Jak poszerzyć perspektywę - Korzyści z zarządzania stronami trzecimi

Artykuł

Jak poszerzyć perspektywę - Korzyści z zarządzania stronami trzecimi

Już jakiś czas temu zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na poprawę koordynacji działań podejmowanych w obszarze pozyskiwania zasobów, kontraktowania i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Bardzo niewielu firmom udało się skutecznie rozwiązać ten problem. W warunkach ciągłej niepewności analiza otoczenia gospodarczego i zdolność do podejmowania szybkich, ale wyważonych decyzji będą zależeć od sprawności działania i ciągłości inwestowania w nowe technologie. W roku 2022 największym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się inwestycje w zrównoważone łańcuchy dostaw (ESG w łańcuchu dostaw) oraz kwestia ich odporności. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera skuteczność zarządzania stronami trzecimi.

Na czym stoimy

Zależność firmy od łańcucha dostaw i innych powiązań ze stronami trzecimi stale rośnie, a sieć tego rodzaju powiązań (znanych pod nazwą rozszerzonego przedsiębiorstwa czy też extended enterprise) staje się coraz bardziej złożona. Wszelkie niedociągnięcia operacyjne, ograniczenia zasobów czy przypadki nieprawidłowego postępowania stron trzecich mogą wywołać zatem efekt domina, dotyczący nie tylko firmy, która je bezpośrednio zatrudniła, ale również całego ekosystemu - łańcucha firm, czy, co gorsza, całej branży. Pandemia spowodowała nasilenie zapotrzebowania na mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo działania, zaufanie i rzetelność w organizacjach działających w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa, umożliwiające wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw uczciwą i niezawodną obsługę klientów i interesariuszy.

Z przeprowadzanego przez Deloitte co roku badania dotyczącego działalności w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa wynika, że mimo rosnącego zainteresowania tym obszarem zarządów firm oraz inwestycji w narzędzia umożliwiające zarządzanie relacjami z dostawcami i innymi stronami trzecimi, wprowadzane systemy stopniowo podnoszą sprawność działania, efektywność kosztową i wartość oferowaną interesariuszom, jednak nie spełniają oczekiwań.

Podstawową przyczyną jest na ogół struktura silosowa przedsiębiorstwa. Izolowane komórki organizacyjne (wydziały czy piony), są ukierunkowane na realizację własnych, wąsko pojętych zadań i nie analizują wpływu podejmowanych działań i decyzji na inne obszary łańcucha dostaw czy na proces zarządzania stronami trzecimi jako całość. Często sprzyja temu niesprawna i niepełna integracja systemów IT i danych w firmie, co dowodzi konieczności wdrożenia architektury IT i oprogramowania zapewniającego odpowiednią jakość danych i całościową integrację w czasie realnym.

 

 

Jak rozwiązać problem? Spojrzeć z szerszej perspektywy

Z naszego badania oraz z wywiadów z klientami wynika, że wdrożenie zintegrowanego podejścia i w razie potrzeby korzystanie z pomocy zewnętrznej, mogą prowadzić do osiągnięcia:

  • 15-25% oszczędności kosztów na każdym etapie procesu: zamawiania, obsługi finansowej, zarządzania ryzykiem, umowami i kwestiami prawnymi oraz zapewnienia przejrzystości łańcucha dostaw jako całości na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem podwykonawców;
  • 11-18% poprawy wydatków na strony trzecie w przeliczeniu na etat, odzwierciedlającą zdolność do lepszego wykorzystania czasu pracy specjalistów, zaangażowanych w realizację tych zadań;
  • 15-30% wzrostu przychodów netto, dzięki inicjatywom dotyczącym racjonalizacji łańcucha dostaw;
  • 20-33% wzrost EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) i ceny akcji (po zakończeniu całego procesu transformacji);
  • różnorodne korzyści niefinansowe, w tym poprawę zwinności i skrócenie czasu reagowania na zmiany warunków zewnętrznych zgodnie z kryteriami odpowiedzialności biznesu.

Aby jednak wykonać pierwszy krok na drodze do transformacji, należy zdecydowanie poszerzyć perspektywę strategiczną, która pozwoli uzyskać całościowy ogląd wszystkich pionów i firm, uwzględniający wszystkie rodzaje relacji ze stronami trzecimi działającymi z organizacją w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa. Proces ten jest nierozerwalnie związany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które mogą wymagać skorzystania z pomocy specjalistów zewnętrznych, zwłaszcza platform usługowych oferowanych przez zaufanych partnerów, umożliwiających inteligentne zarządzanie ryzykiem i przyspieszenie podejmowanych działań.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą publikacją.

Broadening the frame

Broadening the frame

Broadening the frame

The case for integrated third-party management

TPM

Pobierz PDF

W najbliższych tygodniach zaprezentujemy 5 artykułów z cyklu „Jak poszerzyć perspektywę – korzyści z zarządzania stronami trzecimi”, które szczegółowo omówią narzędzia i metody, które może wykorzystać każde przedsiębiorstwo, by dokładniej analizować zmiany i prognozy wynikające z podejmowanych decyzji strategicznych, dotyczących zarządzania stronami trzecimi i otwierające zupełnie nowe perspektywy działania.

Czy ta strona była pomocna?