Zmiany w przepisach celnych

Analizy

Zmiany w przepisach celnych

Ekspres celny 5/2020 | 7 lipca 2020 r.

W ostatnim czasie pojawiły się istotne zmiany w przepisach związanych z obrotem towarowym z zagranicą, które mogą mieć wpływ na działalność wielu przedsiębiorstw. Jedną z nich są uproszczenia przy rozliczeniu podatku VAT od importu towarów. Ponadto od 1 sierpnia zacznie obowiązywać umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (Free Trade Agreement – FTA). Po ratyfikacji umowy przez obie strony, została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zmiany w uproszczeniach przy rozliczeniu podatku VAT od importu towarów

Na postawie art. 33a ustawy o VAT importerzy, po spełnieniu określonych warunków mają prawo do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Wprawdzie nowelizacja art. 33a ustawy o VAT została przyjęta już w 2019 r. to zasadnicze zmiany weszły w życie od 1 lipca 2020 r. Dotyczą one przede wszystkim możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy czynni VAT (nie jest już konieczne dokonywanie odpraw w celnej procedurze uproszczonej). Niemniej, zostaje wprowadzony dodatkowy warunek dokonywania zgłoszeń celnych za pośrednictwem przedstawiciela celnego (bezpośredniego lub pośredniego) – dla przedsiębiorców niestosujących uproszczeń z art. 166 lub art. 182 UKC oraz niemających statusu AEO. Jednocześnie zniesiono obowiązek informowania naczelnika UCS oraz naczelnika US o rozpoczęciu, a także zakończeniu, rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej.
 

Planowane zmiany

Kolejne istotne zmiany planowane są na październik 2020 r., a mianowicie zniesienie obowiązku przedstawiania naczelnikowi UCS potwierdzenia rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie co 4 miesiące. Warto śledzić dalszy los tego przepisu, ponieważ ma on istotne znaczenie praktyczne.

Obowiązek składania zaświadczeń/oświadczeń o braku zaległości oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik czynny VAT nie ulega zmianie. Nowe regulacje zakładają jednak, że wskazane dokumenty wystarczy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwego dla siedziby/miejsca zamieszkania importera (Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski).

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem wejdzie w życie 1 sierpnia 2020 r.

Umowa o wolnym handlu (Free Trade Agreement - FTA) między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu została podpisana w czerwcu 2019 r. Po ratyfikacji umowy przez obie strony doczekaliśmy się jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 207 z 30 czerwca 2020 r.) i informacji o dacie jej wejścia w życie od 1 sierpnia 2020 r.

Każda umowa FTA ma na celu liberalizację i ułatwienia handlu i inwestycji między jej stronami, a także stworzenie silniejszej relacji gospodarczej. Umowa z Wietnamem ma charakter dwustronny i wprowadza wzajemne obniżenie lub zniesienie ceł na niektóre towary. Warunkiem skorzystania z preferencji taryfowych jest najczęściej potwierdzenie statusu preferencyjnego pochodzenia unijnego lub wietnamskiego.
 

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Jak zawsze przy okazji nowej FTA warto przeanalizować relacje biznesowe z Wietnamem, ale również szerzej spojrzeć na łańcuchy dostaw, żeby zobaczyć jakie możliwości mogą wynikać z FTA i stworzonego w ich ramach systemu preferencji celnych dla naszego biznesu (zarówno w imporcie jak i eksporcie).

Jeśli mają Państwo pytania związane z rozliczaniem podatku VAT od importu lub umowami o wolnym handlu jakie UE ma podpisane z innymi krajami oraz związanymi z nimi możliwościami w zakresie cła, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?