Deloitte + Workday

Artykuł

Deloitte + Workday

Przyspieszenie cyfrowej transformacji obszarów: kapitał ludzki, finanse, planowanie i analityka

BLOG C-suite@Transformation

Jako światowy lider usług konsultingowych i wdrażania rozwiązania Workday, Deloitte wspiera swoich klientów w osiąganiu korzyści płynących z zastosowania platformy Workday, oferującej usługi w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i finansami, co ma rzeczywiste przełożenie na realizację założeń biznesowych. Informacje stanowią największą wartość firmy. Ludzie są największą jej siłą. Te dwa elementy stanowią fundamenty przyszłości pracy.

Celem działań transformacyjnych jest zwiększenie produktywności, wzbogacenie doświadczenia pracowników oraz zapewnienie wglądu w dostępne informacje, aby móc sprawniej podejmować trafne decyzje biznesowe. Nasze wsparcie obejmuje stworzenie jednego źródła danych, zapewnienie unikalnego wglądu w działalność organizacji oraz wspólne opracowanie działań na każdym etapie procesu przybliżającego firmę do osiągnięcia potencjału skalowalności.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań pozwala na ograniczenie czasu spędzanego nad dokumentacją, na ponownym wykonywaniu obliczeń czy przeszukiwaniu licznych źródeł danych. Dzięki temu zaoszczędzone godziny można wykorzystać na pracę koncepcyjną, podejmowanie kluczowych decyzji i planowanie przyszłych innowacji. Tak właśnie ma wyglądać przyszłość pracy.

Deloitte + Workday

W Deloitte wykorzystujemy rozwiązania technologiczne, aby w optymalnym stopniu wykorzystać nasze zasoby, czyli zarówno naszych pracowników, jak i kapitał finansowy. Korzystając z platformy chmurowej Workday, zespół Deloitte składający się z certyfikowanych profesjonalistów, pomaga organizacjom uwolnić potencjał pracowników i zasobów poprzez usprawnienie organizacji pracy, zastosowanie scentralizowanych danych, zapewnienie unikalnego wglądu w biznes oraz możliwość prowadzenia analiz istotnych z perspektywy całej organizacji.

Od ponad dekady globalne partnerstwo Deloitte – Workday łączy siły z myślą o tworzeniu zwinnych, zrównoważonych organizacji w oparciu o współpracę, przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. Jako globalny dostawca usług Workday, Deloitte współpracuje z naszymi klientami, wskazując możliwości optymalnego wykorzystania platformy Workday na potrzeby stymulowania wzrostu, tworzenia usprawnień oraz zapewnienia pracownikom lepszego doświadczenia.

Deloitte wspólnie z Workday oferuje możliwość wykorzystania potencjału szeregu linii serwisowych w następujących obszarach:

  • Transformacja obszaru kapitału ludzkiego: wspieranie organizacji w przeprowadzeniu transformacji HR w oparciu o chmurę przy zastosowaniu rozwiązania Workday Human Capital Management (HCM)
  • Transformacja finansowa: wspieranie organizacji w przeprowadzeniu transformacji finansowej w oparciu o chmurę przy zastosowaniu Workday Financial Management, Business Planning, Payroll oraz innych rozwiązań chmurowych
  • Nowoczesne produkty i rozwiązania branżowe: w tym Workday Adaptive Planning, Prism Analytics, Workday Student oraz inne pokrewne rozwiązania, a także Accelerator Solutions

Partnerstwo Deloitte i Workday – to możliwość wykorzystania naszego wspólnego potencjału branżowego, kadrowego i analiz finansowych. To nie tylko oferta wdrożenia systemu, lecz pełnej, wszechstronnej obsługi, dopasowanej do potrzeb klientów zainteresowanych transformacją biznesową z wykorzystaniem chmury.

Wspieramy klientów w kształtowaniu przyszłości pracy i rozwijaniu nowych możliwości zarządzania talentami oraz zasobami finansowymi w oparciu o technologie cyfrowe.

Pomagamy firmom przyspieszyć cyfrową transformację takich obszarów jak kapitał ludzki, finanse, planowanie i analityka danych, aby zwiększyć produktywność, wzbogacić doświadczenie pracowników oraz zapewnić unikalny wgląd w biznes umożliwiający szybsze i bardziej trafne podejmowanie decyzji. Wierzymy, że największą wartością firmy są jej pracownicy.

Zdajemy sobie sprawę, że największą wartością firmy są informacje, a ludzie jej największą siłą. Te dwa elementy stanowią fundamenty przyszłości pracy.

