Przyszła taryfa celna Wielkiej Brytanii

Analizy

Przyszła taryfa celna Wielkiej Brytanii

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Ekspres celny 4/2020 | 25 maja 2020 r.

Wielka Brytania opublikowała taryfę celną, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. dla towarów przywożonych z krajów trzecich do Wielkiej Brytanii. Taryfa celna ma obowiązywać również w odniesieniu do towarów przywożonych z Unii Europejskiej o ile nie zostanie wynegocjowana umowa handlowa pomiędzy UE i Wielką Brytanią.

Nowa taryfa celna Wielkiej Brytanii jest modyfikacją taryfy aktualnie obowiązującej w Unii Europejskiej w stosunku do towarów przywożonych z krajów trzecich. Taryfę skonstruowano po konsultacjach społecznych z brytyjskimi przedsiębiorcami i ma ona chronić kluczowe gałęzie przemysłu brytyjskiego. Nowa taryfa zastępuje poprzednią jej wersję, opublikowaną przez rząd Wielkiej Brytanii w marcu 2019 r., na wypadek Brexitu bez porozumienia (no deal Brexit).
 

Nowa taryfa celna Wielkiej Brytanii

Taryfa będzie miała zastosowanie do przywozu towarów do Wielkiej Brytanii z państw trzecich (a więc również z UE). Wyjątek będzie stanowił przywóz z krajów, wobec których będą obowiązywać preferencyjne zasady wynikające z umów o wolnym handlu (FTA) zawartych przez Wielką Brytanię, o ile przywożone produkty spełnią odpowiednie reguły pochodzenia, poświadczone właściwymi dokumentami. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią taryfa może mieć również zastosowanie do przywozu towarów z UE do Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania zastosowała cztery główne rodzaje zmian w stosunku do taryfy celnej UE:

  • w niektórych przypadkach stawki celne zostały obniżone do zera;
  • część stawek celnych została zaokrąglona w dół;
  • niektóre ze stawek celnych zostały obniżone; oraz
  • cła specyficzne, czyli inne niż cła ad valorem, wyrażone w EUR na jednostkę miary, zostały przeliczone na GBP.

Zawieszenia taryfowe wprowadzone w Wielkiej Brytanii będą dalej obowiązywać. Utrzymana będzie instytucja kontyngentów taryfowych na niektóre produkty, ale szczegóły tych rozwiązań nie zostały jeszcze ogłoszone.

Ciekawą zmianą w stosunku do taryfy celnej Unii Europejskiej jest to, że Wielka Brytania zdecydowała się nie utrzymywać systemu Kodu Meursinga, służącego do obliczania dodatkowego cła na składniki wyrobów cukierniczych i piekarniczych (np. ilość cukru lub tłuszczu mlecznego w batonach czekoladowych). Usunięcie tych niełatwych do obliczania kodów z pewnością ułatwi brytyjskim importerom dokonywanie zgłoszeń celnych.
 

Jak przygotować się do użycia nowej taryfy celnej Wielkiej Brytanii?

Publikacja taryfy celnej ze znaczącym wyprzedzeniem daty jej wejścia w życie daje czas na dobre przygotowanie się do wymiany handlowej z brytyjskimi partnerami handlowymi w nowych warunkach. To szczególnie cenne dla przedsiębiorców, którzy od dawna realizują wymianę towarową z Wielką Brytanią, ale być może po raz pierwszy będą zobligowani do dopełnienia formalności celnych i do uiszczania należności wynikających z transakcji pozaunijnych.

Jeśli mają Państwo pytania związane z Brexitem oraz związanymi z nim zmianami prawnymi lub też współpracą z kontrahentami zagranicznymi w zakresie cła, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Webcast: Transakcje międzynarodowe

8 czerwca 2020 r.,
godz. 12.00-13.00

Zarejestruj się

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?