Nie da się skutecznie stawić czoła fali odejść bez zmiany myślenia, przetasowań, przyjęcia nowego punktu widzenia i modyfikacji dotychczasowego sposobu działania – a tym samym stworzenia nowej koncepcji pracy. Firmy mają teraz wyjątkową szansę, aby skoncentrować się bardziej na ludziach, a przy tym zwiększyć swoją zwinność i odporność oraz zapewnić sobie możliwość trwałego, zrównoważonego rozwoju

John Guziak, Partner, Lider zespołu Human Capital, Deloitte

Najważniejsze wnioski z badania

  • Wpływ na odejście z pracy mają przede wszystkim nieefektywne procesy w organizacji, wynagrodzenie postrzegane jako zbyt niskie, brak możliwości rozwoju i dbałości o dobrostan, brak poczucia docenienia;
  • W efekcie, co drugi badany pracownik planuje zmienić pracę w ciągu pół roku;
  • 93 proc. respondentów ankiety Deloitte wskazało, że jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zmianie miejsca pracy, jest kwestia rozwoju zawodowego;
  • Pracodawcy, aby zatrzymać talenty, powinni wprowadzić zmiany przede wszystkim w dwóch obszarach: wewnętrznych, proceduralnych aspektach funkcjonowania organizacji oraz zadbania o dobrostan pracowników.


*Badanie przeprowadzono w maju 2022 roku, w formie ankiety, w której wzięło udział 974 respondentów z Polski z różnych branż i piastujących różne stanowiska.
Pobierz raport

Pracodawcy muszą się zmierzyć z wieloma nowymi wyzwaniami, a niektórych czeka wręcz „kwantowy przeskok” w sposobie zarządzania i budowania kultury organizacji. Decyzje, jakie podejmują liderzy dzisiaj, na przykład decydując o powrocie do biura w pełnym wymiarze, wpływają na to, czy firmy skorzystają na „Wielkim przetasowaniu” czy stracą na „Wielkiej rezygnacji

Anna Szabowska-Walaszczyk, menedżer w zespole Human Capital, Deloitte

${openInNewTab}

Elastyczność i samorozwój

93 proc. respondentów badania wskazało, że jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zmianie miejsca pracy, jest kwestia rozwoju zawodowego. Obecni uczestnicy rynku pracy nie patrzą na swoje obowiązki jedynie pod kątem zarobkowym, ale również w kontekście realizacji własnych ambicji. Nie bez znaczenia są również benefity oferowane przez pracodawcę, takie jak elastyczny czas pracy (najważniejszy czynnik pozapłacowy według ankietowanych), prywatna opieka medyczna czy dodatkowy dzień wolny.

Elastyczny czas pracy staje się wymogiem pracy XXI wieku – w naszym badaniu został wybrany jako najważniejszy benefit pozapłacowy. Pracownik oczekuje nie tylko wynagrodzenia w formie pieniężnej, lecz ceni sobie także udogodnienia niematerialne. Zmiana stylu życia wywołana pandemią sprawiła, że priorytetem stało się dbanie o samopoczucie i komfort. Jednocześnie upowszechnienie nowych technologii sprawia, że szereg działań można wykonywać znacznie sprawniej. W efekcie coraz częściej testowana przez firmy na całym świecie koncepcja czterodniowego tygodnia pracy może za niedługo stać się nowym standardem pracy

Zbigniew Łobocki, menedżer w zespole Human Capital, Deloitte

Know more from our leaders

Meet our Sustainability leaders

Kontakt

${description}

${title}

${description}
Małgorzata Reif

Menedżer ds. komunikacji

${name2}

${role2}

${name3}

${role3}

${name4}

${role4}