MDR wsparcie w raportowaniu

Rozwiązania

Wsparcie w zakresie Procedury MDR

Oferujemy wsparcie w zakresie identyfikacji obowiązku posiadania Procedury MDR, przygotowania jej treści oraz wdrożenia.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, wybrane podmioty mogą być zobowiązane do wdrożenia i stosowania tzw. Wewnętrznej Procedury MDR. Formalne wymagania w zakresie jej zawartości oraz samego wdrożenia są bardzo rozbudowane. Co więcej, obowiązek taki może dotyczyć również podmiotów spoza Polski (np. zagranicznej spółki matki), a kara za uchybienia w tym zakresie może sięgać nawet 10 mln zł.

W ramach naszego wsparcia pomożemy zidentyfikować czy w ramach Państwa organizacji występuje obowiązek wdrożenia takiej Procedury, które podmioty powinny zostać nią objęte, przygotujemy wstępnie dostosowany do Państwa sytuacji projekt takiej Procedury oraz wesprzemy w zakresie formalności dotyczących jej wdrożenia. Przygotowany przez nas projekt Procedury pomoże także uporządkować w ramach Państwa organizacji kwestię zarządzania procesem przestrzegania przepisów dotyczących MDR (w szczególności w zakresie identyfikacji schematów podatkowych podlegających raportowaniu w Polsce).

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wydział Prawa i Adminis... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate, Tax M&A

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Jest doradcą podatkowym i posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego w świadczen... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej