Wspólna procedura tranzytu z Ukrainą

Artykuł

Wspólna procedura tranzytu z Ukrainą

Ekspres celny 5/2022 | 12 września 2022 r.

Od października 2022 roku Ukraina będzie mogła korzystać z tej samej procedury tranzytowej co kraje UE. Dzięki temu handel z Ukrainą ulegnie nie tylko ułatwieniu, ale również obniżone zostaną koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa z UE oraz z krajów partnerskich.

Z dniem 1 października 2022 roku Ukraina stanie się jedną ze stron Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Konwencja WPT) oraz Konwencji o upraszczaniu formalności w handlu towarami (Konwencja SAD), której stronami są kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz wspólne kraje tranzytowe (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Macedonia Północna, Serbia, Turcja i Wielka Brytania). Należy podkreślić, iż jest to jeden z ważnych kroków naprzód w dążeniach akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej, który będzie miał również duży wpływ na wymianę handlową z Ukrainą.

Wspólna procedura tranzytu z Ukrainą oznacza między innymi:

  • przeprowadzenie formalności tranzytowych na granicy z Ukrainą w urzędzie tranzytowym,
  • możliwość składania danych bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniu do systemu NCTS, a tym samym służba celna Ukrainy będzie zwalniać przewoźników ze składania odrębnej deklaracji wymaganych legislacją tego kraju,
  • wzajemne uznawanie gwarancji finansowych,
  • mniejszą liczbę kontroli pomagającą obniżyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa z UE.

Z praktycznego punktu widzenia konieczna będzie weryfikacja posiadanego zabezpieczenia tranzytowego. Szczególnie posiadacze zabezpieczenia generalnego w tranzycie powinni zwrócić uwagę na zakres geograficzny w nim występujący. Aby mieć możliwość z korzystania z gwarancji finansowych w zakresie Ukrainy, konieczna będzie zmiana pozwolenia po uzyskaniu rozszerzenia gwarancji przez gwaranta na obszar Ukrainy.

W związku z nieustępującymi działaniami wojennymi w Ukrainie, podmioty dokonujące zgłoszeń muszą na bieżąco sprawdzać dostępność ukraińskich urzędów celnych dla celów tranzytowych na stronie Komisji Europejskiej.

Nadchodzące zmiany w kwestii procedury tranzytu z Ukrainą z pewnością będą stanowiły duże ułatwienie w międzynarodowym handlu zarówno między państwami członkowskimi UE, jak również pozostałymi krajami wspólnego tranzytu. Warto się z nimi zapoznać w kontekście usprawnienia potencjalnej wymiany handlowej z Ukrainą.

***

Jeśli mają Państwo pytania związane z jakimikolwiek zagadnieniami celnymi i zmianami w zakresie przepisów celnych, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?