Podatek u źródła (WHT)  nowe zasady poboru

Analizy

Podatek u źródła (WHT) – nowe zasady poboru

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów – na co zwrócić uwagę przed 1 lipca 2019 r. w kwestii podatku u źródła (WHT)

Alert podatkowy na temat podatku u źródła (WHT) (4/2019) | 6 lutego 2019 r.

Podczas najnowszych konsultacji w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) w dniu 4 lutego 2019 r. rozpoczęło się wyjaśnianie wątpliwości w zakresie nowych przepisów dotyczących poboru tzw. podatku u źródła (ang. Withholding Tax – WHT). Generalny wniosek jest taki, że wątpliwości zgłaszanych przez różne środowiska jest bardzo wiele, z kolei MF nie ma jeszcze w pełni wypracowanego stanowiska w wielu obszarach. Na początek marca zapowiedziało jednak publikację projektu wyjaśnień, po których ruszą kolejne konsultacje, tym razem w formie pisemnej. Publikacji ich finalnej wersji można spodziewać się w kwietniu.

Nowe przepisy dot. poboru podatku u źródła (ang. Withholding Tax- WHT)

Wejście w życie nowych przepisów o poborze podatku u źródła (tj. przepisów wprowadzających nową zasadę poboru i ewentualnego późniejszego zwrotu podatku u źródła przy płatnościach powyżej rocznego limitu 2 mln PLN na rzecz danego podmiotu zagranicznego) miało zostać odroczone do 30 czerwca 2019 r., a w niektórych przypadkach nawet do 31 grudnia 2019 r.

Podczas poniedziałkowych konsultacji przedstawiciele MF podkreślili jednak, że odroczenie to dotyczy jedynie momentu wejścia w życie samego technicznego obowiązku poboru i zapłaty podatku (lub złożenia stosownego oświadczenia). Natomiast nowe rozszerzone wymogi formalne dla stosowania zwolnienia z podatku u źródła lub obniżonej stawki obowiązują już dla płatności dokonywanych po 1 stycznia 2019 r.

Należyta staranność a WHT (podatek u źródła)

Przede wszystkim, MF potwierdziło, że wspomniane odroczenie niektórych nowych regulacji podatku u źródła nie zwalnia płatników z obowiązku zachowania tzw. „należytej staranności” przy weryfikacji zasadności stosowania zwolnień czy obniżonych stawek dla płatności dokonanych po 1 stycznia 2019 r. Innymi słowy już od początku tego roku to na płatniku ciąży obowiązek wykazania i udokumentowania, iż dochował on „należytej staranności” zanim nie pobrał podatku od wypłaconej zagranicznej płatności.

Ponadto MF potwierdziło, że wymóg identyfikowania rzeczywistego właściciela należności (według nowej, rozszerzonej definicji) obowiązuje już teraz i może, oprócz płatności z tytułu odsetek, czy należności licencyjnych, w określonych sytuacjach dotyczyć także wypłat m.in. dywidend czy wynagrodzeń za usługi niematerialne. W praktyce może okazać się to istotnym problemem w przypadku płatności na rzecz spółek holdingowych, wewnątrzgrupowych podmiotów finansujących czy też płatności z tytułu tzw. cost sharingu a nawet do centrum usług wspólnych poza Polską.

W świetle powyższych wytycznych MF, podmioty dokonujące wypłat za granicę powinny jak najszybciej (nie czekając do 1 lipca) dokonać przeglądu takich płatności pod kątem wpływu nowych regulacji podatku u źródła na ich pozycję podatkową. Dodatkowo zalecane jest dostosowanie obowiązujących w firmach procedur poprzedzających realizacje takich płatności do nowych obowiązków dokumentacyjnych w szczególności w aspekcie obowiązku zachowania tzw. „należytej staranności”.

Istotną informacją jest również to, że płatnicy (spółki) z tzw. przesuniętym rokiem podatkowym nie mogą liczyć na opóźnienie zastosowania nowych przepisów o podatku u źródła do ich kolejnego roku podatkowego, inaczej niż sugerowały to przepisy projektu rozporządzenia.

Podmioty, które w celu zabezpieczenia swojej polityki podatkowej, rozważają wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii o zasadności stosowania zwolnienia z podatku u źródła, nie powinni długo zwlekać ze składaniem wniosków. Procedura potrwa ok. 6 miesięcy, a w praktyce, w sytuacji zarzucenia organów podatkowych dużą liczbą wniosków może to potrwać dłużej. Co więcej, wystąpienie z wnioskiem o taką opinię już teraz powinny rozważyć także te podmioty, które planują dokonania istotnych kwotowo wypłat za granicę (np. dywidendy) dopiero w drugiej połowie roku.

Nowe regulacje w zakresie podatku u źródła (WHT) są szeroko komentowane już od kilkunastu tygodni. Niestety, wątpliwości – także po pierwszych wyjaśnieniach MF - ciągle przybywa. W związku z powyższym, cyklicznie, aż do 1 lipca 2019 r., postaramy się Państwa informować o najważniejszych ustaleniach w tej dziedzinie (także tych, które wynikają z toczących się w MF konsultacji).

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?