polska strefa inwestycji projekt przyjety

Punkty widzenia

Nowy projekt rozporządzenia wykonawczego dotyczącego tzw. Polskiej Strefy Inwestycji przyjęty

Istotna liberalizacja kryterium ilościowego

Newsletter SSE (3/2018) | 1 sierpnia 2018 r.

W czwartek (26 lipca) Stały Komitet Rady Ministrów przyjął nowy projekt Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: Rozporządzenie dot. „nowej SSE”).

Istotną zmianą z perspektywy możliwości uzyskania Decyzji o Wsparciu (dalej: „DoW”) w ramach “nowej SSE” / Polskiej Strefy Inwestycji może okazać się poszerzenie (w par. 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia dot. „nowej SSE”) katalogu lokalizacji inwestycji, dla których kryterium ilościowe będzie obejmowało poniesienie co najmniej 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych (a zatem najniższej wymaganej kwoty, o której mowa w ramach par. 3 ust. 1 Rozporządzenia dot. „nowej SSE”). Otóż zgodnie z obecnymi założeniami treść projektowanego przepisu ma być następująca (ostatnie zmiany zostały pogrubione w tekście):

1. Przedsiębiorca ubiegający się o decyzję o wsparciu, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji, obowiązany jest spełnić jedno z następujących kryteriów ilościowych:

7) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, o którym mowa w Załączniku nr I Tabeli nr 3 oraz w gminie graniczącej z takim miastem, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Co to oznacza?

Konsekwentnie, w najbardziej skrajnym przypadku może okazać się, że dzięki omawianej zmianie duży przedsiębiorca mający zamiar przeprowadzić nową inwestycję w sektorze przetwórstwa przemysłowego, celem uzyskania DoW będzie zobowiązany zadeklarować poniesienie jedynie 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych, w miejsce dotychczasowych aż 100 mln PLN kosztów kwalifikowanych.

Mając na uwadze powyższe, kwestia inwestowania w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie graniczącej z tym miastem może mieć absolutnie kluczowe znaczenie z perspektywy możliwości uzyskania DoW. Należy zaznaczyć, że w ramach niniejszego ważne będzie prawidłowe określenie czy dana gmina (w której ma być przeprowadzona inwestycja), graniczy z ww. miastem (wymienionym w Załączniku nr I Tabeli nr 3 Rozporządzenia dot. „nowej SSE”).

 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Subskrybuj
Czy ta strona była pomocna?