Raport: Polskie Spółki Budowlane 2019

Artykuł

Raport: Polskie Spółki Budowlane 2019

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Październik 2019

Publikacja danych raportu „Polskie spółki budowlane 2019 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”, w którym przedstawiamy analizę kondycji piętnastu największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku oraz perspektywy rozwoju rynku w podziale na jego kluczowe sektory. Zapraszamy do lektury prezentacji z kluczowymi wnioskami z tegorocznej analizy branży budowlanej w Polsce.

Ostatni rok okazał się czasem wzrostu produkcji budowlano–montażowej, co znalazło również odzwierciedlenie w naszym rankingu piętnastu kluczowych graczy rynkowych. Łączne przychody analizowanych spółek budowlanych przekroczyły 33 mld zł i były wyższe aż o 11,3% niż w 2017 roku. Wzrost na rynku budowlanym był spowodowany przede wszystkim kontynuacją prac na dużych projektach infrastrukturalnych, a także bardzo dobrą koniunkturą na rynku projektów komercyjnych, w tym również na rynku budownictwa mieszkaniowego. Pomimo istotnego wzrostu w zakresie realizacji nowych projektów, bezpośrednio przekładającego się na wysoki poziom przychodów w spółkach budowlanych, wyniki firm uległy pogorszeniu. Przyczyniły się do tego kwestie dotyczące m.in. wzrostu cen materiałów budowlanych oraz wzrostu kosztów pracy i podwykonawstwa, które negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe oraz na całą sytuację w branży.

Raport: Polskie Spółki Budowlane 2019

Zarejestruj się, aby pobrać raport w wersji PDF
Czy ta strona była pomocna?