniętej dla Twojej organizacji?

Napisz do: aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

Ramowy program zajęć:

SESJA 1. 3 PAŹDZIERNIKA, 10:00-14:00 Inauguracja Akademii (Warszawa lub online)

Pierwsze spotkanie zrealizujemy w formacie hybrydowym. Serdecznie zapraszamy do spotkania się z nami osobiście w Warszawie w biurze Deloitte, w godzinach 10-14. Tego dnia omówimy dwa zagadnienia, jak również będziemy mieli okazję na networking podczas lunchu.

Innowacja jako kluczowa kompetencja lidera przyszłości
Prowadzący: Krystyna Jarek, Chief Innovation Officer, Deloitte Central Europe

Każdy lider powinien być wyposażony w kompetencje działania w środowisku niepewności. Skorzystaj z wiedzy, doświadczenia i metod wypracowanych przez seryjnych innowatorów, aby skorzystać z rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie biznesu w dzisiejszym zmiennym otoczeniu.

Nowe realia pracy - Nowa rola lidera
Prowadzący: Zbigniew Łobocki, Anna Szabowska-Walaszczyk z zespołu Human Capital Advisory

Badania oraz projekty zrealizowane przez Deloitte w Polsce i na świecie pokazują ogromne oczekiwania pracowników zakresie pracy hybrydowej. Jednocześnie wdrożenie takiego hybrydowego modelu pracy stanowi wyzwanie dla menadżerów. W trakcie tego modułu poznasz najlepsze praktyki zarządzania pracą hybrydową w organizacji i zespole, w szczególności omówimy 5 Ról Lidera zarządzającego zespołem hybrydowym lub zdalnym. Ponadto omówimy możliwość udziału w badaniu 360 Hybrid Leader.
 

SESJA 2. 10 PAŹDZIERNIKA, 10:00-14:00 Technologie, które musisz znać (online)

Prowadzący:

 • Michał Bordon, Manager | Technology Vision and Architecture
 • Dr Marcin Kruczyk, Dyrektor | Artificial Intelligence & Data
 • Kamila Sobczyk, Business Consultant | Artificial Intelligence & Data

Technologia zaczyna odgrywać w organizacjach kluczową rolę. Właściwe jej dobranie i zarządzanie nią to bardzo złożony temat wymagających konkretnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Podczas naszej sesji przybliżymy Państwu rolę technologii w organizacjach, omówimy aspekty zarządzania nią i spojrzymy na trendy, które wpływają na nią obecnie i zmienią ją w przyszłości.

Pogłębioną dyskusję przeprowadzimy na temat sztucznej inteligencji i możliwości jakie ze sobą niesie.
 

SESJA 3. 17 PAŹDZIERNIKA, 10:10-14:00 Transformacja w kierunku zwinności – jak osiągnąć sukces w czasach cyfrowej transformacji (online)

Prowadzący: Adam Stawiarski, Systems Delivery and Modernization Deloitte Polska

Liderzy, którzy chcą zbudować skuteczną organizację przygotowaną na wyzwania transformacji cyfrowej powinni zdobyć szereg umiejętności w tym Scrum, Agile, SAFe, Management 3.0, OKR.

Moduł wprowadzi liderów w zagadnienia kluczowe dla liderów mierzących się ze zmianami w organizacjach w ich otoczeniu podczas transformacji.

 

SESJA 4. 24 PAŹDZIERNIKA, 10:10-14:00 Zarządzanie zespołem hybrydowym i zwiększenie własnej efektywności (online)

Prowadzący: Zbigniew Łobocki, Anna Szabowska-Walaszczyk z zespołu Human Capital Advisory

W trakcie szkolenia podzielimy się praktyczną wiedzą z naszych projektów wdrożenia pracy hybrydowej. Pierwsza kwestia to zarządzanie zespołem. Jak zadbać o poczucie przynależności, relacje i wymianę wiedzy? Jak skupić zespół na wynikach? Jak zdefiniować rolę biura, jeśli zespół ma z niego korzystać?

Kolejne zagadnienia będą dotyczyć efektywności osobistej – jak sprawić by wirtualne spotkania były efektywne, angażujące i przebiegały płynnie? Jak zarządzać swoją pracą żeby maksymalizować korzyści pracy z biura i zdalnej oraz wspierać zespół? Jak dbać o well-being i motywację, gdy zacierają się granice między pracą?

