Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) uchwalony przez Sejm

Artykuł

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) uchwalony przez Sejm

Biuletyn „VAT w samorządzie” (12/2019) | 23 lipca 2019 r.

19 lipca br. posłowie zadecydowali, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w VAT wejdzie w życie 1 listopada 2019 r. Początkowo zmiany miały być wprowadzone już od 1 września br.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm obejmie faktury powyżej 15 000 zł, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W katalogu tym znajdują się m.in. niektóre usługi i materiały budowlane, odpady, urządzenia elektroniczne, węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych oraz wiele innych. Transakcje towarowe z nowego załącznika nr 15 będą objęte tzw. solidarną odpowiedzialnością już od przysłowiowej złotówki.

Sankcje

Ustawa przewiduje szereg sankcji za naruszenie stosowania nowych przepisów. Przykładowo, brak adnotacji na fakturze o płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (gdy mechanizm ten powinien być zastosowany) będzie skutkował karą 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Analogiczna sankcja zostanie zastosowana w przypadku stwierdzenia, że nabywca nie dokonał płatności za pomocą mechanizmu, gdy taka płatność jest obligatoryjna. W obu przypadkach pod pewnymi warunkami istnieje możliwość wyłączenia sankcji. Niemniej niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu oraz brak odpowiedniego oznaczenia faktury w tym zakresie będą również podlegały odpowiedzialności karnoskarbowej.

Likwidacja odwrotnego obciążenia

W związku z likwidacją odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, dla JST organizujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego istotny będzie przepis przejściowy regulujący zasady modyfikacji ceny ofertowej. Po 1 listopada 2019 r. może okazać się bowiem, iż dotychczasowa cena ulegnie podwyższeniu o wartość podatku VAT. Taka sytuacja może mieć przykładowo miejsce w tzw. projektach parasolowych OZE.

Ułatwienia

Dodatkowo ustawa wprowadza pewne ułatwienia w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W szczególności będzie możliwe dokonywanie przelewów zbiorczych za pomocą mechanizmu, pod warunkiem zastosowania go do wszystkich faktur otrzymanych od danego kontrahenta w miesiącu kalendarzowym. Również rozliczenie się metodą wzajemnego potrącenia wierzytelności nie będzie naruszało przepisów nakładających obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dodano też możliwość zastosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury.

Co to oznacza dla JST?

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) znając ostateczny kształt planowanych zmian mają niewiele czasu na analizę ich konsekwencji, przygotowanie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Od 1 listopada 2019 r. pracownicy odpowiedzialni za rozliczenia VAT, realizację zakupów i sprzedaży oraz dokonywanie płatności powinni być już bowiem przygotowani do stosowania nowych zasad.

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?