Zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC)

Analizy

Zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne

Ekspres celny 4/2022 | 17 sierpnia 2022 r.

Jednym z działań podejmowanych w 2022 roku przez Komisję Europejską jest praca nad reformą Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Głównym jej celem ma być adaptacja unijnych przepisów do nowych modeli biznesowych i rozwoju technologicznego. Konsultacje społeczne trwają do 14 września br.

Prowadzone przez Komisję Europejską prace zakładają przede wszystkim dostosowanie przepisów celnych do operacji handlu elektronicznego, zapewnienie lepszej ochrony rynku wewnętrznego przed towarami przywożonymi niezgodnie z prawem Unii Europejskiej z państw trzecich oraz uproszczenie formalności dla wiarygodnych przedsiębiorców.

 

Unijny Kodeks Celny – konsultacje społeczne

Aktualnie Komisja Europejska zaprasza obywateli UE i państw trzecich oraz inne zainteresowane strony, w szczególności przedsiębiorców, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Celem konsultacji jest zebranie opinii i doświadczeń na temat unijnych regulacji celnych i kierunków planowanej reformy.

Do przedstawienia swojego stanowiska zostały zaproszone między innymi podmioty gospodarcze działające w obszarze ceł, przedsiębiorstwa zajmujące się przywozem i wywozem, agenci celni, specjaliści ds. łańcucha dostaw.

Okres konsultacji i zgłaszania uwag trwa do 14 września 2022 roku.

Niewątpliwie prowadzone konsultacje stwarzają unikalną możliwość dla przedsiębiorców do wyrażenia swojej opinii na temat obecnych regulacji celnych, a co wydaje się jeszcze bardziej istotne – zgłoszenia postulatów dotyczących kierunku zmian obecnych regulacji. Wprawdzie nie sposób przewidzieć, na ile zgłaszane postulaty zostaną uwzględnione w procesie nowelizacji przepisów celnych niemniej aktywny udział w konsultacjach bez wątpienia zwiększa szanse na to, że zmiany przepisów celnych będą zmierzać w kierunku oczekiwanym przez przedsiębiorców.

Warto mieć również na uwadze oficjalnie ogłoszone cele reformy prawa celnego – tj. dostosowanie przepisów do współczesnych warunków handlu oraz uproszczenie formalności – które stwarzają nadzieję na zmiany w kierunku pożądanym przez przedsiębiorców. Tym bardziej cenne wydaje się zgłoszenie uwag i propozycji przez samych przedsiębiorców.

 

Jeśli mają Państwo pytania związane z jakimikolwiek zagadnieniami celnymi i zmianami w zakresie przepisów celnych, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Webinar: Przepisy o kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania i sankcje gospodarcze

Bezpłatne seminarium on-line:
7 września 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?