W jaki sposób czołowa firma z sektora technologii energetycznych unowocześniła swój pion HR

Artykuł

W jaki sposób czołowa firma z sektora technologii energetycznych unowocześniła swój pion HR 

CASE STUDY: Workday 

BLOG C-suite@Transformation

W jaki sposób firma z sektora technologii energetycznej korzysta z pomocy Workday i Deloitte przy konsolidacji działu HR? Co umożliwiło jej zwiększenie skuteczności zarządzania talentami i opracowanie pogłębionych analiz, przydatnych w dalszej działalności? Prześledźmy proces tworzenia systemu zarządzania kapitałem ludzkim z pomocą Deloitte i Workday.

Nowa energia w globalnym przedsiębiorstwie

Firma powstała z połączenia dwóch spółek. Po równoczesnej dezinwestycji i fuzji jednostki te musiały współpracować przy optymalizacji zasobów, podejmując wyzwanie związane z połączeniem dwóch osobnych systemów. Liderzy pionu zasobów ludzkich postanowiło wykorzystać moment połączenia dwóch struktur do rozpoczęcia transformacji cyfrowej, dając tym dowód innowacyjności. Podjęto decyzję o wykorzystaniu nowych narzędzi oraz innowacyjnych technologii, przyjęciu podejścia perspektywicznego i utworzeniu systemu zarządzania kapitałem ludzkim.

Przedsiębiorstwo musiało rozpocząć od centralizacji danych dla potrzeb ułatwienia dostępu i analiz, harmonizacji procesów i umożliwienia pracownikom korzystania z portali samoobsługowych. Jednym z celów całego procesu była również zmiana charakteru pionu HR z taktycznego na strategiczny dla potrzeb skutecznego zarządzania talentami i opracowywania pogłębionych analiz, istotnych dla przyszłej działalności firmy. Zespół projektowy przyjął realistyczne oczekiwania, wiedząc, że wynik wdrożenia wymaga podjęcia dodatkowych wysiłków na początku procesu.

Jedną z pierwszych decyzji było włączenie do programu firmy Workday w ramach całościowej modernizacji systemu IT. Celem tej inicjatywy było zapewnienie liderom działu HR zestawu odpowiednich narzędzi: spójnego, zintegrowanego i innowacyjnego, a docelowo: poprawić jakość obsługi pracowników. Kolejnym krokiem był wybór Deloitte jako firmy wdrażającej rozwiązanie Workday ze względu na doświadczenie dotyczące sektora energetyki, jak i zaplecze o zasięgu globalnym.

Wkładem Deloitte w projekt była wiedza i know-how, niezbędne do opracowania planu i zakresu wdrożenia tego niezwykle złożonego projektu, wymagającego uwzględnienia różnych kultur, warunków panujących w różnych regionach i grupach branżowych.

W tym przypadku o wyborze Deloitte zdecydowały zasoby wiedzy i kwalifikacje. Chodziło o to, by firma współpracująca przy wdrożeniu przeprowadziła testy skrajne wszystkich aspektów projektu. Skala prac, wykonanych w okresie 18 miesięcy, jest najlepszą ilustracją potencjału firmy.

W ciągu zaledwie 18 miesięcy dokonano pełnego wdrożenia systemu Workday i udostępniono go wszystkim pracownikom.  Nowe rozwiązanie już zmieniło sposób pracy przedsiębiorstwa. Transformacja taka byłaby niemożliwa bez ciągłego wsparcia Deloitte w toku opracowywania koncepcji i testowania wszystkich aspektów wdrożenia w warunkach skrajnych. Zakres odpowiedzialności szefów zespołów poszerzył się, a złożone procesy kadrowe można wykonać automatycznie, bez nadmiernego nakładu pracy.


W okresie pandemii rozwiązanie Workday umożliwiło przedsiębiorstwu bezkolizyjne przejście na pracę zdalną i zapewnienie im dobrych warunków współpracy oraz opieki.  Zarząd docenił możliwość łatwego wspierania i nadzorowania pracowników, wykonujących swoje zadania w domu, a pracownicy chętnie korzystali z aplikacji mobilnych. W miarę popularyzacji nowego rozwiązania w przedsiębiorstwie stale udoskonala się jego działanie.

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji artykułu, dostępnej w formacie pdf.

New energy across a global enterprise

New energy across a global enterprise

A leading energy technology company relies on Workday and Deloitte to unite HR resources

Within the first two weeks, 35,000 company employees logged in and collectively completed over 170,000 self-service transactions. Their CEO was one of the first—setting a positive tone and a positive example for the rapid adoption of the new solution’s capabilities.

Pobierz PDF
Czy ta strona była pomocna?