Podatki i technologia – miks, od którego biznes nie ma odwrotu

Artykuł

Podatki i technologia – miks, od którego biznes nie ma odwrotu

Rewolucja technologiczna w biznesie nie omija obszaru podatków. Z najnowszego raportu Deloitte Central Europe Tax Technology Report wynika, że digitalizacja procesów działów podatkowych może przyspieszyć transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Technologia przejmuje stery nad wieloma obszarami życia. Dziś potrzebujemy jej do wykonywania prozaicznych czynności, takich jak komunikacja ze znajomymi czy zakupy, ale i specjalistycznych działań wymagających wysokiego stopnia zaawansowania. Cyfryzacji ulegają również kolejne obszary działania administracji publicznej, co wymusza na firmach przyspieszenie digitalizacji własnych procesów. Dotyczy to także podatków.

Wdrożenie cyfrowej administracji podatkowej w wielu krajach Europy Środkowej jest aktualnie w zaawansowanej fazie. Organy podatkowe coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie do analizy danych, planowania audytów i egzekwowania przepisów. Nowe zasady raportowania stawiają przed organizacjami wymóg dostosowania się do nowych procedur, a co za tym idzie – konieczność posiadania technologii, która sprosta temu zadaniu. Digitalizacja podatków wiąże się z poszerzeniem zakresu obowiązków liderów działów podatkowych, którzy muszą coraz aktywniej angażować się w ustalanie budżetów przeznaczonych na technologie. Równocześnie, jest szansą na uczynienie pracy ich zespołów bardziej wydajną i skuteczną.

Deloitte w swoim najnowszym raporcie sprawdził, jak przebiega transformacja cyfrowa w obszarze podatków w 15 krajach Europy Środkowej. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety w okresie luty - marzec 2023 wśród ponad 120 dyrektorów wyższego szczebla ds. podatków i finansów firm reprezentujących szerokie spektrum branż i obszarów gospodarki.

Biorąc powyższe pod uwagę wpływ działów podatkowych na strategiczne planowanie wydatków na technologię w przedsiębiorstwach staje się kluczowy. Ograniczenie podejmowania decyzji do działów finansów lub IT może uniemożliwić lub znacznie utrudnić wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Istotna jest zatem odpowiednia argumentacja, która m.in. może wskazywać na rolę i wpływ podatków na całą firmę jak i wpływ każdego pojedynczego pracownika na prawidłowość rozliczeń

- mówi Marcin Becela, Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Raport wskazuje, że mniej niż jedna czwarta respondentów (23%) uznała, że ma znaczącą kontrolę nad strategią technologii podatkowej, ale tylko 4% deklaruje swój wpływ na zarządzanie CapEx-em. Jeżeli wprowadzane zmiany mają odpowiadać na autentyczne potrzeby działów podatkowych, należy oddać w ich ręce więcej sprawczości.
 

Wewnętrzny opór przed zmianami, jako czynnik mający negatywny wpływ na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwie, wymieniło 41% badanych. Zmiana nastawienia na bardziej proaktywne może usprawnić pracę działów podatkowych. Przykładowo, wykorzystując nowe rozwiązania IT do przeprowadzania masowych przeglądów zestawów dokumentów, można zminimalizować ryzyko potencjalnych niezgodności i skrócić czas poświęcany na wykonywanie niektórych zadań. Nie należy zapominać, że wymogi w zakresie sprawozdawczości zmieniają się z poziomu formularzy podatkowych na poziom transakcji, a więc dane będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w podatkach. Cyfryzacja procesów jest tutaj wręcz wskazana

– tłumaczy Robert Nowak, partner w dziale doradztwa podatkowego, Deloitte.

Firmy upatrują nowych możliwości wspierania transformacji cyfrowej podatków w szybkim rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), a co trzeci badany jest zainteresowany wprowadzeniem zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA). Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana chociażby w celu poprawy jakości danych zarządzania ryzykiem podatkowym.

