MDR wsparcie w raportowaniu

Rozwiązania

Wsparcie w identyfikacji schematów podatkowych

Oferujemy wsparcie w zakresie identyfikacji schematów podatkowych podlegających raportowaniu

W ramach naszego wsparcia możemy zorganizować „sesję ekspercką”, która przybliżyłaby Państwu mechanizmy działania przepisów o MDR oraz pozwoliła wstępnie zmapować występowanie w Państwa organizacji schematów podatkowych podlegających raportowaniu. W ramach takiej sesji omówilibyśmy poszczególne przesłanki / cechy rozpoznawcze dla schematów podatkowych (omówilibyśmy ich literalne rozumienie, co mówią na ten temat Objaśnienia MF oraz nasze praktyczne rekomendacje), a także omówilibyśmy w ich kontekście występujące w Państwa organizacji sytuacje (czy mogą one stanowić schemat podatkowy).

Nasze wsparcie może obejmować również doraźne wsparcie w zakresie identyfikacji czy dana transakcja/zdarzenie występujące w Państwa organizacji, może wiązać się z obowiązkami raportowania po Państwa stronie.

W ramach naszego wsparcia oferujemy również przeprowadzenie tzw. audytu zdarzeń MDR, podczas którego na podstawie przygotowanego przez nas kwestionariusza wyłaniamy wspólnie transakcje/zdarzenia, które miały (będą miały) miejsce w Państwa organizacji, a następnie analizujemy czy mogą one wiązać się z obowiązkami raportowania po Państwa stronie.

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wydział Prawa i Adminis... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate, Tax M&A

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Jest doradcą podatkowym i posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego w świadczen... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej