Opodatkowanie struktur hybrydowych

Analizy

Opodatkowanie struktur hybrydowych

Nowelizacja przepisów Ustawy CIT w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy ATAD 2

Alert podatkowy (12/2020) | 5 czerwca 2020 r.

28 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą m.in. przepisy dotyczące podatku CIT, w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy ATAD 2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

W dniu 28 maja 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany stanowią wdrożenie postanowień dyrektywy ATAD 2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

 

Struktury hybrydowe – cel nowych przepisów

Zasadniczym założeniem uchwalonych przepisów jest przeciwdziałanie sytuacjom wykorzystującym odmienne traktowanie podatkowe danego podmiotu lub płatności przez różne jurysdykcje. W praktyce podatnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia analiz dokonanych płatności pod kątem wykorzystywania w płatnościach instrumentów hybrydowych lub podmiotów hybrydowych, pod rygorem pozbawienia prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu płatności.

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. i znajdzie zastosowanie do dochodów (przychodów) w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Znowelizowane przepisy wskazują przypadki, w których co do zasady podatnikom nie będzie przysługiwać prawo do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów płatności skutkującej:

  • Podwójnym odliczeniem (double deduction) – polegającym przede wszystkim na wielokrotnym rozpoznaniu kosztu z tego samego tytułu w różnych krajach, bez analogicznego wykazania dochodu w tych krajach.
  • Odliczeniem bez opodatkowania (deduction/no inclusion) – polegającym m.in. na zaliczeniu świadczenia do kosztów podatkowych bez odpowiadającego mu ujęcia tego świadczenia w dochodach w państwie odbiorcy.

W konsekwencji podatnicy powinni wykazać, iż w ramach uiszczanych przez nich płatności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie są wykorzystywane (w tym na dalszych etapach i/lub przez kolejne podmioty zagraniczne) rozbieżności w kwalifikacji wynikające z istnienia m.in. instrumentów hybrydowych lub podmiotów hybrydowych. W przypadku braku takiego dowodu - stosowne płatności będzie należało wyłączyć z kosztów podatkowych.

W przypadku dodatkowych pytań w powyższym temacie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Webcast: ATAD 2

Zmiany podatkowe dla struktur z zaangażowaniem kapitałów zagranicznych

17 lipca 2020 r., godz. 10.00 - 11.00

Zarejestruj się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?