Kasy fiskalne a tarcza antyinflacyjna 2.0

Artykuł

Kasy fiskalne a tarcza antyinflacyjna 2.0

Czasowa obniżka stawek VAT od 1 lutego 2022 r.

Podatki, 2 lutego 2022 r.

1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, tj. ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, obecnie na wybrane towary obowiązują tymczasowo obniżone stawki VAT.

Zgodnie z przyjętymi zmianami do ustawy o VAT, tymczasowo w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na wybrane towary obowiązuje niższa stawka VAT, w tym m.in.:

  • 0% VAT na towary spożywcze objęte dotychczas stawką 5% (wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), z wyjątkiem towarów klasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 56 usługi związane z wyżywieniem;
  • 0% VAT na ziemię ogrodniczą, nawozy i środki ochrony roślin oraz środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych; oraz
  • 8% VAT na paliwa silnikowe.

Powyższe zmiany, korzystane z perspektywy konsumentów, stanowią wyzwanie dla sprzedawców, w szczególności z uwagi na konieczności pilnego wprowadzenia odpowiednich zmian w systemach księgowych oraz na kasach fiskalnych.

W kontekście kas fiskalnych warto mieć na uwadze, że nazwy towarów i usług powinny być przypisane do odpowiednich oznaczeń literowych odzwierciedlających właściwą stawkę VAT (np. literze „A” jest przypisana stawka 23%, literze „B” stawka obniżona 8%, itp.). Tym samym, sprzedawcy powinni dokonać zmiany dotychczasowego przypisania literowego dla towarów objętych tymczasowo obniżoną stawką VAT.

Ponadto, z uwagi na tymczasowy charakter wprowadzonych zmian, dla sprzedawców użytkujących drukarki fiskalne (kasy sterowane za pomocą programu aplikacyjnego) szczególnie istotny będzie późniejszy powrót do dotychczas stosowanych stawek VAT. Z technicznego punktu widzenia kasa zapewnia m.in. blokowanie sprzedaży danego towaru, gdy wartość stawki podatku została podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona (tzw. schodek podatkowy). To oznacza, że przy powrocie do dotychczasowych stawek VAT, sprzedaż wybranych towarów może zostać zablokowana, o ile obejmuje towar o takiej samej nazwie, dla którego nastąpiła zmiana stawki. Zgodnie z przepisami technicznymi, towar lub usługa są identyfikowane przez ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka, procenta i kresek ukośnych, przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki. Naszym zdaniem w celu ograniczenia ryzyka zablokowania sprzedaży wybranych towarów, sprzedawcy powinni odpowiednio wcześniej zaplanować metodologię powtórnej zmiany stawek VAT.

Dodatkowo, podatnicy wykorzystujący systemowe rozwiązania do rozliczeń zwrotów i reklamacji towarów powinni zwrócić uwagę na zastosowanie właściwej stawki VAT, gdy sprzedaż nastąpiła przed lutym 2022 r., a zwrot zostanie dokonany w okresie tymczasowego obowiązywania niższej stawki VAT. Choć na kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług (wymagana jest odrębna ewidencja prowadzona poza kasą), część podatników do rozliczeń zwrotów korzysta z systemów współpracujących z kasami. Istotne w tym kontekście jest, aby obniżenie podatku należnego nastąpiło według stawki obowiązującej w momencie sprzedaży, co może być technicznym wyzwaniem w przypadku przypisania niższej stawki VAT dla danego towaru w momencie jego zwrotu. Na podobne aspekty trzeba będzie zwrócić uwagę także w momencie powrotu do dotychczasowych stawek VAT.

Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że tarcza antyinflacyjna 2.0 wprowadziła obowiązek umieszczania przez sprzedawców przy kasie fiskalnej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż ww. towarów, czytelnej informacji, że sprzedaż tych towarów od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. objęta jest obniżoną stawką podatku od towarów i usług.

Tekst ustawy dostępny jest w Dzienniku Ustaw pod pozycją 196.

W przypadku pytań dotyczących powyższego prosimy o kontakt.

Czy ta strona była pomocna?