Publikacja objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży

Artykuł

Publikacja objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży

Ceny transferowe, 31 marca 2023 r.

W dniu 29 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży. Objaśnienia mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r. i odnoszą się do przepisów ustawy o CIT obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Problematyka metody ceny odprzedaży

Objaśnienia opublikowane przez Ministerstwo Finansów:

  • wyjaśniają zasady stosowania metody ceny odprzedaży, w tym jej zakres i sposób stosowania oraz sposób kalkulacji marży ceny odprzedaży,
  • określają kryteria porównywalności transakcji i podmiotów wymagane przy analizach danych porównawczych stosowanych do kalkulacji cen transferowych metodą ceny odprzedaży,
  • wskazują trudności i błędy przy stosowaniu tej metody,
  • zawierają porównanie metody ceny odprzedaży z innymi metodami kalkulacji i weryfikacji cen transferowych. 

W objaśnieniach nie zabrakło również omówienia praktycznego zastosowania metody ceny odprzedaży.

O czym należy pamiętać

Należy wziąć pod uwagę, że objaśnienia podatkowe chronią podatnika przed zakwestionowaniem rozliczeń z podmiotami powiązanymi, jeżeli podatnik zastosował się do nich w stanie faktycznym określonym w objaśnieniach i w zgodzie z poglądem wyrażonym przez Ministra Finansów.

Współautorka:
Marta Szulc
, starsza konsultantka w zespole cen transferowych

Czy ta strona była pomocna?