Split payment

Mechanizm Podzielonej Płatności VAT

Najnowsze informacje nt. split payment, które ułatwią Ci wdrożenie w przedsiębiorstwie.