Rejestracja dla celów akcyzy w przypadku zużycia wyrobów ze stawką zero w małych opakowaniach

Analizy

Jaki adres miejsca prowadzenia działalności należy wskazać w ramach rejestracja dla celów akcyzy w CRPA?

W wydanej interpretacji organy wskazały na powiązanie rejestracji w CRPA z miejscem odbioru w e-DD

Ekspres akcyzowy 6/2022 | 21 kwietnia 2022 r.

Jednak nie zawsze podczas rejestracji w CRPA trzeba wskazywać wszystkie adresy miejsc prowadzenia działalności. W wydanej interpretacji organy wskazały na powiązanie rejestracji w CRPA z miejscem odbioru w e-DD

Zobacz także:

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD)

Warsztat on-line: 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-15:00

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby w lutym 2022 r. móc zgodnie z przepisami korzystać z preferencji w podatku akcyzowym (zwolnienia lub stawki zero) stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 i wystrzec się ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak np. nałożenie na firmę kary finansowej.

<< Szczegóły i rejestracja >>

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 kwietnia 2022 r. o sygnaturze 0111-KDIB3-3.4013.42.2022.1.MK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii prawidłowości rejestracji dla celów akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) wskazując, że w specyficznej sytuacji przedstawionej we wniosku, w drodze wyjątku podmiot nie musi wskazywać wszystkich adresów miejsc prowadzenia działalności pod którymi będzie zużywał wyroby zwolnione od akcyzy lub opodatkowane stawką zero ze względu na ich przeznaczenie.

O co chodzi?

We wniosku o interpretację wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje m.in. transformatory energetyczne, które dla prawidłowego działania wymagają zalania ich wyrobami akcyzowymi (różnego rodzaju oleje), które mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki podatku ze względu na ich przeznaczenie. Oferowane przez wnioskodawcę transformatory mogą być napełniane wyrobami akcyzowymi zarówno w zakładzie spółki jak i w lokalizacji ich instalacji. Spółka nie jest w stanie przewidzieć wszelkich dokładnych lokalizacji, w których będą realizowane instalacje na rzecz jej kontrahentów, ponieważ przykładowo wykonuje prace przy budowie linii energetycznych i nie wie, którędy kontrahent zdecyduje się je poprowadzić i gdzie będzie chciał zainstalować rozdzielnię transformatorową. Dlatego też, wnioskodawca nie ma możliwości wskazania podczas rejestracji w CRPA adresów wszystkich miejsc, w których będzie zużywał wyroby akcyzowe jako podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy.

W wydanej interpretacji organy poruszyły kilka ciekawych aspektów dotyczących zakresu danych wymaganych w ramach rejestracji dla celów akcyzy. Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, co do zasady, dokonując rejestracji w CRPA, m.in. podmiot zużywający oraz zużywający podmiot gospodarczy winien wskazać wszystkie adresy miejsc, w których zamierza zużywać wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem lub zerową stawką akcyzy, a w przypadku zmian w tym zakresie dokonać stosownej aktualizacji danych. Ponadto, adresy wskazane w CRPA winny być zasadniczo zbieżne z tymi w których znajdować się będą miejsca odbioru wyrobów akcyzowych określone w e-DD, na podstawie którego wyroby będą przemieszczane do danego podmiotu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Co ciekawe, pomimo powyższych stwierdzeń zawartych w wydanej interpretacji, w ocenie Organu, w przypadku wskazanej działalności, w ramach której wnioskodawca nie jest w stanie określić wszystkich możliwych adresów, pod którymi będzie dokonywał zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy lub opodatkowanych stawką zero, spółka nie ma obowiązku rejestrowania w CRPA wszystkich takich poszczególnych miejsc. W takiej sytuacji, adresem miejsca prowadzenia działalności określonym w CRPA, powinien być adres, w którym wnioskodawca stale prowadzi swoją działalność, tj. zakład spółki.

Co to oznacza?

W omawianej interpretacji organy przede wszystkim potwierdziły, że rejestracja dla celów akcyzy dokonywana w CRPA, co do zasady powinna wskazywać wszystkie adresy miejsc, w których dany podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy będzie zużywać wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem lub zerową stawką akcyzy. Dodatkowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał na powiązanie adresów wskazanych w CRPA z miejscem odbioru określonym na elektronicznym dokumencie dostawy e-DD stosowanym dla dostaw wyrobów akcyzowych korzystających z określonych preferencji ze względu na ich przeznaczenie, a więc wszystkie miejsca w których dany podmiot odbiera wyroby akcyzowe przemieszczane na e-DD powinny co do zasady zostać odpowiednio wykazane w CRPA.

Jednakże, pomimo wskazania tego dość rygorystycznego podejścia do kwestii danych wykazywanych w trakcie rejestracji dla celów akcyzy, organy jednocześnie potwierdziły, że w sytuacji przedstawionej we wniosku nie wystąpi obowiązek wskazania wszystkich adresów, w których wnioskodawca będzie zużywał i odbierał wyroby akcyzowe, wystarczy aby został wskazany adres stałej działalności prowadzonej przez spółkę.

Co dalej?

Wydana interpretacja powinna skłonić do przyjrzenia się swojej rejestracji akcyzowej i sprawdzenia, czy prawidłowo wykazało się w niej adresy prowadzonej działalności. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że omawiana interpretacja wskazuje sporo argumentów za koniecznością szczegółowego wykazania adresów zużywania wyrobów akcyzowych oraz ich odbioru, wydaje się, że przed ewentualną decyzją o niewykazaniu w CRPA jakiegoś adresu, w którym prowadzi się działalność, warto przemyśleć zabezpieczenie się w drodze interpretacji.

Pakiet na Start: Praktyczny Przewodnik po e-DD dla podmiotów odbierających

Oraz indywidualna konsultacja z ekspertami Deloitte

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?