Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Analizy

Zarządzanie różnorodnością w organizacji

DNB Bank Polska S.A. w Diversity & Inclusion Rating

Diversity & Inclusion Rating to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która powstała przy współpracy z ekspertami Deloitte. Skupia podmioty czerpiące siłę z różnych wymiarów różnorodności, pozwala na ocenę poziomu dojrzałości firmy w zarządzaniu różnorodnością i stanowi podsumowanie działań w tym obszarze. W składzie pierwszej edycji znalazły się BNP Paribas Polska, Citi w Polsce, DNB Bank Polska, NatWest Poland oraz ING Bank Śląski.

Udział w Ratingu umożliwia porównanie z konkurencją oraz innymi podmiotami stawiającymi na budowanie włączającej, otwartej na różnorodność kultury organizacyjnej. O tym, że warto postawić na profesjonalizację działań w tym zakresie, by móc w większym stopniu i bardziej efektywnie korzystać z potencjału różnorodności wie DNB Bank Polska. Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku, mówi o tym, dlaczego DNB Bank Polska postanowił wziąć udział w inicjatywie.

Zobacz film:

Różnorodność to wszystko to, co czyni nas wyjątkowymi. Od widocznych cech, takich jak wiek, płeć i pochodzenie etniczne, po bardziej niewidoczne cechy, takie jak doświadczenie, preferencje, opinie, czyli z pozoru wszystko to, co nas od siebie różni. W DNB ta różnorodność to wartość, która sprawia, że stajemy się ważnymi elementami całości. Różnorodność nie ma jednak znaczenia dopóki nie włączymy jej do naszego codziennego funkcjonowania. Jestem przekonany, że różnorodność promuje innowacje, przyczynia się do podejmowania lepszych decyzji i stanowi największą wartość dla naszych Klientów.

Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska

Wśród realizowanych przez bank inicjatyw, które zadecydowały o miejscu Banku w Ratingu jest m.in. projektu 4 THE FUTURE, w którym każdy z pracowników banku miał możliwość opracowania i wdrożenia strategicznych koncepcji rozwoju organizacji. Cztery liderki, czterech liderów, czterech członków zarządu w roli mentora i ponad 50 pracowników pracowało nad ośmioma inicjatywami strategicznymi i było odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Oprócz tego, pracownicy współdecydują o dystrybucji zasobów (budżety partycypacyjne, inicjatywy CSR-owe), są w pełni odpowiedzialni za własny rozwój (dysponują indywidualnymi budżetami szkoleniowymi) oraz mają wpływ na rozwój organizacji (badania opinii pracowników).

W DNB Bank Polska wiek pracownika to zdecydowanie nie przeszkoda, Bank stawia na różnorodność w swoich zespołach, doceniając, co dobrego wnosi każde pokolenie:

II edycja Diversity&Inclusion Rating

Zgłoś się

Po przejściu na emeryturę nie wyobrażałam sobie mojego dalszego życia. Zawsze byłam bardzo aktywna, miałam mnóstwo obowiązków, uregulowany tryb życia, a tu nagle trzeba dzień zorganizować na nowo. Przez  pierwsze dwa miesiące czas miałam wypełniony, gdyż wtedy uporządkowałam swoje sprawy, które ciągle były odkładane na później. A potem miałam dużo wolnego czasu, spędzanego w „czterech ścianach”, zwłaszcza, że mój mąż jest nadal aktywny zawodowo. Zapisałam się na doszkalający kurs języka angielskiego, na ćwiczenia gimnastyczne, na basen. Ale brakowało mi kontaktu z ludźmi, współpracy z nimi  i poczucia, że mogę robić coś więcej i że moje wiedza i doświadczenie mogą być jeszcze wykorzystane. Wtedy otrzymałam wiadomość z Banku o możliwości dalszej pracy. Zdecydowałam się od razu.

Moja aktualna praca bardzo mi się podoba. Są to czynności, które wykonywałam przez większą część mojego życia zawodowego. Fakt, że pracuję u tego samego pracodawcy sprawia, że nie muszę zapoznawać się z inną kulturą pracy, inną strukturą organizacyjną i nowymi osobami. A uśmiechy osób współpracujących dają mi do zrozumienia, że są zadowoleni z mojej pracy. Bardzo się cieszę, że wróciłam. Praca daje mi poczucie własnej wartości, poczucie, że jestem potrzebna.

Uważam, że wiek to nie przeszkoda w wykonywaniu obowiązków. Seniorzy często czują się młodzi, są zdrowi i są dyspozycyjni. Jeśli nie mają wnuków do opieki, działki ogrodniczej czy innych czasochłonnych pasji, to dysponują wolnym czasem. I trzeba go wykorzystać. Najważniejsze to chęć rozwoju i doskonalenia. A korzyści ze współpracy jest mnóstwo. Seniorzy mają często duże doświadczenie, a młodsi są bieglejsi w nowych technologiach i produktach. Każde uzupełnianie się i wzajemne przenikanie wiedzy i doświadczenia jest korzystne. Nigdy nie jest tak, że lepsi są ci starsi, albo lepsi ci młodsi. Są po prostu inni, bo czasy są inne i wymagania inne. Obie strony mogą się wiele od siebie nauczyć.

- Krystyna, pracowniczka DNB Bank Polska

Czy ta strona była pomocna?