Easy Matrix, klasyfikowanie towarów i usług w VAT

Rozwiązania

EasyMatrix – narzędzie do klasyfikowania towarów i usług w VAT

PKWiU, CN, stawki VAT, znaczniki GTU oraz MPP

Konieczność ustalania równolegle różnych klasyfikacji swoich towarów i usług oraz wzajemnych relacji między nimi stanowi coraz większe obciążenie administracyjne. Autorskie narzędzie Deloitte, pozwala w możliwie prosty, przystępny i szybki sposób wyszukać właściwe grupowania dla produktów oraz automatycznie wskazać związane z nimi najważniejsze konsekwencje w VAT.

Zobacz jak działa narzędzie EasyMatrix

Nowa matryca stawek VAT

W systemie podatku VAT prawidłowe klasyfikowanie towarów i usług odgrywa coraz większą rolę.  Jeszcze do niedawna w zasadzie wystarczająca była tutaj przede wszystkim Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w wersji z 2008 r. (PKWiU 2008).

Ta sytuacja uległa jednak zmianie.  Od 1 lipca 2020 r. konieczne jest stosowanie dla celów stawek VAT Nomenklatury Scalonej (w zakresie towarów) oraz PKWiU 2015 (w zakresie usług).  Ponadto, w stosowanym od 1 października 2020 r. tzw. JPK_VAT niektóre z oznaczeń (tzw. GTU) powiązane zostały z grupowaniami CN (w mniejszym zakresie również PKWiU). Jednocześnie, wprowadzony w 2019 r. obowiązkowy split payment (MPP) uzależniony pozostaje wyłącznie od PKWiU (także dla towarów).

Z oboma wskazanymi systemami klasyfikacyjnymi powiązanych jest również wiele innych instrumentów w zakresie VAT np.

 • odpowiedzialność solidarna nabywcy
 • przyspieszona zapłata VAT
 • zwolnienia z kas fiskalnych

Wszystkie te powiązania obwarowane są częstokroć dodatkowymi zastrzeżeniami i wyłączeniami (np. „ex”, „wyłącznie” itp.). Z drugiej strony stosowane są także pozycje opisowe, nieodwołujące się w ogóle do CN czy PKWiU.

Mnogość wspomnianych rozwiązań tworzy system klasyfikowania towarów dla potrzeb VAT, który jest coraz mniej przejrzysty i zrozumiały dla podatników. Konieczność brania pod uwagę tak wielu czynników, ustalania równolegle różnych klasyfikacji swoich towarów i usług oraz wzajemnych relacji między nimi stanowi coraz większe obciążenie administracyjne.

Jak możemy pomóc?

Z tych właśnie względów Deloitte opracowało autorskie narzędzie EasyMatrix, pozwalające w możliwie prosty, przystępny i szybki sposób wyszukać właściwe grupowania dla Państwa produktów oraz automatycznie wskazać związane z nimi najważniejsze konsekwencje w VAT.

Oferujemy dwa modele współpracy:

 • Licencja na narzędzie EasyMatrix: Klient uzyskuje bezpośredni dostęp do narzędzia i jest w stanie samodzielnie wyszukiwać odpowiednie dla danego towaru lub usługi kody CN i grupowania PKWiU, a także związane z nimi niektóre konsekwencje na gruncie przepisów VAT –stawki obniżone oraz oznaczenia GTU i MPP w JPK_V7M;
 • Usługowe klasyfikowanie towarów i usług: zautomatyzowane przypisywanie ww. kodów i konsekwencji dla poszczególnych towarów i usług, które występują w Państwa działalności na podstawie danych dostarczonych przez Klienta – tabelki z kodami CN i/lub PKWiU stosowanymi przez siebie dla określonych produktów, a Deloitte w oparciu o te informacje przypisuje powiązane z nimi konsekwencje: powiązany kod CN lub PKWiU (odpowiednio), kody GTU, obowiązkowy MPP oraz obniżone stawki VAT.

Czym jest EasyMatrix?

EasyMatrix to narzędzie pomagające ustalić konsekwencje w VAT, które mogą wiązać się z daną transakcją - głównie gdy zależą one od klasyfikacji towarów wg CN lub PKWiU.  Wyszukanie towaru lub usługi następuje poprzez wprowadzenie szukanej frazy lub numeru klasyfikacyjnego.

Baza EasyMatrix obejmuje:

 • Nomenklaturę Scaloną (CN 2020),
 • PKWiU (2015),
 • dane z najważniejszych przepisów o VAT odwołujących się do tych klasyfikacji, tj. z:
  załącznika nr 3 (stawka 5%),
  załącznika nr 10 (stawka 8%),
  załącznika nr 15 (Mechanizm Podzielonej Płatności),
  grupowań GTU stosowanych dla celów JPK_VAT,
 • wzajemne powiązania między tymi zbiorami.

Jak działa EasyMatrix?

Narzędzie zawiera przejrzysty interfejs przeszukiwania, który umożliwia wyświetlanie ww. tabel / grupowań oraz powiązań między nimi. Wprowadzenie określonego zapytania, w postaci frazy lub numeru CN / PKWiU, powoduje natychmiastowe wyświetlanie w czasie rzeczywistym odpowiednich powiązań pomiędzy grupowaniami CN, PKWiU, stawką VAT, znacznikiem MPP, znacznikiem GTU.

Przykłady funkcjonalności

Wyszukaj po frazie

Dla podanego zapytania „nasiona słonecznika” otrzymujemy powiązane z tą frazą: kod CN, grupowanie PKWiU z opisem, możliwe stawki VAT (5% lub 8%), informacje o braku MPP i GTU powiązanych z tą frazą.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Dla zadanego zapytania „olej rzepak” otrzymujemy: powiązany kod CN z opisem, właściwe grupowanie PKWiU z opisem, stawkę VAT (5% - pod warunkiem jadalności), informację o obowiązkowym MPP, informację o braku powiązania frazy z GTU.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć
Wyszukiwanie po kodzie

Po wpisaniu kodu PKWiU 29.32.30.0 (części samochodowe) otrzymujemy informację o obowiązku stosowania dla tego kodu MPP. Widzimy także powiązanie z kodami CN (z opisami) oraz informację o oznaczeniu GTU_07 w JPK_VAT.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Do kogo skierowane jest narzędzie Easy Matrix?

Narzędzie zostało stworzone z myślą o przedsiębiorcach, którzy w swojej działalności gospodarczej sprzedają towary bądź świadczą usługi opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT i dla których ustalania równolegle różnych klasyfikacji swoich towarów i usług oraz wzajemnych relacji między nimi stanowi coraz większe obciążenie administracyjne.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

 • znaczne uproszczenie procesu prawidłowego klasyfikowania towarów i usług
 • prosty, przystępny i szybki sposób wyszukiwania właściwego grupowania
 • automatycznie wskazanie, powiązanych z kodami, najważniejszych konsekwencji w VAT
 • przejrzysty łatwy w obsłudze interfejs
 • szybka implementacja narzędzia w Twojej firmie
 • narzędzie opracowane przez zespół łączący kompetencje podatkowe i technologiczne


Chcesz umówić się na bezpłatny pokaz DEMO?

Napisz do nas

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Zbiór informacji o JPK_V7M przygotowany przez naszych Ekspertów

Kontakt:

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Norbert Wasilewski

Norbert Wasilewski

Partner Associate w zespole ds. Podatków Pośrednich

Norbert jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte i jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2008 r. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu... Więcej

Leszek Ciesielski

Leszek Ciesielski

Senior Manager w zespole VAT dla sektora publicznego

Leszek jest absolwentem prawa oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w poda... Więcej