alert podatkowy Podatek od sprzedaży detalicznej zgodny z prawem UE

Analizy

Podatek od sprzedaży detalicznej zgodny z prawem UE

Alert podatkowy (6/2021) | 16 marca 2021 r.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie, którą branża handlowa śledziła z dużym zainteresowaniem. Orzeczenie Trybunału w sprawie C-562/19 P potwierdza, że podatek od sprzedaży detalicznej nałożony na sklepy o największych obrotach i obowiązujący w Polsce od początku 2021 r. nie narusza prawa Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa.

Zgodnie z wyrokiem TSUE przedstawionym 16 marca 2021 r. Polska nie naruszyła prawa wspólnotowego nakładając podatek od sprzedaży detalicznej w formie ustanowionej w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. Zdaniem Trybunału, progresywna struktura podatku skutkująca korzystniejszym traktowaniem na gruncie podatkowym przedsiębiorstw osiągających niższe przychody, nie może zostać uznana za pomoc państwa, a takie jej ukształtowanie pozostaje w zakresie polskiej władzy ustawodawczej.

Bardziej szczegółowo o podatku od sprzedaży detalicznej oraz wzorach deklaracji dot. tego podatku pisaliśmy już w tekstach: „Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa” oraz „Podatek od sprzedaży detalicznej – przygotowania MF do poboru daniny od 1 stycznia 2021 r.”.

Tezy wyroku TSUE są zgodne ze stanowiskiem rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE – Juliane Kokott, przedstawionym w opinii na temat zgodności konstrukcji podatku od sprzedaży detalicznej z prawem UE, wydanej w październiku 2020 r.

Z orzeczenia TSUE wynika, że nic nie stoi na przeszkodzie obowiązywaniu podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce i egzekwowaniu jego płatności przez organy podatkowe. Co do zasady obowiązek jego zapłaty obejmuje podmioty dokonujące sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa - w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w przypadku osiągnięcia przez te podmioty określonego poziomu przychodów ze sprzedaży detalicznej (opodatkowaniu podlega osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł).

W poprzednich tekstach wskazywaliśmy na wątpliwości, z którymi mogą spotkać się podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, takie jak np.:

  • wpływ statusu nabywców na opodatkowanie podatkiem handlowym (w tym w kontekście istotne może być posiadanie odpowiedniej procedury i ewidencjonowania statusu nabywców w kontekście prawidłowego dokonywania rozliczeń),
  • sprzedaż dokonywana w różnych kanałach dystrybucji oraz w różnych modelach działania i ich wpływ na rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej (w szczególności sprzedaż stacjonarna, e-commerce, sprzedaż telefoniczna, dowóz towarów, odbiór osobisty, sprzedaż z uwzględnieniem najnowszych modeli płatności, itp.),
  • kwalifikacja obrotów na gruncie podatku handlowego jako sprzedaży towarów lub sprzedaży usług (np. w przypadku sprzedaży produktów z oferty gastronomicznej),
  • stosowanie określonych ustawowo wyłączeń przedmiotowych z podatku od sprzedaży detalicznej,
  • wpływ na podstawę opodatkowania rozliczeń związanych z opakowaniami zwrotnymi,
  • kalkulacja podatku w sytuacji zwrotów przez nabywców towarów zakupionych jeszcze w 2020 r.

Przepisy nie adresują tych zagadnień jednoznacznie, podobnie jak i wielu innych obszarów podatku od sprzedaży detalicznej. W związku z powyższymi niejasnościami warto monitorować rozwój praktyki polskich organów. O najistotniejszych interpretacjach podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych w tym zakresie będziemy informowali w kolejnych wydaniach alertu.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?