Punkty widzenia

First steps – pierwsze kroki na rynku pracy

Komentarz ekspercki Krzysztofa Kwietnia

Newsletter Employee Experience | Marzec 2018

Najmłodsi milenialsi wkraczają właśnie na rynek pracy, to im poświęcona jest analiza potrzeb i oczekiwań jako przyszłych pracowników i partnerów biznesowych, przygotowana przez zespół ekspertów Deloitte. Jakie wskazówki pracodawcom daje ponad 2 500 młodych z Polski?

Jakie formy zatrudnienia preferują młodzi Polacy?

Jak pokazują wyniki raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018” 67% naszych badanych posiada już doświadczenie zdobyte w pierwszej pracy lub dzięki praktykom. Badana grupa nie jest jednak jednorodna, dzieli się na: etatowców – w większości preferują pracę w pełnym wymiarze godzin i stabilne zatrudnienie, przedsiębiorców – skłonnych do prowadzenia własnego biznesu i niezdecydowanych co do rodzaju przedsiębiorstwa, w jakim chcieliby pracować.  Ostatnia grupa jest stosunkowo duża, ponieważ stanowi aż 36% respondentów. Pracodawcy, którym uda się pozyskać uwagę tej grupy oraz wykorzystać ich potencjał mogą okazać się zwycięzcami w wyścigu po najlepszych kandydatów i pracowników na rynku.
 

Wartości pomogą rozwinąć potencjał Employer Brandingu

Naszych młodych różnicują wartości jakimi kierują się w życiu. Dla Etatowców ważna jest edukacja, sukces i sława oraz profesjonalna praca. Przedsiębiorcy zaś, w większym stopniu niż pozostali cenią życie pełne przygód i doświadczeń, a także dobre samopoczucie oraz zamożność. Z kolei Niezdecydowanych charakteryzuje chęć obcowania z kulturą, nastawienie na uczciwe życie i troska o dobry stan zdrowia.

Jeśli zatem strategie employer brandingowe firm uwzględniają, a nawet kładą nacisk na takie wartości jak:

  • edukacja,
  • równowaga życie vs. praca,
  • kultura,
  • zdrowie,

to zaspokoją przynajmniej część potrzeb przedstawicieli wszystkich naszych grup. Dla 50% Etatowców ważne jest również uznanie kolegów, które nie dziwi w dobie mediów społecznościowych. Stworzenie prawdziwej społeczności pracowników, opartej na relacjach, łatwo wymieniających się wiedzą, wspierających się stanowi wyzwanie, które jednak może się pracodawcom opłacić. Oczywiście nie może się to dziać w oderwaniu od modelu biznesowego danej firmy, a także wartości i kultury organizacyjnej, które daną firmę wyróżniają na tle innych.
 

Innowacyjne środowisko pracy

Możliwość wykorzystywania technologii w ramach obowiązków zawodowych zwiększa atrakcyjność pracy. Ten fakt jest co prawda zróżnicowany ze względu na płeć (dla 61% mężczyzn użycie nowych technologii jest bardziej istotne niż dla kobiet) oraz staż pracy (ci, którzy mają już za sobą pewne doświadczenie zawodowe doceniają korzystanie przez pracodawcę z nowoczesnych technologii). A zatem można pokusić się o wniosek, że firmy, które podkreślają swoją innowacyjność oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii, czy nawet najnowszych rozwiązań z dziedziny zarządzania mogą okazać się bardziej atrakcyjnym wyborem dla studentów i absolwentów.
 

Kryzys przywództwa

Młodzi wycofują się podczas oceny własnych umiejętności, oceniają wszystkie swoje umiejętności niżej, niż w badaniu przeprowadzanym 2 lata temu. Szczególnie słabo postrzegają swoje umiejętności komunikacyjne oraz przywódcze, może to oznaczać, że nie są na tyle skłonni do podejmowania nowych wyzwań co jeszcze 2 lata temu. W przedsiębiorstwach młodzi chcą pracować jako eksperci i rozwijać swój potencjał blisko związany z kierunkiem studiów. Są znacznie mniej skłonni do podejmowania wysiłku menedżerskiego, kierowania zespołem i podejmowania odpowiedzialności z tym związanej. Bycie menedżerem nieodzownie kojarzy się z dodatkowym wysiłkiem, dłuższą pracą, większa odpowiedzialnością, stresem. Nasi ankietowani coraz rzadziej są gotowi na cięższą i dłuższą pracę (dla pracy zaledwie 23% ankietowanych jest w stanie poświęcić „dużo”). Niechętnie również godzą się na ryzyko i stres z nią związany.
 

Rozwój i wynagrodzenie

Wśród Etatowców najważniejszymi czynnikami decydującym o wyborze pracy są:

  • możliwość rozwoju i zyskania nowych umiejętności (51% – wzrost o 8%),
  • wynagrodzenie – (dla 25% wciąż kluczowe przy podejmowaniu decyzji zawodowych),
  • dobra atmosfera i relacje z innymi.

Mniej istotne wydają się m.in. atrakcyjne benefity, pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz dobra komunikacja z przełożonymi. Młodzi wskazują jednocześnie, że mają potencjał, aby się rozwijać i niejako właśnie tego oczekują od pracodawców, być może zatem są zainteresowani utrzymaniem swoistego status quo po wyjściu z uczelni i przeniesieniem na pracodawcę obowiązku dalszego dokształcania. Z kolei tak cenione wynagrodzenie, w przypadku zbyt niskiego poziomu jest najsilniejszym motywatorem do zmiany pracy w przyszłości. Średnia wysokość wynagrodzenia dla respondenta z Polski plasuje się w dolnej części stawki biorąc pod uwagę inne kraje Europy Centralnej. Oczekiwana średnia stawka w Polsce to 812 EUR netto, przy aż 1 591 EUR netto na Łotwie, czy 1 399 EUR netto w Estonii, najniższe oczekiwania są natomiast w Albanii i Kosowie (odpowiednio 437 i 572 EUR netto).

Najnowsze wydania newslettera Employee Experience

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

Interesuje Cię przyszłość rynku pracy? Nie przegap kolejnych raportów i trendów o tej tematyce. Zapisz się na newsletter Employee ExperienceW najnowszym numerze komentarze do raportu "Pierwsze kroki na rynku pracy":

Czy ta strona była pomocna?