Tarcza antykryzysowa: nowe szczegóły dotyczące „pakietu osłonowego” dla przedsiębiorców

Artykuł

Tarcza antykryzysowa: nowe szczegóły dotyczące „pakietu osłonowego” dla przedsiębiorców

Rządowe wsparcie w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2

Podatki | 19 marca 2020 r.

18 marca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego, podczas której przybliżone zostały kolejne szczegóły dotyczące rządowego pakietu osłonowego („tarcza antykryzysowa”) w związku z kryzysem wywołanym pandemią korononawirusa SARS-CoV-2.

Zaprezentowany pakiet osłonowy ma obejmować 5 kluczowych filarów, a jego wartość ma wynieść ok. 212 mld złotych. Dla przedsiębiorców szczególnie istotnym będzie filar drugi, którego wartość wyniesie ok. 73,2 mld złotych. Zgodnie z zapowiedziami szczegóły pakietu mają zostać doprecyzowane do końca tego tygodnia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje ogłoszone przez rząd:
 

Filar 1 – działania osłonowe dla rynku pracy

Przedsiębiorstwa, które:
 • w okresie dwóch miesięcy wykazują spadek obrotów na poziomie 15% i równocześnie w jednym z tych miesięcy wykazały stratę lub
 • w okresie jednego miesiąca wykazują spadek obrotów na poziomie 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazują stratę

mogą ograniczyć wymiar czasu pracy swoich pracowników do 0,8 etatu (wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż płaca minimalna). W takiej sytuacji Państwo ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: „FGŚP”) sfinansuje połowę wynagrodzenia (do 40% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

- Osoby będące zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku spadku dochodów mogą liczyć na jednorazowe wsparcie w postaci zasiłku wynoszącego do 80% wynagrodzenia minimalnego za 2020 r. (obecnie 2 600 złotych brutto). Powyższe dotyczyć będzie wyłącznie osób, które podpisały umowę lub zarejestrowały działalność przed 1 marca 2020 r.

- W przypadku podjęcia przez rząd decyzji o dalszym zamknięciu szkół i przedszkoli – aktualnie przysługujący zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony na kolejne dwa tygodnie. Powyższe dotyczy rodziców dzieci w wieku do 8 lat.

- Przedsiębiorstwa, które w związku z pandemią zmuszone były do zaprzestania swojej działalności, będą mogły skorzystać z tzw. „przestoju ekonomicznego” w ramach którego podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu (jednak nie mniej, niż wysokość płacy minimalnej). Ze środków FGŚP pokryta będzie blisko połowa wynagrodzenia w kwocie 130% zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Postojowe będą finansowane również w przypadku osób zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.

- Dodatkowe działania mające na celu ochronę sytuacji kredytobiorców indywidualnych tzw. „wakacje kredytowe” dotyczące kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych.
 

Filar 2 – działania osłonowe dla przedsiębiorców:

 • Wsparcie w dostępie do kapitału:

- zwiększenie środków w Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla dużych podmiotów, pozwalających na zabezpieczenie do 80% kredytów udzielanych przez sektor bankowy,

- zwiększenie z 60% do 80% gwarancji kredytowych (pomoc de minimis) udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom z sektora MŚP, co ma pozwolić na uzyskiwanie przez te podmioty kredyt do 3,5 mln złotych,

- średnie i duże firmy, które mają ograniczoną zdolność kredytową, będą miały możliwość podwyższenia kapitału lub uzyskania finansowania z funduszu PFR (poprzez obligacje podporządkowane) w ramach Programu Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu,

- rozszerzenie programu ubezpieczenia obrotu handlowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – zwiększenie finansowania (dotyczy zarówno obrotu krajowego jak i zagranicznego),

- stworzenie Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów – kwota 500 mln złotych wsparcia dla sektora przedsiębiorstw.