Zespół ekspertów

Krystyna Jarek, Chief Innovation Officer, Deloitte Central Europe

Zbigniew Łobocki, Senior Manager, Human Capital Advisory Deloitte Polska

Dr Anna Szabowska-Walaszczyk, Manager, Human Capital Advisory Deloitte Polska

Adam Stawiarski, Systems Delivery and Modernization Deloitte Polska

Michał Bordon, Manager, Enterprise and Solution Architect

Dr Marcin Kruczyk, Dyrektor, Artificial Intelligence & Data

Kamila Sobczyk, Business Consultant, Artificial Intelligence & Data

Szczegółowy program

Praca zdalna i hybrydowa wymaga nowego podejścia od lidera zespołu. 81% menedżerów uważa zarządzanie zespołem zdalnym lub hybrydowym za trudniejsze, niż zarządzanie zespołem stacjonarnym. Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak pogodzić oczekiwania pracowników oraz organizacji,
 • jak ocenić „dojrzałość hybrydową” organizacji,
 • co sprawia, że praca hybrydowa jest efektywna oraz co charakteryzuje skuteczne zespoły hybrydowe,
 • 5 ról lidera w epoce pracy work-from-anywhere

Ponadto omówimy szczegółowo możliwość udziału w badaniu 360 Hybrid Leader, które pozwala na uzyskanie informacji zwrotnych na temat zarządzania i współpracy w środowisku hybrydowym i zdalnym.

Dynamika zmian w biznesie oraz otoczeniu rynkowym sprawia, że każdy lider powinien być wyposażony w kompetencje działania w środowisku niepewności, z ograniczonymi informacjami oraz z podwyższonym ryzykiem. O ile dla typowego biznesu jest to wyjątkowo trudne, dla osób pracujących w innowacjach jest to standardowe środowisko działania. Każdy lider przyszłości może skorzystać z wiedzy, doświadczenia i metod wypracowanych przez seryjnych innowatorów, aby skorzystać z rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie biznesu w dzisiejszym zmiennym otoczeniu.

Czego się nauczysz:

 • Model Dojrzałości Zarządzania Innowacjami. Jak zaplanować systematyczne tworzenie innowacji jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów i rynku. Poznaj dziesięć obszarów dojrzałej innowacyjnie organizacji i opracuj swój model i ekosystem wspierający tworzenie innowacji w Twojej organizacji
 • Kompetencje Przyszłości w Innowacjach. Jak praktycznie rozwijać kluczowe kompetencje przyszłości poprzez pracę nad innowacjami. Praca nad innowacjami to rozwój kreatywności, krytycznego myślenia, tworzenia syntezy z zebranych danych, elastyczności i szybkości działania, praca w różnorodnych zespołach, eksperymentowanie i umiejętność uczenia się na bazie doświadczenia.
 • Lider Przyszłości. Jak dzięki innowacjom rozwijać umiejętności liderskie oraz wykorzystać innowacje do budowania swojej ścieżki zawodowej. Innowacje dają możliwość rozwoju przedsiębiorczości i proaktywności, co pozwala nadawać nowe kierunki każdej organizacji.
 • Nadawanie sensu pracy. Jak poprzez innowacje wzmacniać sens pracy i jak budować zaangażowanie pracowników poprzez tworzenie rozwiązań, które mają znaczenie. Holistyczne podejście do innowacji w duchu zasad ESG, sprawia, że innowacje tworzone są z myślą o kliencie, społeczności, planecie i biznesie.
 • Budowanie kultury innowacji. Innowacje nie powstają w próżni, dowiedz się w jaki sposób efektywnie budować i utrzymywać kulturę wspierającą systematyczne tworzenie innowacji. Poznaj różne modele wspierające innowacyjność w różnych szerokościach geograficznych i opracuj taki model, który najlepiej wpisuje się w kulturę i DNA Twojej organizacji.

Obecnie trudno jest wyobrazić sobie dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo bez technologii wspierającej biznes. Systemy, aplikacje, infrastruktura IT, dane, mechanizmy, zespoły, wsparcie – to wszystko powinno ułatwiać realizowanie procesów biznesowych (istotę działalności organizacji), ale także stwarzać biznesowi przestrzeń do rozwoju, stymulować go.

Właściwe dobranie technologii to nie tylko nietrywialne zadanie, ale złożony proces codziennego zarządzania adekwatnością technologii w stosunku do potrzeb biznesowych. Strategia IT, architektura korporacyjna, zarządzanie danymi, zwinność – to narzędzia, które pozwalają zapanować nad obszarem IT i wbudować z niego kluczowy element przewagi konkurencyjnej całej organizacji.

Zachęcamy więc do udziału w sesji, podczas której omówimy m.in.:

 • rolę technologii w organizacji – zdefiniujemy technologię i omówimy jej zakres we wspieraniu organizacji, korzyści jakie płyną z wdrożeń oraz wpływ jaki technologia ma na rozwój przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie technologią w organizacji – omówimy podstawowe role i pryncypia w zarządzaniu technologią zarówno w przedsiębiorstwie jak i jego otoczeniu,
 • wyzwania i ryzyka – przejdziemy przez najważniejsze wyzwania jakie technologia niesie ze sobą i porozmawiamy o tym jak uniknąć materializowania się ryzyk w tym obszarze,
 • trendy technologiczne – przyjrzymy się zmianom na rynku technologii i propozycjom jakie on oferuje oraz będzie oferował w przyszłości.

Jeden z najciekawszych obecnie obszarów technologicznych, na którym skupiają się organizacje to sztuczna inteligencja. Jej wdrożenie może otworzyć przed firmą niezliczone drzwi i zrewolucjonizować podejście do niemal każdej czynności.

