Szkolenie on-line: VAT i cło w branży produkcyjnej

Artykuł

Szkolenie on-line: VAT i cło w branży produkcyjnej

Omówienie zagadnień oraz praktycznych wątpliwości z zakresu podatku VAT oraz cła, które stanowią wyzwanie dla podmiotów operujących w branży produkcyjnej

Szkolenie on-line: 22 lutego 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Podmioty operujące w branży produkcyjnej na co dzień stykają się z zagadnieniami, które od zawsze budzą kontrowersje na gruncie podatku VAT. Transakcje łańcuchowe, zwłaszcza te w dość skomplikowanych strukturach i wykraczające swym zakresem poza obszar Unii Europejskiej, kwestia tzw. stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz problemy dokumentacyjne wymagają odpowiedniego zaadresowania w celu poprawnego określenia skutków podatkowych oraz zminimalizowania ryzyka sporów z organami podatkowymi. W przypadku podmiotów, których operacje wykraczają poza obszar celny Unii Europejskiej, analogiczne wątpliwości pojawiają się na gruncie regulacji celnych. W ostatnim czasie część z przepisów dotyczących transakcji towarowych uległa znaczącej zmianie, zwłaszcza w ramach pakietu zmian tzw. Quick Fix. Niezależnie od tego w wielu obszarach ewoluowała praktyka organów podatkowych, co może mieć istotny wpływ na działalność podmiotów w branży produkcyjnej.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych problematycznych zagadnień oraz funkcjonujących uproszczeń wraz ze wskazaniem praktycznych wątpliwości jakie mogą się pojawić w tym zakresie.

Data i godzina
22 lutego 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
459 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia:

 • Omówimy obecnie obowiązujące zasady opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa TSUE oraz organów skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej praktyki;
 • Przedstawimy warunki zastosowania stawki VAT 0% w przypadku transakcji WDT oraz eksportu towarów wraz ze wskazaniem praktycznych wątpliwości, jakie mogą pojawić się w codziennej działalności operacyjnej;
 • Opiszemy warunki zastosowania uproszczenia call-off stock wprowadzone pakietem Quick Fixes;
 • Przedstawimy aktualną praktykę polskich organów podatkowych oraz TSUE w zakresie koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wskażemy wątpliwości w zakresie cła (pochodzenie celne, wartość celna) z jakimi przedsiębiorcy stykają się w codziennej działalności oraz przedstawimy możliwe uproszczenia (procedury uszlachetniania czynnego oraz składu celnego w cle);
 • Omówimy praktyczne wątpliwości jakie mogą się pojawić na gruncie podatku VAT w związku z wykorzystywaniem tzw. toolingu oraz w zakresie instytucji samofakturowania;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Agenda szkolenia:
 1. Transakcje łańcuchowe na gruncie VAT
  • Omówienie zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych po wprowadzeniu pakietu Quick Fixes od 1 lipca 2021 r. wraz z krótkim porównaniem uprzednio obowiązujących regulacji;
  • Analiza zasad ustalania dostawy ruchomej w świetle dotychczasowego orzecznictwa TSUE i organów skarbowych wraz z uwzględnieniem aktualnej praktyki;
  • Zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 2;
  • Transakcje trójstronne – warunki stosowania uproszczenia, zasady raportowania;
  • Transakcje łańcuchowe a import – omówienie wątpliwości.
    
 2. Stawka 0% w transakcjach WDT i eksportu towarów
  • Warunki opodatkowania transakcji WDT stawką 0% wskazane w UoVAT wraz z konsekwencjami w przypadku ich niespełnienia;
  • Omówienie zakresu i rodzaju dokumentacji wymaganej do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do transakcji WDT z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu Quick Fixes;
  • Warunki opodatkowania eksportu towarów stawką 0% wskazane w UoVAT wraz z konsekwencjami w przypadku ich niespełnienia;
  • Przeprowadzenie celnych procedur eksportowych na terytorium innego państwa członkowskiego a dokumentacja do zastosowania stawki 0%;
  • Brak dokumentów eksportowych – procedura pozyskania dokumentów alternatywnych;
  • Zaliczki w eksporcie towarów – zasady opodatkowania stawką 0%.
    
 3. Magazyn konsygnacyjny
  • Omówienie uproszczenia call-off stock wraz z warunkami jego zastosowania;
  • Zmiany w zakresie magazynów konsygnacyjnych wynikające z pakietu Quick Fixes;
  • Wątpliwości praktyczne.
    
 4. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
  • Koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – skutki jej zastosowania w strukturach toll manufacturing i contract manufacturing;
  • Ewolucja orzecznictwa TSUE;
  • Praktyka organów Podatkowych.
    
 5. Procedury celne - uszlachetnianie czynne oraz koncepcja składu konsygnacyjnego w cle
  • Uszlachetnianie czynne – istota procedury;
  • Skład celny – istota procedury;
  • Praktyczne skutki zastosowania procedur celnych.
    
 6. Wartość celna

 7. Pochodzenie celne

 8. Struktury toll manufacturing - odliczenie podatku VAT z tytułu importu towarów

 9. Praktyczne zastosowanie self-billingu w branży produkcyjnej
  • Zasady samofakturowania na gruncie UoVAT;
  • Wątpliwości dotyczące zastosowania self-billing na gruncie innych niż polskie przepisów VAT.
    
 10. Tooling – praktyczne wątpliwości z zakresu podatku VAT oraz cła

 11. Sesja Q&A

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach oraz osób odpowiedzialnych za obszary celne w Spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:15. W trakcie spotkania zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?