 • Możliwość korzystania przez sektor transportu i spedycji z leasingu udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu z odroczonymi o 3 miesiące ratami.
 • Przedsiębiorcy będą mieli możliwość odroczenia płatności składek ZUS oraz zaliczek na podatki (m.in. zaliczki na PIT od wynagrodzeń za marzec i kwiecień – do 01 czerwca 2020 r.) bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Późniejsza spłata odroczonych składek będzie mogła być rozłożona na raty.
 • Odroczenie stosowania kar umownych za opóźnienia w przetargach publicznych.
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 • Firmy, które w 2020 r. wykazują spadek przychodów o 50% w porównaniu do 2019 r. będą miały możliwość obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. przez korektę deklaracji za 2019 r. (do 5 mln złotych).
 • Firmy, które w 2020 r. wykazują spadek przychodów o 50% w porównaniu do 2019 r. lub nie uzyskiwały w 2019 r. przychodów, ale w okresie marzec – maj odnotowują negatywny wpływ pandemii na przychody, będą miały możliwość:

przedłużenia terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres marzec - maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.,

wyłączenia stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości.
 • Mali podatnicy będą mogli zrezygnować ze stosowania uproszczonych zaliczek i obliczać zaliczki w oparciu o bieżące dochody.
 • Udostępnienie możliwości ze skorzystania z mikropożyczki w kwocie do 5 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających maksymalnie 9 osób) udzielanych na 12 miesięcy. Pożyczki te nie będą musiały zostać zwrócone, jeśli w kolejnych 6 miesiącach nie zostanie zmniejszone zatrudnienie.
 • MŚP przechodzące przez proces restrukturyzacji będą uprawnione do pomocy w ramach programu „polityki drugiej szansy”.
 • Odroczenie terminów składania deklaracji podatkowych.
 • Uproszczenie procedur udzielania kredytów dla MŚP (odstąpienie od badanie zdolności kredytowej lub uproszczony proces)
 • Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2020 r.
 • Przesunięcie wprowadzenie VDEK JPK dla dużych firm do 1 lipca 2020 r.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Filar 3 – działania związane ze wsparciem służby zdrowia:

 • W ramach 3 filaru rząd planuje przeznaczyć 7,5 mld złotych na szpitale zakaźne, wsparcie dla służby zdrowia, materiały ochronne, a także wszelkie inne sprzęty medyczne i aparaturę medyczną, która jest ma pomóc w walce z epidemią wywołaną występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Środki zostaną także częściowo przeznaczone
  na modernizację bazy szpitalnej, a także całej bazy podstawowych jednostek opieki zdrowotnej.
   

Filar 4 – działania osłonowe dla systemu finansowego:

 • W ramach filaru czwartego, rząd planuje podjąć szereg działań koncentrujących się
  na utrzymaniu płynności, pewności depozytów i lokat, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całego systemu finansowego.
   

Filar 5 – działania wspierające inwestycje publiczne:

 • W ramach filaru piątego, rząd planuje przeznaczenie funduszu w wysokości 30 mld złotych na wzmocnienie wydatków inwestycji publicznych (drogi, szkoły, energia, ochrona środowiska, kolej), by uniknąć drastycznego wyhamowania gospodarczego.
   

W ramach Deloitte będziemy na bieżąco monitorować prace rządu nad tarczą antykryzysową (dawnej „pakietem osłonowym”) i więcej szczegółów dotyczących tego mechanizmu wsparcia przybliżymy Państwu w kolejnej publikacji. Będziemy też informować Państwa o możliwościach pomocy w postaci ulg w zobowiązaniach publicznoprawnych w formie zwolnienia ze składek i podatków, a także odroczenia ich płatności, której w przypadku, gdy stanowią pomoc publiczną, udzielane są zgodnie z przepisami przygotowywanymi na poziomie Unii Europejskiej (o czym pisaliśmy tutaj).  Jeśli już teraz mają Państwo jakiekolwiek pytania, lub potrzebują wsparcia w dowolnym z wymienionych obszarów, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?