Wszechstronna transformacja HR z wykorzystaniem rozwiązania chmurowego Workday HCM

Współpracujemy przy projektowaniu, wdrażaniu i integracji rozwiązań chmurowych Workday Human Capital Management (HCM) umożliwiających transformację funkcji HR i całościowego doświadczenia pracowników. Wykorzystujemy szeroki wachlarz kompetencji Deloitte w obszarze kapitału ludzkiego, wnosząc wiedzę i doświadczenie uzyskane w trakcie współpracy z firmami reprezentującymi różne sektory. W prowadzonych projektach stosujemy elementy zarządzania zmianą oraz metodologię Momentum™.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu z: Johnem Guziakiem oraz Danielem Martyniukiem


Workday jako odpowiedź na zapotrzebowanie sygnalizowane w badaniu Global Human Capital Trends

Poświęćmy chwilę na analizę tego raportu i możliwości wykorzystania systemu Workday w odpowiedzi na występujące trendy. Czy Workday może pomóc we wzmocnieniu poczucia przynależności? Czy Workday może pomóc w podniesieniu jakości strategii HR?

Wspieranie organizacji w przeprowadzeniu kompleksowej transformacji finansowej w oparciu o chmurę przy zastosowaniu Workday Financial Management, Business Planning, Payroll oraz innych rozwiązań chmurowych

Pomagamy dyrektorom finansowym, CFO i ich zespołom w realizacji transformacji, której celem jest stworzenie „działu finansowego na miarę świata cyfrowego” poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii, projektu, wdrożenia oraz rozwiązań chmurowych SaaS do obsługi transakcyjnej, zarządzania wynikami firmy oraz prowadzenia zaawansowanych analiz biznesowych. Wspierając naszych klientów w rozwiązywaniu istotnych kwestii finansowych, z jakimi mierzą się w obecnych czasach, wykorzystujemy szeroki zakres usług transformacji finansowych oferowanych przez Deloitte.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu z: Johnem Guziakiem oraz Danielem Martyniukiem

 

Rozwiązanie Deloitte Investment Management Accelerator

Wspieranie dalszego rozwoju firm zarządzających inwestycjami

Generowanie danych i informacji w ramach firmy, podniesienie strategicznej roli działów finansów i HR oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji poprzez budżetowanie i prognozowanie w oparciu o dane

Stosując narzędzia analityczne i rozwiązania do planowania działań biznesowych, oferowane przez Workday, t.j.: Workday Adaptive Planning oraz Prism Analytics, pomagamy klientom w generowaniu danych i informacji w ramach firmy, podniesieniu strategicznej roli działów finansów i HR oraz usprawnieniu procesu podejmowania decyzji poprzez budżetowanie i prognozowanie w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

Workday Application Management Services (AMS)

Pracuj wydajniej. Osiągaj więcej. Deloitte Workday AMS pomaga klientom we wprowadzaniu rozwiązań, które nie tracą na aktualności. Nasze działania przybierają postać wsparcia w zakresie inwestycji związanych z technologią Workday, obejmujących ich kontynuację, optymalizację, modernizację i rozszerzanie zakresu.

Współpraca Deloitte z klientami Workday ma na celu:

  • utrzymanie korzyści płynących z dokonanej inwestycji
  • zwiększenie wydajności i poszerzenie zakresu wdrażanych rozwiązań, aby zoptymalizować wykorzystywaną technologię
  • wykorzystanie danych pozyskanych dzięki wdrożeniu Workday przy wprowadzaniu innowacji biznesowych
  • poszerzenie opcji Workday o dostęp do funkcjonalności umożliwiających szybką skalowalność i wdrożenie, oraz do rozwiązań spełniających potrzeby biznesowe

Partnerstwo Deloitte – Workday koncentruje się na wszystkich kluczowych sektorach gospodarczych, wychodząc poza samo wdrożenie systemu, zapewniając usługi i rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej branży – służy doświadczeniem i wiedzą, aby jak najskuteczniej wykorzystać możliwości Workday. Poniżej przedstawiamy wybrany przykład wdrożenia:

 

Workday + Deloitte a usługi finansowe

Deloitte oferuje pełną strategię chmury oraz jej wdrożenie, wraz ze wsparciem ze strony ekspertów specjalizujących się w technologii Workday dla branży finansowej, obejmującej wszystkie produkty Workday. Wnosimy innowacyjne podejście do wdrażania systemu ERP na dużą skalę przy zastosowaniu procesów NextGen oraz narzędzi zapewniających skuteczną współpracę, metod i podejścia agile, oraz przygotowujemy naszych klientów z sektora finansowego do przeprowadzenia bezpiecznej, skutecznej i zaawansowanej transformacji cyfrowej.

Zapraszamy do kontaktu!

Czy ta strona była pomocna?