Innym sposobem, który może pomóc w rozwiązaniu choć części problemów, jest outsourcing technologiczny. Zlecenie podmiotom zewnętrznym części procesów wykonywanych dotychczas przez działy podatkowe planuje 33% badanych. Przewidują, że zyskają dzięki temu możliwość lepszej adaptacji do cyfrowych wymogów podatkowych w wielu jurysdykcjach jednocześnie oraz możliwość szybkiego skalowania operacji podatkowych, gdy zajdzie taka konieczność

- komentuje Paweł Hulewicz, dyrektor w zespole technologicznym w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Dla licznych organizacji rozliczających się z fiskusem w Europie Środkowej model operacyjny działów podatkowych obejmuje połączenie outsourcingu z transformacją technologiczną istotnych procesów wewnętrznych. Przy odpowiednim planowaniu jest możliwe zlecenie niektórych mniej istotnych zadań poza organizację, dzięki czemu firmy będą mogły uwolnić swoje zasoby i działać skuteczniej - także w obliczu rosnącej ilości lokalnych regulacji w obszarze podatków.


System ERP nowej generacji – dobry wybór

Nawet jeśli działy podatkowe w firmach są pozytywnie nastawione do transformacji technologicznej, znajdują się w trudnej sytuacji. Pozbawione wpływu na kształt budżetu, borykające się z ograniczonym czasem i zasobami, zespoły podatkowe powinny móc korzystać z szerszych projektów transformacyjnych, które pozwolą kompleksowo zaspokoić ich potrzeby. Skutecznym narzędziem, które może pomóc działom podatkowym poprawić jakość i sposób przetwarzania danych, a w przyszłości odpowiadać na oczekiwania systemowe i regulacyjne, mogą być systemy ERP nowej generacji.

Organizacje potrzebują nowych rozwiązań, które pozwolą im usprawnić swoją pracę i zarządzanie procesami, by mogły sprostać wyzwaniom związanym z coraz większą cyfryzacją podatków. Zastosowanie systemów ERP nowej generacji może poprawić bezpośrednie przetwarzanie danych do celów podatkowych i wprowadzić kontrolę zapobiegawczą rozwiązującą istniejące problemy z jakością danych podatkowych. Może także wesprzeć firmę w dostosowaniu się do wymagań związanych z cyfrowym składaniem i raportowaniem podatków. Taki system pozwoli również na bezproblemową integrację rozwiązań podatkowych typu bolt-on w przedsiębiorstwie

– mówi Robert Nowak.

Co zaskakujące, z raportu wynika, że rozwiązania te nie cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw w Europie Środkowej. Ponad połowa respondentów (60%) w ogóle nie planuje lub dopiero rozważa implementację systemów ERP nowej generacji w swoich firmach. Zaledwie wśród 6% firm badanych wdrożenie tego typu rozwiązań jest na końcowym etapie.

Około 50% respondentów nie było przekonanych, czy systemy ERP będą uwzględniać ich specyficzne potrzeby podatkowe, ponadto firmy nie mają pewności czy globalne rozwiązania będą współpracować z lokalnymi systemami podatkowymi. Aczkolwiek organizacje, w których systemy ERP nowej generacji już działają, dostrzegają korzyści, jakie przynoszą one obszarowi podatków. Różnicę w nastawieniu widać także jeśli spojrzymy na lokalizacje badanych przedsiębiorstw. W krajach, które przechodzą znaczną transformację, takich jak Polska i Rumunia, automatyzacja procesów podatkowych postrzegana jest jako wsparcie dla pracowników - co napędza inwestycje technologiczne.

Usprawnianie i automatyzacja procesów mogą zwiększyć potencjał specjalistów podatkowych. Zmiany te pozwolą im skupić się na pełnowartościowej pracy, zapewniając dokładność, przejrzystość i kontrolę nad obszarem podatków, co bez wątpienia wzmocni pozycję całej organizacji.

 

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatki-i-technologia-miks-od-ktorego-biznes-nie-ma-odwrotu-8563548.html (20.06.2023)

Czy ta strona była pomocna?