Jak zmieni się e-raportowanie podatkowe w krajach Unii Europejskiej w 2020 r.?

Analizy

Jak zmieni się e-raportowanie podatkowe w krajach Unii Europejskiej w 2020 r.?

Kierunki postępującej cyfryzacji podatków w Europie na przykładzie Portugalii, Francji i Węgier

Alert podatkowy (27/2019) | 22 lipca 2019 r.

Na przestrzeni ostatnich lat większość krajów europejskich zaimplementowała rozwiązania zmierzające do digitalizacji procesu raportowania VAT, jakimi są m.in. e-fakturowanie, raportowanie w czasie rzeczywistym, pliki typu SAF-T (Standard Audit File for Tax), a także e-kontrole w ich podstawowych lub okrojonych wersjach. Kolejne iteracje tych rozwiązań poszerzają zakres przedmiotowy lub podmiotowy ich stosowania.

Ciągłe zmiany w zakresie obowiązków podatkowych są problematyczne szczególnie dla międzynarodowych przedsiębiorstw, które muszą na bieżąco monitorować przepisy prawa podatkowego, aby w porę wdrożyć odpowiednie modyfikacje w organizacji, w tym w systemach ERP. Często jest to kosztowne i czasochłonne. Z punktu widzenia organów podatkowych rozwiązania te są jednak efektywnym sposobem na uszczelnianie systemu podatkowego i korzyści z nich płynące zachęcają do dalszej digitalizacji – rozwijania dotychczasowych i wprowadzania nowych obowiązków.

W roku 2020 podatników czekają więc kolejne zmiany. Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian będzie na pewno ta, którą wprowadzi Polska, czyli likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej deklaracją JPK_VDEK (zwaną też nowym plikiem JPK_VAT). W tym roku weszły już przepisy dot. kas on-line, 1 września br. ma pojawić się tzw. Biała lista, czyli wykaz podatników VAT czynnych, a od 1 listopada br. zacznie obowiązywać obowiązkowy split payment dla tzw. towarów wrażliwych. Te nowe obowiązki mogą wymagać od podatników istotnych zmian w systemach finansowo-księgowych, w tym w zakresie sposobu wystawiania faktur i zlecania płatności oraz dostosowania wewnętrznych procesów prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Ale zmiany w polskim ustawodawstwie, to nie jedyne zmiany w zakresie e-raportowania, na które muszą przygotować się podmioty działające międzynarodowo.

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie e-raportowania, które planują wprowadzić Portugalia, Francja i Węgry.

Portugalia

W Portugali od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać nowa wersja pliku SAF-T. Za rok 2019 podatnicy będą raportować dane VAT za pośrednictwem pliku SAF-T, usługi internetowej lub ręcznie na stronie urzędu skarbowego. Każdy system księgowo-podatkowy w Portugalii powinien być na nowo certyfikowany, ponieważ od 2020 roku spółki będą zobowiązane do składnia pełnych danych rachunkowych za rok 2019. Dane te dadzą organom podatkowym wirtualny, pełny obraz informacji zawartych w zestawieniu bilansowym firmy i rachunku zysków i strat. Urząd skarbowy uzyska również informacje księgowe, którymi automatycznie zostaną wypełnione odpowiednie załączniki rocznej deklaracji. Niezłożenie dokumentacji księgowej SAF-T nie pozwoli na złożenie rocznej deklaracji VAT.

 

Francja

Od stycznia 2017 r. Francja zaczęła wprowadzać system umożliwiający wystawianie i rozliczanie faktur elektronicznych za pośrednictwem organów podatkowych. Do tej pory dotyczyło to wyłącznie transakcji między przedsiębiorstwami a rządem (tzw. transakcji B2G). Rozszerzanie zakresu podmiotowego tego obowiązku odbyło się w trzech transzach. Początkowo obowiązek e-fakturowania dotyczył tylko pracodawców zatrudniających ponad 5000 pracowników, od stycznia 2018 r. zobligowani do tego byli również pracodawcy, który zatrudniają powyżej 250 pracowników. Obecnie wszystkie transakcje B2G podlegają e-fakturowaniu.
W celu zadośćuczynienia temu obowiązkowi firmy korzystają z bezpłatnego portalu Chorus Portail Pro, za pośrednictwem którego mogą składać faktury w następujący sposób:

  • wprowadzając ją ręcznie
  • przesyłając w formacie PDF lub XML
  • poprzez połączenie EDI lub API

Do końca 2020 roku e-fakturowanie ma zostać wdrożone również dla transakcji B2B.


Węgry

Od 1 lipca 2018 r. Węgry wprowadziły elektroniczną sprawozdawczość w czasie rzeczywistym dla faktur dokumentujących transakcje sprzedaży krajowej pomiędzy węgierskimi przedsiębiorcami (B2B, węgierski numer rejestracji VAT), na których kwota VAT jest większa lub równa 100.000 HUF (ok. 300 EUR). Kary za niedopełnienie obowiązku wynoszą do 500 000 HUF (około 1600 EUR) za fakturę.
Faktury przesyłane są do Węgierskiej Krajowej Administracji Podatkowej i Celnej (NAV) za pośrednictwem nowego portalu internetowego KOBAK. Proces ten musi być w pełni zautomatyzowany. Przesyłka faktur w formacie XML lub dostarczonych przez NAV ma nastąpić bezpośrednio z systemów księgowych bez ręcznej ingerencji.

Zgodnie z zapowiedziami węgierskich organów podatkowych, w 2020 roku spodziewać się można rozszerzenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego raportowania w czasie rzeczywistym. Cały czas trwają jednak prace nad tymi zmianami, podatnicy muszą więc jeszcze chwilę poczekać na dokładniejsze wytyczne, jak ich raportowanie w zakresie VAT zmieni się w trakcie kolejnego roku.

 

Więcej o digitalizacji związanej z raportowaniem VAT w krajach europejskich opowiemy w trakcie webcastu, który odbędzie się już w najbliższy piątek, 26 lipca o godz. 10:00: Digitalizacja raportowania związanego z VAT w krajach Unii Europejskiej. Zapraszamy do rejestracji i udziału!

Webcast:

Digitalizacja raportowania związanego z VAT w krajach Unii Europejskiej

Szczegóły:

26 lipca 2019 r.
godz. 10:00 -11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?