Przesunięcie wybranych terminów związanych z kasami fiskalnymi

Artykuł

Przesunięcie wybranych terminów związanych z kasami fiskalnymi

Podatki, 27 maja 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas fiskalnych m.in. w myjniach samochodowych. Zgodnie z zapowiedziami, nowe obowiązki w zakresie fiskalizacji miałyby wejść w życie 1 października 2022 r.

Ponadto, w wyniku ostatnich zmian legislacyjnych podatnicy zyskają więcej czasu, by zapewnić współpracę kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Nowe obowiązki zostaną odroczone do 2025 r.

Termin obowiązku fiskalizacji usług myjni samochodowych przesunięty o 3 miesiące

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, od 1 lipca br. zwolnienie z obowiązku fiskalizacji przestanie obowiązywać dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym świadczonych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Tego rodzaju usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych podlegałyby obowiązkowi rejestrowania na kasie fiskalnej.

Jak poinformowało na swoich stronach Ministerstwo Finansów, termin ten zostanie jednak przesunięty o 3 miesiące. Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas na zakup i instalację urządzeń fiskalnych do 1 października 2022 r. Ministerstwo zaznacza, iż termin ten nie będzie dalej przedłużany.
Na dzień publikacji niniejszego artykułu nie został jeszcze opublikowany projekt regulacji odzwierciedlających powyższe zapowiedzi Ministerstwa.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

Podatki, 12 stycznia 2022 r.

Dowiedz się więcej

Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero w 2025 roku

Zgodnie z przepisami nowelizującymi ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi zostanie przesunięty z 1 lipca 2022 na 1 stycznia 2025 r.

Zmiana ta zapowiadana była przez Ministerstwo Finansów po konsultacjach z podatnikami już w marcu, ale dopiero teraz kończy się proces legislacyjny. Ustawa odraczająca obowiązek integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP.
 

Polski Ład – zmiany dotyczące kas fiskalnych

Podatki, 6 października 2021 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?