Dlaczego organizacje muszą ograniczać swoje emisje i uwzględniać zrównoważony rozwój w codziennym zarządzaniu?

Artykuł

Dlaczego organizacje muszą ograniczać swoje emisje i uwzględniać zrównoważony rozwój w codziennym zarządzaniu?

Wielostronna presja motywuje organizacje do zarządzania kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem

Dążenie do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa nie jest koncepcją nową, jednak rosnąca świadomość społeczna powoduje, że nabiera ona na znaczeniu i tendencja ta będzie się nasilać.

Zgodnie z dyrektywą CSRD, czyli najnowszą regulacją określającą standardy raportowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, na części składowe zrównoważonego rozwoju składają się:

  • czynniki środowiskowe;
  • czynniki społeczne, pracownicze i z zakresu praw człowieka;
  • czynniki związane z zarządzaniem, przeciwdziałaniem korupcji i przekupstwu.

Czynniki te często nazywa się zbiorczo ESG od ang. Environmental, Social, Governance. Świadomość tych aspektów wśród pracowników, kadry zarządzającej czy nawet członków rad nadzorczych jest kluczowa dla sprawnego zarządzania zrównoważonym rozwojem firmy.

Zarządzenie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw i innych organizacji w ostatnich latach stało się niemal tak samo istotne jak zarządzanie kwestiami finansowymi z powodu wielostronnej presji.

 

Presja ze strony inwestorów

Uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju w procesach decyzyjnych ma pozytywny wpływ na wycenę przedsiębiorstw, ocenę ratingową i wiarygodność. Po pierwsze, zgodnie z badaniami występuje pozytywna korelacja między wysoką jakością zarządzania ESG a rentownością. Po drugie świadomość tych kwestii jest niezbędna, aby nadążać za zmianami, minimalizować część ryzyka i wykorzystać pojawiające się szanse. W końcu, niechęć wobec finansowania firm, które mają negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo jest coraz wyraźniej zauważalnym trendem.

 

Presja ze strony pozostałych interesariuszy

Zarządzanie ESG ma wpływ nie tylko na decyzje inwestorów. Organizacje dążące do zrównoważonego rozwoju efektywniej angażują pracowników oraz wychodzą naprzeciw oczekiwań klientów w tym zakresie. Dodatkowo, łatwiej utrzymują pozytywne relacje w całym łańcuchu wartości, ponieważ coraz częściej jednostki, które odnoszące sukcesy w zarządzaniu ESG tego samego oczekują od swoich kontrahentów.

 

Presja legislacyjna

Poza otoczeniem biznesu, zmiany przyspiesza też presja legislacyjna. Przyjęta pod koniec 2022 r. dyrektywa CSRD (Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) wymagać będzie raportowania niefinansowego, wyznaczania i publikowania ambitnych celów w obszarach ESG.

Dyrektywa CSRD będzie między innymi wymagała od firm analizy zależności między funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, a zmianami klimatu w zakresie:

Jako Deloitte, kompleksowo wspieramy organizacje w ich transformacji biznesowej, opracowaniu strategii neutralności klimatycznej oraz identyfikacji i wdrażaniu rozwiązań mitygujących ryzyka klimatyczne.

Poznaj nasze usługi: Klimat & Dekarbonizacja

Odpowiedź na zmiany klimatu i redukcja ryzyk

Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu aktywnej odpowiedzi na zmiany klimatu, zwiększając tym samym odporność biznesu na ryzyka klimatyczne.
 

Dowiedz się więcej
 

Czy ta strona była pomocna?