Tarcza Antykryzysowa 4.0: zmiany w CIT i MDR

Artykuł

Tarcza Antykryzysowa 4.0: zmiany w CIT i raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Praktyczne ułatwienia dla podatników

CIT updates | 8 czerwca 2020 r. (Aktualizacja: 1 lipca 2020 r.)

25 czerwca 2020 r. została ogłoszona ostateczna treść ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw (powszechnie określaną jako tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), która zakłada m.in. zmiany w zakresie podatku CIT i raportowania schematów podatkowych (MDR).

Ustawa zakłada między innymi wprowadzenie następujących rozwiązań na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

 • Czasowa możliwość stosowania przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu:
  • kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym;
  • certyfikatu rezydencji obejmującego rok 2019 r. oraz oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych;
  • certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności, których dwunastomiesięczny okres stosowania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19;
 • Możliwość pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na CIT, już od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (zamiast 90 dni, jak wynikało z dotychczasowego brzmienia ustawy o CIT) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki;
 • Ponadto nowa regulacja przewiduje również rozszerzenie możliwości zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na CIT od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie również przez podatników stosujących w 2020 r. tzw. zaliczki uproszczone (odpowiednio o 9% wartości wierzytelności w przypadku małych podatników i 19% wartości wierzytelności w przypadku pozostałych podatników);
 • Niemniej jednak, przywołane powyżej uprawnienia do pomniejszenia zaliczek na CIT o wartość nieuregulowanych wierzytelności znajdą zastosowanie tylko i wyłącznie do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • Możliwość zaliczenia kar umownych i odszkodowań do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;
 • Zwolnienie przychodów z podatku minimalnego od przychodów z budynków uzyskiwanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. (co do zasady zwolnienie to przysługuje wszystkim podatnikom, bez dodatkowych warunków);
 • Ponadto, ustawa przewiduje również zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych (tzw. MDR) w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. w przypadku terminów dotyczących schematu podatkowego transgranicznego). 

Pomimo, iż wskazany okres zawieszenia dla schematów transgranicznych upływa z końcem czerwca, terminy raportowania schematów transgranicznych zostały przesunięte na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, ze względu na przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej wydłużenie terminów na implementacje postanowień dyrektywy DAC6 w związku z pandemią COVID-19.

Więcej informacji dotyczących przesunięcia terminów na raportowanie schematów transgranicznych można znaleźć na stronie CIT updates (news z 1 lipca 2020 r.: „Przedłużenie terminów raportowania schematów podatkowych MDR”).

Pełna treść ustawy jest dostępna pod następującym linkiem.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
 

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?