obrazek naglowka co to jest działalność badawczo rozwojowa

Artykuł

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

Definicja i omówienie przykładowych procesów B+R

Od 1 stycznia 2016 roku przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z nowej formuły wsparcia w postaci ulgi B+R. Zanim skorzystamy jednak z ulgi, musimy wiedzieć czym w ogóle jest „działalność B+R” i ustalić, czy prowadzone przez nas działania spełniają jej definicję.

Funkcjonujący od początku 2016 roku system zachęt (który zastąpił wcześniejszą ulgę na nabycie nowych technologii) umożliwia przedsiębiorstwom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową skorzystanie z Ulgi B+R i tym samym odliczenie od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na te działania. Choć Ulga B+R zyskuje coraz większą popularność, wciąż spora część przedsiębiorców nie ma pewności, czy prowadzone przez nich działania spełniają ustawowe definicje i kryteria, a tym samym, czy kwalifikują się do zastosowania ulgi.

Definicja działalności B+R

Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT* oraz Art. 5a ustawy o PIT**, działalność badawczo-rozwojowa to:

„działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”.

* Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)
** Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

 

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że działalność badawczo-rozwojowa nie obejmuje działań rutynowych i okresowych, a obejmuje za to m.in. takie działania jak budowa prototypów, linii pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidację.

Działalność badawczo-rozwojowa definiowana jest jako badania naukowe i prace rozwojowe:

 

Działalność B+R Definicja

Wśród przedsiębiorstw, których główną działalnością są inne czynności niż badania i rozwój, najczęstszą spotykaną formą praca B+R są badania przemysłowe i prace rozwojowe. Oba rodzaje prac powinny mieć na celu opracowanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie zmian / ulepszeń do już istniejących produktów, procesów i usług.

Potencjał B+R mogą więc mieć nie tylko czynności związane z cechami produktu, ale również z procesami realizowanymi w firmach – produkcyjnymi, wspierającymi oraz tzw. back office.

 

Przykładowe procesy z potencjałem B+R to:

Czy ta strona była pomocna?