Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT i PIT

Artykuł

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT i PIT

Dostosowanie formularzy TPR i inne zmiany

Ceny transferowe, 16 marca 2023 r.

W dniu 14 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających dotychczasowe rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT i PIT. Celem nowelizacji jest m.in. dostosowanie formularzy TPR do aktualnego brzmienia ustaw CIT oraz PIT.

Zaproponowane zmiany (m.in. w zakresie formularza TPR) obejmują:

  • uchylenie przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych (regulacje dotyczące tego typu transakcji zostały dotychczas usunięte z ustaw);
  • modyfikację sposobu prezentacji statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (szczegółowe zmiany wprowadzono w załącznikach do rozporządzeń);
  • doprecyzowanie treści oświadczenia w sprawie cen transferowych:

               - usunięcie odesłania do tzw. pośrednich transakcji rajowych,

                - dostosowanie treści oświadczenia dla transakcji rajowych (innych                 niż transakcje kontrolowane) poprzez odniesienie do warunków,                 które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające                 miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w                 kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

  • nadanie załącznikom do rozporządzeń nowego brzmienia – w celu zachowania ich czytelności po wprowadzeniu proponowanych zmian.

Powyższe zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać dla formularzy TPR składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.

Projekt rozporządzeń zmieniających dotychczasowe rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT i PIT znajduje się tutaj.

Współautor:
Andrzej Szudy
, Menedżer w Zespole cen transferowych

Document

Webinar: Dokumentacja cen transferowych za rok 2022
Zmiany, ryzyka i wyzwania

Bezpłatne seminarium on-line:
29 marca 2023 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?