Podczas sesji technologicznej, dedykowany zespół Deloitte, specjalizujący się w sztucznej inteligencji, przybliży Państwu ten temat. Proponujemy pogłębioną dyskusję m.in. o:

 • Przyszłości AI/innowacji na rynku – omówimy jakie narzędzia wykorzystujące AI są dostępne obecnie na rynku w poszczególnych branżach i pokażemy skale na jaką rozwija się sztuczna inteligencja, jak może wspierać nas w naszej codziennej pracy i życiu,
 • O co chodzi z ChatGPT? – wyjaśnimy, jak działa, czym jest i jak wpływa i jak wpłynie na naszą pracę. Pokażemy jak z niego korzystać, dobre i złe praktyki, omówimy ryzyko i różnice pomiędzy wersjami narzędzia. Pokażemy również jak z niego korzystać w pracy i na co dzień;
 • Od czego zacząć? Jak wykorzystać AI w firmie? – opowiemy o naszych doświadczeniach współpracy z klientami, o narzędziach i rozwiązaniach, które wpływają na ich biznes, pokażemy, jak sprawdzić czy dane narzędzie pasuje do naszego biznesu i jak zaplanować jego wdrożenia.

Nasze spotkanie będzie miało formę interaktywną – w trakcie spotkania będziemy odpytywali Państwa o aspekty technologii w Waszych organizacjach. Spotkanie zakończymy opisem podsumowującym strategiczne podejście do technologii w organizacjach o różnym rozmiarze.

Liderzy, którzy chcą zbudować skuteczną organizację przygotowaną na wyzwania transformacji cyfrowej powinni zdobyć szereg umiejętności w tym Scrum, Agile, SAFe, Management 3.0, OKR. Moduł wprowadzi liderów w zagadnienia kluczowe dla liderów mierzących się ze zmianami w organizacjach w ich otoczeniu podczas transformacji.

Czego się nauczysz:

 • Umiejętność efektywnego komunikowania celów i wartości zwinności w organizacji
 • Umiejętność inspirowania zespołów do ciągłego doskonalenia procesów i poszukiwania nowych rozwiązań
 • Umiejętność radzenia sobie z niepewnością i ryzykiem w podejmowaniu decyzji
 • Umiejętność budowania zaangażowania i motywacji wśród pracowników, aby przyspieszyć tempo zmian
 • Umiejętność monitorowania postępów w transformacji i ciągłego dostosowywania strategii, aby osiągnąć sukces. Dodatkowo, liderzy powinni być otwarci na feedback i krytykę, aby zdobywać wiedzę na temat wyzwań związanych z transformacją zwinności i umieć na nich się uczyć.

W trakcie szkolenia podzielimy się praktyczną wiedzą z naszych projektów wdrożenia pracy hybrydowej. Pierwsza kwestia to zarządzanie zespołem. Omówimy działanie wspierające realizację 5 Ról Lidera w pracy hybrydowej:

 • Jak zadbać o poczucie przynależności, relacje i wymianę wiedzy? Jak skupić zespół na wynikach? Jak zdefiniować rolę biura, jeśli zespół ma z niego korzystać?
 • Jakie narzędzia są potrzebne menedżerom, żeby skutecznie zarządzać zespołem,
 • Ocena efektywności pracy hybrydowej – 10 kluczowych wymiarów

Kolejne zagadnienia będą dotyczyć efektywności osobistej. Rewolucja pracy zdalnej nie byłaby możliwa bez spotkań on-line. Są dobrodziejstwem, a jednak niewiele tematów wywołuje tyle frustracji wśród pracowników i liderów wszystkich szczebli. Jesteśmy świadkami kształtowania się najlepszych praktyk, mających na celu zmaksymalizowanie wartości i zminimalizowanie negatywnych doświadczeń podczas spotkań zdalnych.

 • Typy spotkań, ich struktura i agenda
 • Facylitowanie interakcji przy pomocy technologii
 • Jak unikać najczęstszych pomyłek
 • Zarządzanie uczestnikami

Bazując na wynikach badań i doświadczeniach w podnoszeniu efektywności zespołów przygotowaliśmy narzędzia i najlepsze praktyki, które wspierają indywidualnych pracowników i ich zespoły w maksymalizacji korzyści z pracy bez względu na lokalizację. Podczas warsztatu omówimy następujące zagadnienia - Jak zarządzać swoją pracą żeby maksymalizować korzyści pracy z biura i zdalnej oraz wspierać zespół? Jak dbać o well-being i motywację, gdy zacierają się granice między pracą?

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenia (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) mają charakter akademicki i nie stanowią podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, modyfikacji programu i terminu poszczególnych warsztatów, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem uruchomienia Akademii. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą pierwszego spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

>> Zobacz regulamin szkoleń internetowych Deloitte

Organizatorem jest spółka DELOITTE ADVISORY sp. z o.o. sp. k. z biurem w Warszawie, pod adresem al. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000761948, NIP 525-27-43-619 (lub spółka określona w regulaminie danego szkolenia, dane spółek Deloitte zamieszczone są na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html)

Czy ta strona była pomocna?