Cyber and Strategic Risk

Rozwiązania

Cyber and Strategic Risk

Pewnym krokiem w przyszłość

Sprawne zarządzanie cyberbezpieczeństwem i ryzykiem strategicznym - to nowa przyszłość firmy

Odporność - to najcenniejsza cecha każdej firmy w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Pomagamy w wypracowaniu i wdrożeniu nowej koncepcji odporności. Warto uprzedzać wypadki i przede wszystkim być gotowym na niespodziewane.

Poczucie celowości działania pomaga chronić firmę przed przeciwnościami i przezwyciężać je. Pomagamy wyznaczyć cel w oparciu o przejrzyste, racjonalne kryteria, promować przedsiębiorczość, zarządzać ryzykiem i odpowiedzialnie podejmować wyzwania.

 

Jak możemy pomóc?

Odporność biznesu oznacza nie tylko zdolność przetrwania, ale i umiejętność generowania korzyści mimo pojawiających się trudności. Nasz zespół ds. zarządzania cyberbezpieczeństwem i ryzykiem strategicznym pomaga klientom zwiększyć odporność i przygotować się na niepewną przyszłość.

W dzisiejszych czasach ryzyko stało się wyjątkowo powszechne i przybiera różnorodne formy, od nieprzyjaznego dyskursu politycznego, poprzez kryzys klimatyczny, nierówność rasową, aż do wyzwań natury handlowej i gospodarczej, na pierwszy rzut oka nie do przezwyciężenia. Choć przyszłość wielu firm zależy od stanu i sprawności coraz bardziej złożonych systemów o zasięgu globalnym, ci, którzy są w stanie przewidzieć nadchodzące zagrożenie, odpowiednio się zabezpieczą i wyjdą z kryzysu mocniejsi i odporniejsi.

Odporność oznacza umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian rynkowych, nowych zagrożeń i nowych form konkurencji, a także natychmiastowego wyciągania wniosków. Najodporniejsi nie ograniczają się do reagowania na zmiany, lecz aktywnie w nich uczestniczą, dostosowując je do własnych potrzeb, podejmując wyzwania, nawiązując współpracę z innymi i nieustannie się ucząc.

Pomagamy klientomi wypracowywać nowe koncepcje zarządzania ryzykiem i wyznaczać nowe cele działania we wszystkich obszarach- od ryzyka strategicznego i cybernetycznego , poprzez zrównoważony rozwój, aż do procesu umacniania reputacji. Dzięki naszej pomocy firma zachowa uznanie i zaufanie konsumentów, którzy - obok zysków czysto finansowych - oczekują pozytywnego oddziaływania na naszą planetę i jakość życia jej mieszkańców.

Nasze usługi z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem i ryzykiem strategicznym ułatwiają klientom rozpoznanie ryzyka na poziomie systemu i przedsiębiorstwa, maksymalizację własnego potencjału i odkrywanie nowych możliwości o charakterze strategicznym. Mogą także działać szybciej, lepiej i bezpieczniej mimo niesprzyjających warunków.

Jako światowy lider na rynku usług profesjonalnych służymy na bieżąco wiedzą i doświadczeniem. Razem wypracujemy zaufanie, odporność i bezpieczeństwo, by zapewnić firmie pewną przyszłość zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
 

Nasze usługi


Cyber

Crisis and Resilience

Strategy, Brand and Reputation

Climate and Sustainability

Extended Enterprise